Hvad er løntilskud?

Oftest vil opgaverne i starten tage lidt længere tid at løse for en nydansk medarbejder, hvis fx sproget endnu ikke er helt på plads. Virksomheder kan derfor få et tilskud til den investering, det er at oplære og integrere den nye medarbejder på arbejdspladsen.

Der kan også være muligheder for at få finansieret bestemte kurser fra jobcentret, hvis det er afgørende for en ansættelse.

Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte og personer ansat med løntilskud. Der skal også med ansættelse være tale om en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere.

Læs mere om rimelighedskravet for løntilskud

Regler om løntilskud hos private virksomheder

Hvis man ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, får man almindelig overenskomstmæssig løn, pension og arbejdstid.

Det er ikke muligt at få tilskud til transport.

Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 78,12 kr. pr. time. (2018)

Regler om løntilskud hos offentlige virksomheder

Man får en fast timeløn som er 126,32 kr. pr. time (2018), og man får udbetalt løn, som svarer til ens ydelse som ledig. Dog får man fuld pension af den løn, man ville have fået, hvis man havde været almindeligt ansat.

For forsikrede ledige kan perioden i offentligt løntilskud max. vare i 4 måneder hos den samme arbejdsgiver.

Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil fx for en fuldtidsforsikret være på 37 timer.

Det er også muligt at få tilskud til transport.

Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 113,46 kr. pr. time. (2018)

Få mere at vide hos jobcentret

Tilknyt en mentor eller en buddy

Det er en god idé at koble en af jeres nuværende medarbejdere på den nye medarbejder som mentor eller buddy.

Særligt i starten, hvor flygtningen både skal forholde sig til et nyt sprog, en anden kultur samt nye kolleger og arbejdsopgaver. I nogle tilfælde kan I som virksomhed få økonomisk støtte fra jobcentret til frikøb af en mentor.

Hør mere om mulighederne hos jobcentret

Læs mere under om mentorområdet

Viden og baggrund

Ordinær ansættelse

Når kandidaten har de rette kompetencer og erhvervserfaring, kan du ansætte den nydanske medarbejder på helt ordinære vilkår og ud fra gældende overenskomst.

Læs mere om de ordinære vilkår
Viden og baggrund

Prøvekør samarbejdet med en praktik

Virksomhedspraktik er en mulighed for at teste samarbejdet med en nydansker inden en eventuel ansættelse eller IGU-aftale uden, at virksomheden har lønudgifter.

Læs mere om virksomhedspraktik
Viden og baggrund

IGU - Integrationsgrunduddannelse

IGU er en to-årig uddannelse for nydanskere og familiesammenførte, som kombinerer arbejde med uddannelse. Virksomheden og nydanskeren aftaler selv ansættelsesforholdet og uddannelsesforløbet i samarbejde med jobcentret. Ordningen er en forsøgsordning, og IGU kan påbegyndes frem til sommeren 2019.

Læs mere om Integrationsgrunduddannelse (IGU)
Lovstof

Løntilskud

Arbejdsgiver har mulighed for at ansætte forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere og selvforsørgende ledige med løntilskud. Også kaldet den almindelige løntilskudsordning.

Læs lovstoffet