Fleksjob - ansat før 2013 - Fleksjobrefusion og sygedagpenge

Spørgsmål:  

Skal kommunen betale fleksjobrefusion - eller kun sygedagpenge - når en medarbejder i fleksjob, ansat efter de gamle fleksjobregler, er sygemeldt?

Svar (revideret 23.1.2018):

Reglerne er sådan, at fleksjobrefusionen nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren modtager i sygedagpengerefusion, jf. bekendtgørelse nr. 183 af 23. februar 2017 om fleksjob:

”§ 2. Arbejdsgivers løntilskud til personer i fleksjob, jf. § 71, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nedsættes med det beløb, som arbejdsgiver kan modtage efter lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel eller lov om aktiv socialpolitik i forbindelse med fravær på grund af sygdom eller barsel. Nedsættelsen opgøres pr. dag, som der modtages refusion for.”

I nogle situationer vil arbejdsgiveren altså modtage både fleksjobrefusion og sygedagpenge. I andre situationer kan fleksjobtilskuddet helt bortfalde, hvis sygedagpengerefusionen er lig med eller overstiger tilskuddet. Arbejdsgiver vil dog altid mindst modtage et beløb, der svarer til fleksjobtilskuddet.

Læs mere om den gamle fleksjobordning i Cabis lovstof under Fleksjob – ansat før 2013.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere