Projekt: Unge i job og uddannelse gennem bæredygtighed

Cabi følger og evaluerer to projekter i Råt&Godt (raatoggodt.dk), der er en socialøkonomisk virksomhed, hvis primære formål er at hjælpe unge borgere med udfordringer ud over ledighed videre i meningsfuld beskæftigelse.

Projektperiode: 2020-2022

Råt&Godt er en socialøkonomisk virksomhed, som kombinerer social og grøn bæredygtighed ved at sælge genanvendelige produkter, hvor unge mennesker integreres i produktion og salg gennem beskæftigelsesforløb, hvor målet er, at de unge efterfølgende påbegynder uddannelse eller kommer i job – ofte i de virksomheder, som Råt&Godt samarbejder med.

Råt&Godt har fået midler til to delprojekter, som handler om dels at opbygge en materialebank, hvorfra der sælges genbrugsmaterialer, dels at opbygge en børnemøbellinje, hvorfra der sælges produkter og indretninger med inventar af genbrugsmaterialer til private samt foreninger, institutioner og virksomheder. I begge linjer skal der løbende være 3-5 unge i beskæftigelsesforløb.

Den A. P. Møllerske Støttefond har støttet Råt&Godt i udviklingen af en ny børnemøbellinje, Småt&Godt. 

Det Obelske Familiefond har støttet Råt&Godt i udviklingen af en ny afdeling, Materialebanken, der er et bæredygtigt byggemarked, hvor kunder kan købe genbrugsmaterialer til deres byggeprojekter. 

Læs mere om Råt&Godt her

Cabis evaluering

Cabi har gennemført en fælles evaluering af de to projekter med fælles evalueringsaktiviteter, herunder sikring af dokumentation og evalueringsbesøg med workshops og interview med samarbejdspartnere og de unge mennesker hos Råt&Godt.

Cabis evaluering er læringsorienteret, hvor det primære sigte er fremadrettet og anvendelsesorienteret, både for projektet og dets samarbejdspartnere. Evalueringen fokuserer både på proces og resultater og er en kombination af målopfyldelsesevaluering og procesevaluering, der understøtter hinanden i arbejdet med projektets mål og processer.

-

Cabis konklusioner

Cabi har fundet syv virkningsfulde faktorer, som Cabi vurderer gør en afgørende forskel hos Råt&Godt:

  1. Der er et godt og trygt arbejdsmiljø hos Råt&Godt, som de unge kan lide at være en del af.
  2. Der er en positiv stemning omkring Råt&Godt blandt virksomheder, kommunale medarbejdere og ledere samt unge i Aalborg og omegn.
  3. De unges arbejdsopgaver giver mening, fordi produkter og materiale sælges til ægte kunder. Genbrugsopgaver giver ekstra motivation hos flere af de unge.
  4. Råt&Godt har et personale med både håndværksmæssige, pædagogiske og socialfaglige kompetencer.
  5. De unge har en fast og daglig kontaktperson, som de løser opgaver sammen med, og som koordinerer kontakt til kommune, virksomheder mv.
  6. De unge har tid til at udvikle sig, både personligt, socialt, praktisk og fagligt i en kombineret social- og beskæftigelsesindsats.
  7. Der er etableret gode overgange, først i form af kombinationsforløb, hvor de unge kan være i praktik kombineret med en tilknytning til Råt&Godt, og derpå opfølgning, når de unge er afsluttet hos Råt&Godt.

Det er Cabis vurdering, at Råt&Godt har opbygget en stærk forretningsmodel sammenlignet med andre socialøkonomiske virksomheder, der har indtægter fra beskæftigelsesforløb. Råt&Godts indtægter fordeler sig ligeligt mellem indtægter fra salg til private og erhverv (52 %) og indtægter fra kommunale beskæftigelsesforløb (48 %).

"Cabi er et konsulenthus med en stor faglig ekspertise, og hvor man mærker en oprigtig interesse i mennesker. Det gør konsulenterne gode til deres kerneopgave - at skabe plads til flere i arbejde."

Christian Helweg, stifter af Råt&Godt

Har du spørgsmål til projektet?

Så kontakt Jesper

Logo
Case

Råt&Godt

Råt&Godt genanvender materialer. Samtidig tilbyder de afklarings- og opkvalificeringsforløb for unge med udfordringer.

Læs case om Råt&Godt
Projekt

Projekter på ungeområdet

Her kan du læse om alle vores projekter og evalueringer på ungeområdet. Har du idéer til nye projekter, som vi skal lave sammen? Så hører vi meget gerne fra dig. Ring eller skriv os.

Læs mere
Publikation

Cirkulær økonomi og arbejde til flere

Se, hvordan fem virksomheder helt konkret arbejder med cirkulære forretningsmodeller samtidig med, at de skaber job til psykisk sårbare unge, tidligere kriminelle og andre, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Læs mere