Sådan finder I den rette kandidat

En del nydanskere har kompetencer og erfaringer fra hjemlandet, som I kan drage nytte af i virksomheden. Og de er klar til at tage fat. Nydanske medarbejdere kan derfor være en god løsning, når I skal rekruttere ny arbejdskraft. Særligt hvis det gælder jobs, der ikke kræver et fejlfrit dansk.

Jobcentret kan hjælpe med at matche jer med de rette kandidater.

Må man i en stillingsannonce give særlige grupper fortrinsret?

I henhold til Forskelsbehandlingsloven må man ikke angive, at der til ansættelse søges eller foretrækkes en person af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse. Men det er tilladt at gøre opmærksom på, at man også opfordrer særlige grupper – fx nydanskere - til at søge stillingen.

Økonomi

Lønforholdene aftales individuelt mellem arbejdsgiver og arbejdstager i forhold til gældende overenskomst.

Arbejdsgiver har mulighed for en bonus, når man ansætter en nydansker i ordinært job på mindst 19 timer om ugen i et år eller længere:

  • Bonus på kr. 40.000 hvis ansættelsen sker senest 1 år efter opholdstilladelse
  • Bonus på kr. 30.000 hvis ansættelsen sker senest 2 år efter opholdstilladelse.

Læs mere under mentorområdet

Viden og baggrund

Prøvekør samarbejdet med en praktik

Virksomhedspraktik er en mulighed for at teste samarbejdet med en nydansker inden en eventuel ansættelse eller IGU-aftale uden, at virksomheden har lønudgifter.

Læs mere om virksomhedspraktik
Viden og baggrund

Få kompensation for manglende kompetencer under oplæring

Med et løntilskud kan virksomheder blive kompenseret for de faglige, sproglige eller sociale kompetencer, den nydanske medarbejder kan mangle i starten.

Læs mere om løntilskud
Viden og baggrund

IGU - Integrationsgrunduddannelse

IGU er en to-årig uddannelse for nydanskere og familiesammenførte, som kombinerer arbejde med uddannelse. Virksomheden og nydanskeren aftaler selv ansættelsesforholdet og uddannelsesforløbet i samarbejde med jobcentret. Ordningen er en forsøgsordning, og IGU kan påbegyndes frem til sommeren 2019.

Læs mere om Integrationsgrunduddannelse (IGU)