Hvordan udvikler kompetencerne sig?

Brug kompetencekortet til at skabe overblik over udviklingen af nydanskerens faglige, almene, personlige og sproglige kompetencer - og brug kortet til at sætte fokus på den nødvendige udvikling over tid.

Kompetencekortet kan bruges til:

  • Afdækning af den faglige kunnen
  • Dialogværktøj i samarbejdet med nydanskeren
  • Redskab til opfølgningssamtaler, så I sikrer udvikling
  • Dokumentation af de kompetencer, nydanskeren tilegner sig på din virksomhed
  • Fremtidig reference.

Hent kompetencekortet og skriv direkte i dokumentet

Metode og værktøj

Trappemodellen: Illustrér muligheder og fremskridt i forløbet

Brug værktøjet her til at skabe overblik over de faglige, sproglige og personlige kompetencer, der er nødvendige for at bestride jobbet hos jer.

Læs mere om trappemodellen som værktøj
Metode og værktøj

Hvad er de nødvendige kompetencer i jobbet hos jer?

Brug værktøjet her til at skabe overblik over de faglige, sproglige og personlige kompetencer, der er nødvendige, for at bestride jobbet hos jer.

Læs mere om nødvendige kompetencer i jobbet
Metode og værktøj

AMU-uddannelser for to-sprogede

Udbyderne af AMU-kurser har særlige tilbud til to-sprogede, som tager højde for de sproglige udfordringer, nydanske medarbejdere kan have.

Læs mere om AMU-uddannelser for to-sprogede