Dialog med unge medarbejdere, der er psykisk udfordrede

En del af de unge, som lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet, har psykiske udfordringer. Det kan være depression, angst, ADHD, autisme eller andre ting, der har betydning for jobbet. De unge har samtidig kompetencer, som din virksomhed har brug for.

Hvis du allerede ved ansættelsen er informeret om, at din nye unge medarbejder har psykiske udfordringer, der har betydning for jobbet, kan der være nogle ting, du som leder skal være ekstra opmærksom på. Også hvis udfordringerne først viser sig hen ad vejen.

Skab trygge rammer

Nogle bliver let særligt utrygge, når de skal i gang med noget nyt. Derfor er det vigtigt, du som leder skaber nogle trygge rammer fx ved at være meget tydelig om:

  • hvad medarbejderen konkret skal lave
  • hvem medarbejderen skal arbejde sammen med
  • hvem man kan spørge til råds
  • hvornår opgaven er løst godt nok.
""
""

Tal om det svære

Når den unge medarbejder har psykiske udfordringer, er det ekstra vigtigt, at du som leder ikke har berøringsangst, men tør tale om det, der er svært i forhold til jobbet.
Vær derfor ikke bange for: 

  • at sige noget forkert. Tavshed er værre
  • at spørge ind til, hvad udfordringerne konkret betyder i jobbet, så I sammen kan udforske løsninger og muligheder.

Vis forståelse

Du kan fx spørge til:

  • er der tidspunkter, hvor det fylder mindre?
  • kan den unge selv gøre noget, så det virker bedre?
  • hvad kan gøre det værre?
  • hvordan I kan undgå det?
""

 

Hent hjælp i kompenserende ordninger

Hvis det viser sig, at der er brug for mere, end I selv kan overkomme, for at fastholde jeres unge medarbejder, kan kompenserende ordninger være en god løsning.

Læs også mere i Dansk Handicaporganisationers guide "Handicap og job", som er et redskab til at rekruttere og fastholde medarbejdere med fx diagnoser, der har betydning for beskæftigelse. 

Mentorordning

Er der i en periode behov for mere støtte, end virksomheden er i stand til at tilbyde?

Så kan mentorordningen være løsningen.

Du kan kontakte medarbejderens jobcenter med henblik på at få tilskud til, at en kollega kan fungere som mentor.

Mentorordning for psykisk sårbare

Personlig assistance

Har din medarbejder en varig funktionsnedsættelse i forhold til jobbet og et vedvarende behov for støtte til de funktioner, hvor det kniber? Så kan personlig assistance være løsningen.

Du skal kontakte handicapnøglepersonen i medarbejderens jobcenter for at høre om mulighederne.

Læs om personlig assistance

"Vi oplever flere skrøbelige, unge mennesker fx med angst og bogstavkombinationer. Det stiller kæmpe krav til lederne. Man skal kunne forstå det og agere i det, fx hvis de ikke kan møde op på grund af angst."

Bæredygtighedskonsulent i hotelvirksomhed
Metode og værktøj

Dialognøglen

Brug dialognøglen til den gode samtale om trivsel med din unge medarbejder. Værktøjet fremmer en god dialog om trivsel og sikrer en løbende forventningsafstemning, der kan have en positiv afsmitning på tilknytningen til arbejdspladsen.

Hent dialognøglen
Viden og baggrund

Flere i job med kompenserende ordninger

Handicapkompenserende ordninger er effektive værktøjer til at få flere med handicap i job. Men ordningerne kan bruges mere og bedre over for mennesker med kognitive funktionsnedsættelse. Få tips, konkrete værktøjer og cases her.

Mere om kompenserende ordninger

SPØRG CABI

Vil du vide mere om, hvordan du leder unge med psykiske udfordringer?

Så kontakt Anette, som er klar med gode råd og sparring.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |