Delvis sygemelding

Kend til muligheden for delvis sygemelding. Den kan du med fordel bruge, hvis din medarbejder, trods sygdom, stadig kan arbejde nogle timer om dagen eller om ugen.

Formålet med en delvis sygemelding

Måske har du en medarbejder, der har en delvis sygemelding pga. stress. Formålet med en delvis sygemelding er at forebygge et længerevarende mere alvorligt sygdomsforløb og at sikre, at medarbejderen fastholdes i job.

I mange tilfælde kan den rettidige delvise sygemelding forebygge en længerevarende fuldtidssygemelding, som ultimativt kan føre til tab af kompetencer og i sidste ende selve ansættelsesforholdet.

Forskellen på delvis sygemelding og delvis raskmelding

Delvis sygemelding bruges til en medarbejder, som i en periode er delvist fraværende fra arbejdet grundet behandlinger, eller som på grund af sygdom kun kan klare dele af sit normale arbejde. 

Delvis raskmelding bruges til medarbejdere, som efter længere tids sygdom er ved at vende tilbage til arbejdet men har behov for at begynde på nedsat tid og derefter trappe op i tid. Læs om delvis raskmelding

Hvordan går man til en delvis sygemelding?

En delvis sygemelding kan være en god løsning for en medarbejder, der grundet sygdom ikke kan varetage sit arbejde fuldt ud.

Det kan fx være en medarbejder med stresssymptomer, hvor I sammen kan tage ansvaret for at tage det i opløbet, inden medarbejderen bliver så syg, at det er nødvendigt med en fuldtidssygemelding.

-

Delvis sygemelding i rette tid

Det kan også være en medarbejder, der aktuelt har så svære rygproblemer, at medarbejderen i en periode ikke kan løse alle sine opgaver, eller at det giver forværring at gennemføre en hel arbejdsdag.

I situationer lig disse kan I måske undgå en fuldtidssygemelding ved, at medarbejderen i en periode er delvist sygemeldt og får den hvile og behandling, der forhåbentlig kan føre til en raskmelding efter nogen tid.

En delvis sygemelding, der iværksættes i rette tid, mindsker risikoen for, at en medarbejder bliver fuldt sygemeldt med alle de konsekvenser, det kan have.
Naturligvis fordrer det, at I kan blive enige om, at det er dét, der er brug for.

Det økonomiske aspekt

Bliver en medarbejder delvist sygemeldt svarende til mere end fire timer ugentligt, kan din virksomhed modtage kompensation for den udbetalte sygeløn i form af sygedagpenge svarende til dagpengebeløbet for de timer, medarbejderen er sygemeldt. Retten gælder fra den dag, hvor arbejdsgiverperioden på 30 dage udløber.

Reglerne for retten til sygedagpenge er de samme, hvad enten du udbetaler løn under sygdom eller ej. Ved løn under sygdom refunderer kommunen sygedagpengene direkte til virksomheden, og ellers udbetales der sygedagpenge direkte til medarbejderen.

Det betyder dermed, at du kun udbetaler løn for de timer, som medarbejderen arbejder, hvis medarbejderen ikke har ret til løn under sygdom.

Jobcentret skal efter arbejdsgiverperiodens udløb vurdere, om fraværet er begrundet i medarbejderens egen sygdom, og det er en betingelse, at medarbejderen i hele perioden opfylder reglerne for at modtage sygedagpenge.

Jobcentret vil behandle en sag om delvis sygemelding på samme måde som en fuldtidssygemelding, og i samtalerne med medarbejderen, vil de derfor interessere sig for mulighederne for, hvordan den sygemeldte helt eller gradvist kan vende tilbage til arbejdet på normale timetal.

Læs mere i lov om sygedagpenge

Værktøjer

DIALOGVÆRKTØJ

Mixerpulten

Når en medarbejder er udfordret fysisk eller på sin mentale trivsel, kan det være godt at visualisere tingene, når man sidder sammen. På den måde får I skabt konkrete rammer og aftaler ud fra en drøftelse, der er baseret på realiteter.

Brug værktøjet i samtalen med din medarbejder.

Gå til værktøj

SKEMA

Prioriteringsskema

Prioriteringsskemaet kan bruges generelt i dialogen mellem leder og medarbejder. Det er et særligt godt redskab i samtaler, hvor medarbejderen oplever fysisk eller psykisk belastning, som kan føre til delvis sygemelding (inden medarbejderen bliver fuldt sygemeldt).

Hent skema

I kan også bruge skemaet ved delvis raskmelding (når medarbejderen skal vende tilbage efter fuld sygemelding)

SKABELON 

Fastholdelsesplan

Formålet med en fastholdelsesplan ved delvis sygemelding er at forebygge et evt. længerevarende  sygdomsforløb og igennem tydelig dialog sikre, at medarbejderen fastholdes i jobbet. Fastholdelsesplanen et godt redskab i de opfølgende samtaler

Der er ikke nogen krav til, hvordan en sådan plan skal se ud. Brug denne skabelon som inspiration.

Hent skabelon

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til delvis sygemelding?

Ring eller skriv til vores konsulenter, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Din medarbejder er syg, hvad gør du?

Se, hvad du har pligt til at gøre, og hvad du kan vælge at gøre for at støtte medarbejderen.

Vi guider dig
""
Projekt

Cases og inspiration

Se cases med virksomheder, der med hjælp fra Cabi har fået viden, værktøjer og vejledning til forebyggelse og håndtering af sygefravær og stress blandt medarbejdere.

Se cases og få inspiration til trivselsarbejdet