Projekt: Unge i job og uddannelse gennem bæredygtighed

Cabi følger og evaluerer to projekter i Råt&Godt (raatoggodt.dk), der er en socialøkonomisk virksomhed, hvis primære formål er at hjælpe unge borgere med udfordringer ud over ledighed videre i meningsfuld beskæftigelse.

Projektperiode: 2020-2022

Unge støttes i beskæftigelse gennem udvikling af børnemøbellinje

Den A. P. Møllerske Støttefond støtter Råt&Godt i udviklingen af en ny børnemøbellinje, Småt&Godt. Linjen er en del af Råt&Godts beskæftigelsestilbud til unge mellem 18 og 30 år, der modtager kontanthjælpsydelser og har udfordringer ud over ledighed. Projektet henvender sig primært til unge med interesse for at afprøve snedker- og tømrerfagene.

Projektet giver de unge, der er tilknyttet, mulighed for at være en del af en større udviklingsproces. De indgår i et individuelt og helhedsorienteret forløb, hvor de får støtte til at afklare deres interesser og ressourcer. Samtidigt får de håndværksfaglige kompetencer og erfaring med design, planlægning og produktion af møbler, som er med til at forbedre deres CV og videre uddannelses- og jobsøgning.

Projektet bygger på eksisterende samarbejder med bl.a. Højer Møbler. Derudover etableres samarbejder med to yderligere virksomhedspartnere vedrørende design og produktion af møbler samt beskæftigelse af unge.

Råt&Godt – Materialebank: Nordjyllands bæredygtige byggemarked

Det Obelske Familiefond støtter Råt&Godt i udviklingen af en ny afdeling, Materialebanken, der er et bæredygtigt byggemarked, hvor kunder kan købe genbrugsmaterialer til deres byggeprojekter. Læs mere om Materiale banken her

Afdelingen er en del af Råt&Godts beskæftigelsestilbud, som henvender sig særligt til unge med interesse i opgaver inden for nedbrydning, service, logistik- og lagerarbejde. Projektet skal desuden sikre endnu stærkere partnerskaber med aktører fra hele værdikæden i industrien og byggebranchen.

Projekterne fremmer bæredygtig udvikling ved at give mennesker og materialer en chance til

Virksomhedssamarbejdet, som er en integreret del af begge projekter, er med til at give de unge udvidet kendskab til erhvervslivet. Det sker både i samarbejdet om henholdsvis møbelproduktionen og nedbrydningsopgaverne samt gennem de unges udslusning i praktikpladser hos virksomheder, der fører til ordinær beskæftigelse i de tilfælde, hvor der er et match.

Alle processer og opgaver er bæredygtige og bidrager til flere af verdensmålene, især mål 4 kvalitetsuddannelse, mål 8 anstændige jobs og økonomisk vækst, mål 12 ansvarligt forbrug og produktion og mål 17 partnerskaber for handling.

Læs mere om Råt&Godt her

Cabis evaluering

Cabi gennemfører en læringsorienteret evaluering med fokus på de processer der er sammen med de unge. Cabi hjælper Råt&Godt med at opbygge et simpelt registrerings- og dokumentationssystem, som kan anvendes i arbejdet med de unge og i samarbejdet med de kommunale rådgivere, og som kan anvendes til at vurdere de samlede resultater (målopfyldelse).

I afslutningen af projektet gennemfører Cabi interviews og fokusgrupper med de unge, projektmedarbejdere og samarbejdspartnere. Samarbejdet med virksomheder og kommuner evalueres ligeledes, og Cabi kommer med anbefalinger til videreudvikling og forankring.

Har du spørgsmål til projektet?

Så kontakt Jesper

Projekt

Projekter på ungeområdet

Her kan du læse om alle vores projekter og evalueringer på ungeområdet. Har du idéer til nye projekter, som vi skal lave sammen? Så hører vi meget gerne fra dig. Ring eller skriv os.

Læs mere
Publikation

Cirkulær økonomi og arbejde til flere

Se, hvordan fem virksomheder helt konkret arbejder med cirkulære forretningsmodeller samtidig med, at de skaber job til psykisk sårbare unge, tidligere kriminelle og andre, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Læs mere