Projekt: Socialt frikort til flere

Sammen med Cabi afprøvede fire kommuner konkrete, praksisnære modeller til, hvordan det sociale frikort, kan blive en succes. Trygfonden bevilligede godt 2,2 millioner kr. til projektet.

Projektperiode 2019 - 2020

Socialt udsatte er en marginaliseret gruppe, som for de flestes vedkommende ikke oplever sig selv som en del af et anerkendt fællesskab.

Trods svære udfordringer, så har nogle af de mest udsatte borgere ressourcer at byde på og mange vil gerne arbejde, hvis de rette muligheder er der.

Det sociale frikort giver mulighed for, at de allermest udsatte i vores samfund kan få chancen for at blive en del af et arbejdsfællesskab på vilkår, som de kan leve op til. Pilotprojektet "Socialt frikort til flere" vil afprøve, hvordan frikort-ordningen kan organiseres lokalt, så det to-årige forsøg bliver en succes og udsatte borgere får adgang til småjobs og positive fællesskaber.

Behov for kommunal indsats for at få udsatte i gang

Derfor skal den indsamlede viden sættes i spil, og i samarbejde med de fire pilotkommuner - Esbjerg, Vejle, Næstved og Holstebro - aktivere alle relevante lokale parter om en fælles sag og en lokal model. Undervejs videreformidles erfaringerne fra de fire pilotkommuner til landets øvrige kommuner.

Målgruppen

Målgruppen for det sociale frikort er mennesker med særlige sociale problemer fx hjemløshed, misbrug og psykiske vanskeligheder. De er langt fra beskæftigelse og uddannelse og er typisk at finde på væresteder, sociale cafeer, bosteder, isolerede derhjemme eller på gaden.

Læs mere om målgruppen hos Socialstyrelsen

Tidsplan 

Fase 1: Planlægning og opstartsseminarer - efterår 2019

Fase 2: Igangsættelse og udvikling af lokale initiativer - efter år 2019 - forår 2020

Fase 3: Midtvejsseminarer og videreudvikling af indsatser - maj 2020 - november 2020

Fase 4: Afslutningsseminarer og slutevaluering - December 2020

 

VIDEO

Samarbejde, der åbner døre

I Esbjerg er Trine frivillig på varmestuen, og det åbner døre for at få flere borgere i beskæftigelse med socialt frikort.

Klik for at afspille videoen


Download evaluering af Projekt Socialt Frikort til flere her ✓

I evalueringen kan du bl.a. læse om:

  • de vigtigste erfaringer fra projektet
  • projektets resultater
  • perspektiver på baggrund af projektet.

”På alle mulige måder, så skal vi
alle have noget at stå op til”

Hent evaluering

-
Publikation

Fra socialt frikort til job

Et indblik i, hvad borgere med socialt frikort mener, der skal til, for at de kan anvende det.

Gå til publikationen