Screening af jeres sygefraværsindsats

Hvordan står det til hos jer med sygefraværsindsatsen? Prøv vores dialog-og screeningsværktøj HUSET og få overblikket. 

Om HUSET 

I kommer igennem HUSETS seks temaer med 10 spørgsmål under hver. Se temaerne på billedet. 

Når I svarer på spørgsmålene, rater I svarene på en skala fra 1-5. Til slut kan I downloade besvarelsen som PDF. 

I har nu et overblik over styrker og udfordringer i jeres sygefraværsindsats. Måske skal retningslinjerne finpudses, ledelsesindsatsen styrkes, data sættes i spil eller kulturen under lup? Screeningen hjælper jer med at se, hvor det halter.

Start screening

OBS! Værktøjet understøttes af følgende browsere: Chrome, Safari, Firefox, Edge samt Internet Explorer 11 og nyere. Det findes ikke i en mobilversion endnu, så vi anbefaler, at du benytter din PC eller tablet (Minimumskrav iOS 11).

Kan også anvendes på iPad. Minimumskrav iOS 11.

Oplever du tekniske udfordringer, så kontakt digital redaktør Kathrine Juhl Jørgensen på kju@cabiweb.dk

For hvem: Ledelsen, HR, arbejdsmiljøorganisationen og tillidsvalgte uanset størrelse og branche, offentlig eller privat. Man kan tage den både som enkeltperson eller som gruppe. 

Det tager ca. 30 min at besvare spørgsmålene som enkeltperson og ca. 2-2½ time for en gruppe. 

Læs mere om de enkelte temaer, I kommer omkring i HUSET nederst på siden 

Udvidet screening (med tilkøb) 

Udover basisversionen af screeningen, har I mulighed for at købe jer til flere funktioner og muligheder. 

I den betalte udgave får I alle de funktioner, der er i den gratis version, derudover får I bl.a.:

 • Rapport med samlet overblik over jeres besvarelser, hvis I er flere afdelinger, der udfylder
 • Cabis vurdering af jeres styrker og udfordringer
 • Cabis anbefalinger til jeres fremadrettede indsats
 • Opfølgende møde hos jer, hvor vi drøfter resultaterne, og I får input til jeres videre arbejde
 • Mulighed for kort version med 30 spørgsmål
 • Mulighed for at tilføje egne spørgsmål og tilføje eget logo
Hvad koster det at tilkøbe mulighederne?

Prisen afhænger af antallet af enheder, der skal kobles på screeningen

4 enheder: 15.000 kr.
8 enheder: 20.000 kr.
12 enheder: 25.000 kr.
16 enheder: 30.000 kr.*

*Alle priser er eksklusiv moms + udgifter til transport.

Hvad er inkluderet i prisen?

Prisen dækker over:

 • Online spørgeramme med 60 spørgsmål fordelt på seks temaer
 • Samlet rapportering (PDF) på op til x antal enheder (se priser ovenfor)
 • Cabis anbefalinger til jeres styrker og udfordringer
 • Cabis anbefalinger til jeres fremadrettede indsats
 • Opfølgende møde hos jer, hvor vi drøfter rapportens resultater, og I får input til jeres videre arbejde
 • Mulighed for kort version med 30 spørgsmål
 • Mulighed for at tilføje egne spørgsmål og tilføje eget logo
 • Hotline med sparring omkring mulige indsatser indenfor trivsel, sygefravær og stress
Hvordan foretager jeg mit køb?

Ring eller send en mail 

Kontakt Dorte Rosendahl Kirkegaard

Vi ser frem til en dialog om, hvordan screeningsværktøjet kan blive en vigtig brik i jeres sygefraværsindsats. 
Brug for hjælp til at udfylde selve screeningen?

I har også mulighed for at tilkøbe facilitering af en workshop, hvor Cabis konsulenter guider jer igennem screeningen

Pris ca. 15.000 kr. (uanset deltagerantal)*

*Prisen er vejledende og eksklusiv moms + udgifter til transport

Spørgsmål til HUSET?

Vi sidder klar til at svare på spørgsmål og hjælpe jer godt på vej.
Det er gratis at ringe og få sparring. 

Læs om de seks temaer, som HUSET bygger på

Trin 1: Ledelse 

Gå strategisk og taktisk til værks

Øverste ledelse skal synliggøre virksomhedens tilgang til sygefravær og skabe rammen for, at den enkelte leder har tid til at forebygge og håndtere sygefravær.

Øverste ledelse skal skabe fundamentet for en virksomhedskultur, hvor der arbejdes forebyggende på organisatorisk niveau.

Ledelsen skal kende udfordringerne og tilpasse rammerne for indsatsen derefter. Det kræver overblik, indsigt og et vedvarende fokus.

Læs mere om Ledelse

Trin 2: Ejerskab 

Få medarbejdere med ombord

Når sygefraværsindsatsen skal effektueres i hverdagen, er det helt centralt, at alle tager ejerskab, kender deres rolle og kan se både mening og formål med indsatsen.

Hvis den enkelte og fællesskabet ikke kan se værdien af indsatsen, vil den møde meget modstand.

Kulturen på arbejdspladsen i forhold til fravær har stor betydning for selve fraværet men også på, hvordan vi taler og handler på fravær. 

Læs mere om ejerskab

Trin 3: Data 

Har I styr på statistikken?

Data omkring sygefravær, APV og trivselsmålinger kan give viden og indikere retning for, hvor der med fordel kan handles

Organisationens opgave er at sikre en struktur, der giver lederne valid og deltaljeret data, som de kan anvende proaktivt og ved opfølgning på sygefravær.

Data handler også om at synliggøre, hvad fraværet har af betydning for organisationen økonomisk og i fravær af kollegaer.

Læs mere om data

Trin 4: Redskaber

Skab dialog

Redskaber skal primært understøtte lederne i forhold til opfølgning på sygefravær.

Det handler om, at lederne er klædt på til at tage samtalen om sygefravær, kender de muligheder, der vil kunne bringes i spil internt og eksternt ved fx tilbagevenden til arbejde.

Arbejdsmiljørepræsentantens og tillidsrepræsentantens roller omkring opfølgningen er også vigtige at få afstemt, så de har den nødvendige viden at handle ud fra. 

Læs mere om redskaber

Trin 5: Rutiner

Dit ansvar som leder

Rutiner er organisationens sikring af en ensartet opfølgning.

At der bliver handlet i henhold til virksomhedens retningslinjer og tilgang til sygefravær.

Hvornår følges op, af hvem og hvordan?

En klar og tydelig beskrivelse af, hvad der forventes af lederne og administrativ støtte omkring ledernes indsats.

Læs mere om rutiner

Trin 6: Trivsel

Vær nysgerrig 

Trivsel og sygefravær hænger sammen.

Organisationer med høj trivsel har et lavere sygefravær, og det er derfor vigtigt, at der i organisationen er en viden omkring, hvad der skaber trivsel i arbejdet for derigennem at være med til at forebygge fravær.

Denne viden kan bruges i indsatser målrettet de udfordringer, der er i organisation. Trivsel handler også om organisationens evne til at tænke og handle forebyggende.

Læs mere om trivsel

Vil du vide, hvor jeres styrker og udfordringer ligger i jeres sygefraværsindsats?

Start screening

Gratis tilbud til SMV'er

Som noget unikt tilbyder vi lige nu besøg til små og mellemstore private virksomheder. Vi rykker ud og hjælper ledere, ejere og HR med at tage hånd om trivslen. Og det koster ikke en krone takket være midler fra Velliv Foreningen. Book jeres besøg her.

Læs mere
Viden og baggrund

Lavt fravær styrker bundlinjen

Få gode råd og konkrete værktøjer til at reducere sygefraværet og forbedre trivslen på jeres arbejdsplads.

Læs mere