Rekrutter med samfundsansvar – det er godt for forretningen

Virksomheder, som alene fokuserer på vækst og profit, er ude af trit med udviklingen. Forbrugere og de mange medarbejdere vil have virksomheder, som tager et samfundsansvar. Det kan de fx gøre ved at rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Står det til det store flertal af unge mellem 24 og 34 år, er det ikke nok for virksomheder at tjene penge. De skal også skabe arbejdspladser, sikre de ansatte et godt arbejdsmiljø og påvirke samfund og miljø positivt.

Det viser en international undersøgelse, som revisionsfirmaet Deloitte offentliggjorde sidste år. I alt 10.000 unge har deltaget i undersøgelsen, og det er især de unge, som udgør fremtidens arbejdsmarked, der efterlyser virksomheder, som giver noget tilbage til samfundet.

”Det er en tendens, som virkelig er slået igennem de seneste par år, hvor også FN’s Verdensmål har været med til at gøre det tydeligt, at politikere, virksomheder og borgere alle har et ansvar for at skabe en bæredygtig udvikling og kan være med til at gøre en forskel. Derfor er det attraktivt for rigtig mange at arbejde for en virksomhed, der tager et socialt ansvar”, siger Ea Nielsen, kommunikationschef i Cabi med mange års erfaring med CSR og branding.

Ekspert: En bevægelse, som virksomheder er nødt til at følge

Hun peger på, at virksomhedernes sociale ansvar er blevet en tendens, som har fået fat i den brede befolkning.

”Når vi ser store supermarkedskæder, som udfaser æg fra burhøns og plasticbestik eller begrænser madspild, så er det ikke bare et spørgsmål om branding. Det handler simpelthen om, at de skal være der, hvor forbrugerne er, ellers risikerer de at blive valgt fra,” siger Ea Nielsen.

-

- Det er en tendens, som virkelig er slået igennem de seneste par år, hvor også FN’s Verdensmål har været med til at gøre det tydeligt, at politikere, virksomheder og borgere alle har et ansvar for at skabe en bæredygtig udvikling og kan være med til at gøre en forskel. Derfor er det attraktivt for rigtig mange at arbejde for en virksomhed, der tager et socialt ansvar

Ea Nielsen, kommunikationschef, Cabi

Samarbejde mellem virksomheder og jobcentre bliver bedre

Derfor bør alle virksomheder ifølge udviklingschef i Cabi, Ella Petersen, overveje, hvordan de kan tage et samfundsansvar. En oplagt mulighed er at rekruttere medarbejdere blandt mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Det er samtidig også med til at indfri FN’s Verdensmål 8 – Anstændige job og økonomisk vækst.

”I Danmark har vi en årelang tradition for at inkludere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, og vi bliver bedre og bedre til det. De seneste år har vist, at det sagtens kan lade sig gøre at finde opgaver på tre, fem eller ti timer om ugen, og at der er mennesker, som ad den vej får tilknytning til arbejdsmarkedet. For nogle mennesker er dette et trin frem mod fuldtidsansættelse og for andre er arbejdsevnen kun til få timer. Det kan bl.a. lade sig gøre, fordi samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre bliver bedre og bedre,” siger Ella Petersen.

At hjælpe mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet har som regel også en positiv effekt på de øvrige medarbejdere, fordi det giver mening at hjælpe andre. Det har stor værdi og kan være med til at øge arbejdsglæden, når man er en del af en arbejdsplads, der er i stand til at inkludere og hjælpe mennesker, som måske har et fysisk handicap, en psykisk lidelse eller er tidligere straffet.

Skal investere tid og energi

”Men at tage imod mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet koster også tid og energi på den korte bane. Det skal man indstille sig på, og derfor skal man som virksomhed overveje, hvor man kan gøre en forskel. Har vi ressourcerne til at løfte opgaven? Samtidig skal virksomhederne overveje, hvor den ledige kan gøre en forskel for virksomheden. Er det for eksempel ved at løse småopgaver, som i dag løses af medarbejdere, der kunne bruge deres kompetencer til andre opgaver?”, forklarer Ella Petersen.

Hun har bl.a. været drivkraft bag udviklingen af et værktøj til identificering af opgaver, som kan håndteres også af medarbejdere på få timer og uden nogen særlig arbejdsmarkedserfaring. Og en benchmarkmodel, hvor virksomheder kan sætte tal på deres sociale ansvar og sammenligne dem med andre virksomheder.

Vil du vide mere om alternativ rekruttering?

Læs mere her:

Viden og baggrund, Metode og værktøj

Alternativ rekruttering

Tænk i alternativer, når I ansætter. Både nu og langsigtet. Gør strategisk rekruttering af ledige, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, til en del af jeres samlede rekruttering.

Læs om alternativ rekruttering
Case

Case: Byggemarked opkvalificerer og ansætter borgere fra kanten af arbejdsmarkedet

Hvad gør man som virksomhed, hvis man har svært ved at finde faglært og kvalificeret personale? XL-BYG Vorupgruppen rekrutterer borgere via jobcentret og udlærer selv de bedste til deres forretning. På den måde tager de socialt ansvar.

Læs case