Løntilskud efter supplerende kontanthjælp i syv måneder

Spørgsmål:  

En borger har været kontanthjælpsmodtager i syv måneder.

Han har haft deltidsjob 15 timer om ugen, og han har fået supplerende kontanthjælp. Kan man bevilge løntilskud til borgeren nu?

Svar (26.1.2018):

For at opfylde betingelsen skal en kontanthjælpsmodtager:

”i en sammenhængende periode på mere end seks måneder have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse efter lov om kontantydelse, have været i tilbud efter kapitel 12 eller have været ledige selvforsørgende.” Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51 Stk. 2, nr. 2.

En periode anses for sammenhængende, medmindre den afbrydes af en kalendermåned uden udbetaling. At modtage supplerende kontanthjælp er således ingen hindring for at opfylde betingelsen.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere