Hvad er løntilskud?

Oftest vil opgaverne i starten tage lidt længere tid at løse for en nydansk medarbejder, hvis fx sproget endnu ikke er helt på plads. Virksomheder kan derfor få et tilskud til den investering, det er at oplære og integrere den nye medarbejder på arbejdspladsen.

En løntilskudsansættelse følger de almindelige regler i overenskomster og arbejdsmarkedslove. 

Der kan også være muligheder for at få finansieret bestemte kurser fra jobcentret, hvis det er afgørende for en ansættelse.

På vores lovstofside om løntilskud kan du læse mere om rimelighedskravet, varighed og økonomi.

Læs mere om reglerne for løntilskud

Find kontaktoplysninger til dit jobcenter her

Hvad gør vi, hvis kandidaten taler begrænset dansk?

Nydanske medarbejdere vil oftest være i gang med at lære dansk og sideløbende med ansættelsen følge danskundervisning på en sprogskole - eksempelvis om aftenen. 

I kan støtte op om sprogindlæringen og kulturforståelsen på arbejdspladsen.

Brug værktøjerne under Sprog og kultur

Tilknyt en mentor eller en buddy

Det er en god idé at koble en af jeres nuværende medarbejdere på den nye medarbejder som mentor eller buddy.

Særligt i starten, hvor nydanskeren både skal forholde sig til et nyt sprog, en anden kultur samt nye kolleger og arbejdsopgaver. I nogle tilfælde kan I som virksomhed få økonomisk støtte fra jobcentret til frikøb af en mentor.

Hør mere om mulighederne hos jobcentret

Læs mere om mentorområdet

Lovstof

Løntilskud

Arbejdsgiver har mulighed for at ansætte forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere og selvforsørgende ledige med løntilskud. Også kaldet den almindelige løntilskudsordning.

Læs lovstoffet
Viden og baggrund

IGU - Integrationsgrunduddannelse

IGU er en to-årig uddannelse for nydanskere og familiesammenførte, som kombinerer arbejde med uddannelse. Virksomheden og nydanskeren aftaler selv ansættelsesforholdet og uddannelsesforløbet i samarbejde med jobcentret.

Læs mere om Integrationsgrunduddannelse (IGU)
Viden og baggrund

Prøvekør samarbejdet med en praktik

Virksomhedspraktik er en mulighed for at teste samarbejdet, inden nydanskeren er klar til en ansættelse eller IGU-aftale. Det kan I gøre, uden at virksomheden har lønudgifter.

Læs mere om virksomhedspraktik