Sådan finder I den rette kandidat

En del nydanskere har kompetencer og erfaringer fra hjemlandet, som I kan drage nytte af i virksomheden. Og de er klar til at tage fat. Nydanske medarbejdere kan derfor være en god løsning, når I skal rekruttere ny arbejdskraft. Særligt hvis det gælder jobs, der ikke kræver et fejlfrit dansk.

Jobcentret kan hjælpe med at matche jer med de rette kandidater.

Må man i en stillingsannonce give særlige grupper fortrinsret?

I henhold til Forskelsbehandlingsloven må man ikke angive, at der til ansættelse søges eller foretrækkes en person af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse. Men det er tilladt at gøre opmærksom på, at man også opfordrer særlige grupper – fx nydanskere - til at søge stillingen.

Man kan fx på Jobindex finde "Jobs for Ukraine", som er en særlig platform for virksomheder, der tilbyder ledige stillinger til ukrainske fordrevne. 

Økonomi

Lønforholdene aftales individuelt mellem arbejdsgiver og arbejdstager i forhold til gældende overenskomst.

Læs mere om mentorordninger

Viden og baggrund

Prøvekør samarbejdet med en praktik

Virksomhedspraktik er en mulighed for at teste samarbejdet, inden nydanskeren er klar til en ansættelse eller IGU-aftale. Det kan I gøre, uden at virksomheden har lønudgifter.

Læs mere om virksomhedspraktik
Viden og baggrund

Løntilskud før ordinær ansættelse

Med et løntilskud kan virksomheder blive kompenseret for de faglige, sproglige eller sociale kompetencer, den nydanske medarbejder kan mangle i starten.

Læs mere om løntilskud
Viden og baggrund

IGU - Integrationsgrunduddannelse

IGU er en to-årig uddannelse for nydanskere og familiesammenførte, som kombinerer arbejde med uddannelse. Virksomheden og nydanskeren aftaler selv ansættelsesforholdet og uddannelsesforløbet i samarbejde med jobcentret.

Læs mere om Integrationsgrunduddannelse (IGU)

Viden og baggrund

Handicapkompenserende ordninger

Når en person har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job ved hjælp af de handicapkompenserende ordninger.

Læs mere