Virksomhedssamarbejdet

Virksomheden kan være trædestenen, der skaber fokus, skærper motivationen og giver den unge nogle holdepunkter på vejen videre i livet. Virksomheden kan også tilføre struktur og dagligdag til den unges liv, som måske har været præget af manglende støtte fra voksne, misbrug, dårlig skolegang eller psykiske vanskeligheder.

Virksomhederne kan gøre en stor forskel for de unge, som har svært ved at komme i gang med en uddannelse. De kan skabe mening, give struktur i hverdagen og give en idé om, hvad en uddannelse kan bruges til.

Jesper Rahbæk Pedersen, seniorkonsulent i Cabi

Konkrete oplevelser i en virksomhed giver mening

Virksomhederne er en vigtig partner, når unge skal hjælpes i uddannelse. For nogle unge kan det være det, der gør en forskel. 

Tilknytningen til en arbejdsplads giver de unge en bedre forståelse for arbejdsmarkedet, de krav, der stilles her, og hvad en konkret uddannelse kan bruges til.

For virksomheden kan det være en god mulighed for at lære en kommende elev at kende. Det kan også skabe værdi at hjælpe et ungt menneske videre i livet.

I en virksomhed har man som ung mulighed for at få konkrete oplevelser med et bestemt fag og finde ud af, hvad man er god til. Her er det muligt i praksis at opleve, hvorfor man skal lære fx matematik og derigennem finde meningen med at starte uddannelse.

I en virksomhedspraktik eller i et fritidsjob kan den unge sågar være heldig at møde ét af de mennesker, der kan gøre en afgørende forskel for dem. Den rette person kan være med til at give den unge nogle succesoplevelser og dermed troen på, at der også er brug for dem.

Virksomhedsforløb bygger bro og åbner døre

Et virksomhedsforløb kan bygge bro til uddannelse, fordi virkeligheden i virksomheden kan:

 • give et billede af arbejdsmarkedet og deraf uddannelsesmuligheder
 • give struktur og stille krav i hverdagen
 • møde de unge med tillid
 • motivere og modne de unge.

Som sidegevinst har vi set mange eksempler på, at unge, der har været i virksomhedspraktik, kan vende tilbage til en læreplads, fordi virksomheden har lært dem at kende.

Bliv inspireret af denne case, hvor der skabes et virksomhedsorienteret forløb, der giver gevinst 

Kombiner virksomhedsforløb med andre indsatser

Der er gode erfaringer med at kombinere virksomhedsforløb med andre indsatser. Der kan fx være tale om en praktik på 15 timer om ugen samtidig med et vejledningsforløb eller en helbredsmæssig indsats.

Læs mere om den sammenhængende indsats her 

Hvad kan virksomheder tilbyde de unge?

Virksomhederne kan tilbyde unge noget andet end en skole, sagsbehandler eller forældrene kan.

Det særlige ved virksomheder er, at de kan:

 • Udvise tillid til den unge, give ansvar og anerkendelse gennem de daglige opgaver
 • Vise ægte engagement. Det giver motivation, når personer uden for 'systemet' udviser oprigtig interesse for deres trivsel og velbefindende
 • Opbygge en personlig relation til den unge. Mange mentorer og støttepersoner er ildsjæle, der dedikerer sig til indsatsen omkring den unge
 • Være et stykke "virkelighed", hvor den unges indsats betyder noget for virksomheden og de ansatte. Mange unge blomstrer op, når der udvises tillid til deres kompetencer og egenskaber
 • Give mulighed for at træne bestemte faglige eller sociale kompetencer ved at indgå i en dagligdag i virksomheden
 • Støtte de øvrige indsatser, der er i gang
 • Hjælpe med at afklare fremtidigt uddannelsesvalg. En hverdag, hvor man får prøvet et fag af i praksis, kan hjælpe den unge med at få lavet en holdbar plan
 • Hjælpe med at afklare arbejdsevne, ønsker og ambitioner for fremtiden
 • Give faste rammer, som den unge kan forholde sig til
 • Give de unge et fællesskab, de kan være en del af
 • Synliggøre de små skridt fremad, fordi den unge kan klare flere og flere timer, indgå i flere og flere sociale sammenhænge eller klare flere og flere opgaver.

Bliv inspireret af de gode eksempler herunder

Tag en ung ind i virksomheden

En ung medarbejder kan skabe stor værdi for din virksomhed. Måske får du ansat din fremtidige lærling eller en ny og loyal medarbejder.

Læs mere om unge i virksomheder
Metode og værktøj

Styrk den opsøgende kontakt til virksomheder

Her finder du værktøjer til, hvordan du som opsøgende medarbejder skaber det gode match mellem virksomheden og den ledige, og hvordan du finder det lokale potentiale.

Læs mere
Forside pjece virksomhedspraktik
Publikation

Det skal du vide om virksomhedspraktik

Har du overvejet at tage ledige socialt udsatte ind i praktik i din virksomhed? I denne pjece får du en kort gennemgang af, hvad du skal være opmærksom på, når du tager imod praktikanter.

Gå til publikationen

Brug for råd og sparring om unge og virksomhedssamarbejdet?

Så kontakt Jesper.