Hjemmearbejde i jeres virksomhed

Det er ikke kun et medarbejdergode med hjemmearbejde. Det kan også løse nogle af de udfordringer, du måske står med som arbejdsgiver.

FAKTA

Hvad er hjemmearbejde?

Det, vi i daglig tale kalder hjemmearbejde, kaldes også nogle steder distancearbejde.

Distancearbejde udføres et andet sted end på den traditionelle arbejdsplads. Det vil typisk sige i den ansattes hjem. Arbejdet foregår som regel ved hjælp af computer, telefon og en elektronisk opkobling til arbejdspladsen.

Dét siger arbejdsmiljøreglerne om hjemmearbejde

Her er to trin, du skal igennem

Vi har lavet en guide med to trin. Den kan du bruge, hvis du vil ansætte eller fastholde en medarbejder, som har brug for udvidet hjemmearbejde.

✓ Trin 1: Det skal du overveje, inden du går i gang

Her er seks scenarier, hvor hjemmearbejde kan være svaret:

 • Du mangler arbejdskraft: Ved at søge efter medarbejdere, der kan arbejde hjemmefra, udvider du din rekrutteringsskare, når du ikke er bundet af geografi.
 • En medarbejder kommer ud for sydom eller ulykke: Hvis en værdifuld medarbejder ikke kan møde fysisk, fordi han eller hun pga. sygdom eller ulykke, så giv vedkommende mulighed for at arbejde hjemmefra. Det giver værdi for både virksomheden og medarbejderen.
 • En medarbejder har eller får et psykisk handicap: Måske har du en dygtig medarbejder, som har en psykisk sygdom, som gør, at han eller hun ikke fungerer med mange mennesker omkring sig. Her er  udvidet hjemmearbejde en mulighed.
 • Du har en medarbejder ansat i fleksjob: For nogle mennesker i fleksjob kan helt eller delvist hjemmearbejde betyde, at de enten kan arbejde flere timer eller med højere effektivitet, fordi de ikke bruger ressourcer på at komme frem og tilbage til arbejde, eller på at være for tæt sammen med kollegaer.
 • Jeres lokaler er fyldt godt op: Ved at lade medarbejdere arbejde hjemmefra sparer du plads på kontoret.
 • I vil ruste jer til fremtidige pandemier: Din virksomhed bliver mere smidig, og kan lettere klare fx fremtidige pandemier, hvis medarbejderne er vant til at arbejde helt eller delvist hjemmefra.

TJEKLISTE

Kom godt i gang med hjemmearbejde

Vi har lavt en tjekliste, som hjælper jer godt i gang, når I har en medarbejder, som arbejder helt eller delvist hjemme.

Det handler om at:

 • forberede sig godt
 • samle op
 • og evaluere.

Download

✓ Trin 2: Opgaver og ledelse

Opgaver som kan løses på distancen

Efterhånden som vi bliver mere og mere komfortable med den digitale udvikling og får nye måder at gøre tingene på, er der også flere og flere job og opgaver, som kan løses på distancen. I globale virksomheder har det været virkeligheden i årevis, når afdelinger i fx København, Shanghai, Sydney og Mumbai skal arbejde sammen.

Men virksomheder i alle størrelser har opgaver, der kan løses som hjemmearbejde. Og derfor er der masser af muligheder for at ansætte medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Det er bare om at bruge sin fantasi.

Her er nogle eksempler på opgaver, som kan løses uden at medarbejderen behøver at møde fysisk op på arbejdspladsen.

 • It-udvikling – Fx softwaretest og programmering
 • Databehandling
 • Phoneropgaver – fx fundraising og telemarketing
 • Udvikling og opdatering af hjemmesider
 • Regnskab, bogholderi og controlling
 • Transskribering af interviews
 • Korrekturopgaver
 • Grafisk opsætning
 • Opdatering af sociale medier
 • Skriveopgaver – Fx artikler og taler
 • Kundeservice og –support
 • Redigering af film

Hvordan finder jeg opgaver, som kan løses på distancen?

Det gør du med Cabis opgaveværktøj, som hjælper dig med at finde de små eller store opgaver, hvor det ikke er nødvendigt at møde fysisk op på arbejdspladsen.

Download

Men er medarbejderne effektive, når de arbejder hjemme?

Ja. De første danske forskningsresultater om hjemmearbejde i forbindelse med corona-pandemien viser, at lederne er imponerede over medarbejdernes arbejdsindsats. Forskningen viser også, at:

 • omstillingen til virtuelle møder skete lynhurtigt
 • møderne blev mere effektive
 • sygefraværet faldt
 • arbejdsglæden var stor, fordi der var tid til at koncentrere sig.
 • Og det kan også fungere for medarbejdere med nedsat arbejdssvne.

Kilde: FAOS, Københavns Universitet

TJEKLISTE

Sådan leder du en medarbejder, som arbejder hjemme

Har I en medarbejder med nedsat arbejdsevne, hvor det giver god mening at vedkommende arbejder helt eller delvist hjemmefra?

Så er der en række ting, I bør overveje. Det er især vigtigt, at I tænker over, hvordan medarbejderen skal ledes.

Download

TJEKLISTE

Når du taler med en medarbejder om hjemmearbejde

Er det motiverende at arbejde hjemme? Mangler kollegaerne i det daglige? Download tjekliste, som du kan bruge til at tale med en medarbejder om helt eller delvist hjemmearbejde. 

Download

Socialt liv på afstand

I skal sørge for, at jeres kollegaer, som arbejder helt eller delvist hjemme, også er en del af virksomhedens sociale liv. Det kan I gøre på mange måder:

 • Sociale medier
 • Grupper i teams
 • Chatfunktion
 • Virtuel morgensang eller fredagsbar
 • Videofrokost

Her får du mere hjælp

Husk, at du altid kan få hjælp fra dit jobcenter, hvis du har eller overvejer at ansætte en medarbejder med nedsat arbejdsevne. 

Dyk ned i Cabis tema om samarbejde mellem virksomheder og jobcentre

Se også Cabis tema om at ansætte medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Nyttige ordninger

Virksomheder, som har medarbejdere med nedsat arbejdsevne, har i mange tilfælde ret til handicapkompenserende ordninger. Det er ordninger, som kan gøre hverdagen lettere for medarbejderen og din virksomhed. Læs mere om ordningerne

Få yderligere inspiration fra undersøgelser og erfaringer fra andre

FAKTA

Ledere mere åbne for hjemmearbejde

En undersøgelse fra Det Centrale Handicapråd viser, at ledere er mere åbne for hjemmearbejde end før corona-krisen.

59 % angiver, at det er meget sandsynligt eller sandsynligt, at de i fremtiden vil ansætte en person, som helt eller delvist arbejder hjemmefra. Dog falder sandsynligheden markant, hvis personen har et handicap.

-

Sådan gør andre virksomheder

Flexfabrikken

Ansatte i fleksjob arbejder hjemmefra

Flexfabrikken har medarbejdere ansat i fleksjob, som i vidt omfang arbejder hjemmefra. De arbejder med opsætning af hjemmesider, programmering, telemarketing og bogholderi.

Flexfabrikken har bl.a. en tekstforfatter med nedsat arbejdsevne ansat, som har arbejdet hjemme under corona-krisen. De kan se, at der i den periode er blevet produceret flere tekster end tidligere. 

Sikkerhedsstyrelsen

Sygefraværet faldt med hjemmearbejde

Sikkerhedsstyrelsen har så gode erfaringer med hjemmearbejde efter corona-krisen, at 150 ansatte får mulighed for to hjemmearbejdsdage om ugen.

Fra Sikkerhedsstyrelsen er erfaringen med udvidet hjemmearbejde, at produktiviteten er høj, trivslen steget og det korte sygefravær er faldet 64 % (Kilde: DR.dk)

Læs hele casen her på www.dr.dk
Codan

To faste dages hjemmearbejsdage

Forsikringsselskabet Codan tester to dages fast hjemmearbejde om ugen for alle 1.100 ansatte. Og Danske Bank med 22.000 medarbejdere styrer også mod to dages fast hjemmearbejde. 

Weply

Personer med handicap løser opgaver på distancen

Weply har ansat mennesker med handicap til at bemande virksomheders livechat til kundeservice og support.

Deres erfaring er, at fleksible arbejdstider og mulighed for at arbejde hjemmefra fungerer godt til chatopgaver.

Special Minds

Hjemmearbejde giver overskud

Special Minds i Aarhus har ansat 22 konsulenter, som alle har Autisme Spektrum Forstyrrelse.

Under corona-krisen skulle de fleste arbejde hjemme, og det fungerede godt for nogle medarbejdere. De havde mere overskud til deres arbejde, fordi de ikke skulle bruge tid på transport. Men det skal altid være en individuel vurdering, om hjemmearbejde er en god løsning.

All Ears

Hjemmearbejde øger produktiviteten

All Ears er en socialøkonomisk telemarketingvirksomhed, som arbejder med fundraising og mødebooking. Mange af medarbejderne er blinde eller svagtseende.

Under corona-krisen skruede All Ears op for hjemmearbejdet, og det har øget produktiviteten.

Det har betydet færre forstyrrelser, og medarbejderne slipper for transport, som kan være opslidende for synshandicappede.

Edilion

Hjemmearbejde stiller krav til medarbejderne

Edilion udfører regnskabsopgaver for andre virksomheder. De er vant til at have praktikanter med autisme spektrum forstyrrelser, og ansætter også løbende praktikanter.

En del af medarbejderne arbejder næsten fuld tid hjemme. Virksomheden har altid brugt en chatfunktion til at holde kontakten med hinanden. De oplever, at det er vigtigt, at medarbejdere, som arbejder meget hjemme, er gode til at bede om hjælp, hvis de kører fast i en opgave.

ERFARINGER | HJEMMEARBEJDE

Corona ændrede virksomhedernes syn på hjemmearbejde

Cabi har studeret undersøgelser samt talt med en række repræsentanter fra virksomheder og jobcentre i kølvandet på corona-pandemien, som tvang mange arbejdsgivere til at sende deres medarbejdere på hjemmearbejde.

Det har ført til to udviklinger, som har ændret tilgangen til hjemmearbejde:

1. Ledere og beslutningstagere i virksomhederne har fået konkrete erfaringer med, hvad udbredt hjemmearbejde betyder for produktiviteten og forretningen generelt. I det omfang at produktiviteten har kunnet fastholdelses, har det ændret virksomhedens opfattelse af hjemmearbejde fra ”primært et medarbejdergode” til ”et værktøj til organisering af arbejdet”.

2. Rigtig mange medarbejdere og ledere har nu personligt prøvet kræfter med hjemmearbejde og har udvekslet disse erfaringer på arbejdspladsen og i øvrige netværk. Det har ført til en udbredt og mere nuanceret forståelse af fordele og ulemper ved hjemmearbejde.

Hjemmearbejde er nu en mere legitim måde at passe sit job på. Både legitimt i arbejdsgiverens øjne, fordi opfattelsen af, at "det koster på produktiviteten" er blevet udfordret, men også mere legitimt på arbejdspladsen generelt.

Det siger medarbejderne om hjemmearbejde

Torben, idrætskonsulent og kørestolsbruger

Kontakt til arbejdspladsen er vigtig

Torben Nygaard er idrætskonsulent for Parasport Danmark. Han sidder i kørestol og arbejder hjemmefra omkring halvdelen af tiden. Det giver ham mere fleksibilitet og større overskud i hverdagen. Men det kræver også god disciplin og motivation.

Torben mener, at der skal være ugentlig fysisk kontakt til arbejdspladsen. Det gør det også nemmere at ringe til en kollega, når man har en relation, som ikke kun er virtuel.

Frederik, sagsbehandler og har ceberal parese

God dialog mellem ledere og medarbejdere er altafgørende 

Frederik Olsen er sagsbehandler i Københavns Kommune. Han har ceberal parese, og under corona-krisen arbejdede han hjemme i starten stort set hele tiden.

Han havde løbende en god dialog med ledelsen om muligheden for fortsat hjemmearbejde efter behov.

Han mener, at det er vigtigt med god dialog mellem ledere og medarbejdere, men han oplever ikke, at udvidet hjemmearbejde har haft negativ betydning for hans opgaveløsning.

Telefon og videomøder er gode arbejdsredskaber.

Siv, controller i Økonomistyrelsen og har muskelsvind

Det rette udstyr er vigtigt

Siv Ibsen er kontorfunktionær i Økonomistyrelsen. Hun har muskelsvind, og under coronakrisen har hun arbejdet hjemme, fordi hun er i risikogruppen.

Hun har sparret transporttiden, og kan begynde på arbejde tidligere end normalt.

Men hun savner sine kollegaer og den daglige sparring på opgaver. Det er vigtigt for hende, at hun har det rette udstyr og social kontakt med kollegaerne.

UNDERSØGELSER

Hjemmearbejde er kommet for at blive

En rundspørge til DI’s virksomhedspanel viser, at næsten tre ud af fire virksomheder øgede deres brug af hjemmearbejde, da samfundet lukkede ned i foråret 2020.

Og knap 40 % af de virksomheder vil skrue op for hjemmearbejdet efter krisen.

Kilde: DI

Vil folk overhovedet arbejde hjemme?

Ja. En rundspørge, som YouGov har lavet for it-virksomheden Atea, viser, at hver fjerde er villige til at arbejde for en virksomhed, hvor de aldrig har mødt, eller kommer til at møde chefer eller kollegaer. Og ni ud af ti kommunaldirektører vil skrue op for hjemmearbejde i kommunerne.

Kilde: Atea og Danske Kommuner

- Hvis man kan arbejde fx tolv timer om ugen, men bliver fritaget for transporten, så giver det måske overskud til at kunne arbejde en time mere. Det har vi oplevet i praksis.

Morten Stampe, direktør i FlexFabrikken

Har du spørgsmål eller brug for gratis sparring?

Ring eller skriv til vores konsulenter, som sidder klar til at hjælpe jer godt på vej. Gratis service for alle virksomheder i alle brancher i hele landet.

Viden og baggrund

Arbejdsmiljøreglerne om hjemmearbejde

Hvad siger arbejdsmiljøreglerne om hjemmearbejde? Kort sagt skal hjemmearbejde have en fast tilbagevendende karakter for at være omfattet af Arbejdstilsynets krav til hjemmearbejdspladsen.

Læs mere