ESG - dokumentation

Aktiviteter i lokalområdet tæller med i din ESG-dokumentation

Virksomheder kan påtage sig et socialt ansvar og spille en positiv rolle i lokalområdet på flere måder. Et godt samarbejde mellem virksomheder, den lokale beskæftigelsesindsats og andre lokale aktører kan have meget stor værdi for berørte lokalsamfund. 

Mange virksomheder yder sponsorater, deltager i lokale aktiviteter eller støtter velgørenhed, der kan komme lokalområdets udsatte til gavn. Virksomheder kan også påtage sig et socialt ansvar ved at samarbejde med lokale aktører om en fælles sag eller målsætning, fx at flere af områdets ledige finder en plads på arbejdsmarkedet. Under S'et i ESG finder du betegnelse S1 som nøgletal for dine egne ansatte og S3 for berørte samfund. 

Eksempler på lokale samarbejdspartnere ved social inklusion

  • Jobcentret
  • Den kommunale ungeindsats (KUI)
  • Uddannelsesinstitutioner, fx FGU-institutioner, STU-tilbud, folkeskoler eller erhvervsskoler
  • Frivillige organisationer i lokalområdet med fokus på udsatte mennesker.
""

Hvilke data kan bruges til dokumentation af S'et i ESG?

  • Har virksomheden indgået samarbejdsaftaler med det formål at styrke et inkluderende arbejdsmarked i lokalområdet?
  • Øvrige relevante indikatorer vil afhænge af partnerskabets formål. Indikatorer fra de øvrige temaer kan her være relevante.

ESG-dokumentation og GDPR

Når virksomheder offentliggør data på S’et i ESG, kan der være tale om videregivelse af personfølsomme oplysninger. Vær derfor særlig opmærksom på GDPR-reglerne.

Særligt i mindre virksomheder kan der være brug for at anonymisere oplysninger og historiefortælling, da det ellers gør det let at identificere enkeltpersoner ud fra data.

 

Eksempler på, hvordan virksomheder arbejder med temaet: 

Aftale om virksomhedspraktik

Tømrervirksomhed indgår samarbejde med jobcentret om en løbende virksomhedspraktik henvendt til ledige med interesse for faget. Virksomheden er åben for at modtage ledige med særlige kognitive funktionsnedsættelse (ADHD).

Elever besøger lokal virksomhed

Produktionsvirksomhed samarbejder med en lokal folkeskole, hvor alle 2. og 9. klasser årligt er på besøg på virksomheden. Eleverne får opgaver af virksomheden, som de løser i fællesskab.

Samarbejde med lokal skole og ungeindsats

Entreprenørvirksomhed samarbejder med den lokale folkeskole og ungeindsats om at præsentere erhvervsuddannelser efter afsluttet folkeskole. Som en del af samarbejdet kommer eleverne på besøg på en byggeplads. Virksomheden samarbejder samtidig med ungeindsatsen om fritidsjob til udsatte unge.

Metode og værktøj

Benchmarkmodellen

Brug den til at måle, hvor god jeres virksomhed er i forhold til andre virksomheder til at tage socialt ansvar.

Læs mere om modellen

Tag en ung ind i virksomheden

En ung medarbejder kan skabe stor værdi for din virksomhed. Måske får du ansat din fremtidige lærling eller en ny og loyal medarbejder.

Læs mere om unge i virksomheder
Metode og værktøj

Guide til samarbejde med jobcentret

Et godt samarbejde med dit lokale jobcenter styrker din forretning, uanset om der er fokus på fastholdelse eller udvikling og rekruttering af medarbejdere. Brug guiden og se, hvilke muligheder du har for at bruge jobcentrets service optimalt.

Læs mere
Metode og værktøj

Skabelon til at dokumentere S'et i ESG

Hent ESG-skabelonen, så du nemt kan dokumentere på S'et i ESG. Vis din virksomheds sociale ansvarlighed i en let overskuelig skabelon.

Læs mere og hent skabelonen

SPØRG CABI

Har du spørgsmål om ESG og socialt ansvar? 

Så kontakt Carsten, Ea eller Marianne. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |