Ansæt unge: Sådan kommer du i gang

Der findes mange forskellige muligheder og ordninger, når du gerne vil byde en ung velkommen ind i din virksomhed. Her kan du finde den mulighed, der passer lige netop til din virksomheds situation og behov.

Mulighed #1

Tag unge i erhvervspraktik

Erhvervspraktik er en god måde at gøre virksomhed, branche og fag synlig for de unge.

Sådan kommer du i gang:

 • Undersøg om din kommune har en erhvervsplaymaker, der kan formidle kontakt til skolerne i dit område
 • Beskriv, hvilke opgaver du forestiller dig eleven skal løse
 • Lav et ’job-opslag’.

Læs mere om unge og erhvervspraktik

Mulighed #2

Virksomhedsbesøg

Giv folkeskoleelever inspiration til en fremtid inden for dit fag.

Sådan kommer du i gang:

 • Undersøg om din kommune har en erhvervsplaymaker
 • Snak med dit netværk om deres erfaringer
 • Overvej, hvad I kan byde ind med, og hvor mange ressourcer I kan afsætte
 • Beskriv sammen med skolen, hvad et virksomhedsbesøg kan indeholde.

Læs mere om virksomhedsbesøg

Mulighed #3

Ansæt unge i fritidsjob

Du kan give unge ny viden og inspirere til en fremtid som uddannet arbejdskraft inden for dit fag, fx via en læreplads.

Sådan kommer du i gang:

 • Lav en liste over de opgaver, du gerne vil have løst
 • Spørg i dit netværk, hvilke erfaringer de har
 • Spørg dine medarbejdere, om de kender nogen, der har brug for et fritidsjob
 • Undersøg om din kommune har en fritidsjobindsats.

Læs mere om unge og fritidsjob

 

Mulighed #4

Bliv mentor for en ung

Mentorordninger kan styrke de unges trivsel i virksomheden, men det giver dig også mulighed for at trække på dine erfaringer og udvikle nye færdigheder.

Sådan kommer du i gang:

 • Søg efter frivillige mentorer i dit nærområde
 • Spørg, om der findes samtaleguider og opbakning, hvis der opstår udfordringer
 • Brug dit netværk eller din egen virksomhed, hvis du skal hjælpe den unge med at finde job.

Læs mere om at være mentor for unge

 

Mulighed #5

Tag unge i virksomhedspraktik

For unge, der bøvler med livet og er uden job og uddannelse, kan virksomhedspraktik være et godt første skridt på vejen. Det betyder også fordele for dig som leder:

 • Det styrker samarbejde og fællesskab på arbejdspladsen
 • Virksomheden viser samfundsansvar
 • Du udvikler dig som leder.

Sådan kommer du i gang:

 • Tag fat i kommunen/jobcenteret og få afklaret formål og muligheder med praktikken.

Læs mere om unge i virksomhedspraktik

 

Mulighed #6

Ansæt unge på fuld- eller deltid

Ca. 42.000 unge mellem 15-24 år står uden job og uddannelse. De drømmer om at få en almindelig hverdag med et job. De kan bare ikke altid overskue at komme i gang. Og her kan du hjælpe. Måske de kan starte i få timer, hvor der efterhånden skrues op for timetallet. Måske skal de starte med en praktik eller kan ansættes i fleksjob eller skånejob. Det vigtigste er, at de får en chance.

Sådan kommer du i gang:

 • Tag fat i kommune/jobcenteret og få afklaret formål og muligheder med praktikken.

Læs mere om mulighederne for ansættelse

 

Mulighed #7

Ansæt en EGU-elev

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er et af tre hovedspor i den forberedende grunduddannelse (FGU). Det giver eleven muligheden for at forberede sig på at tage en erhvervsuddannelse eller komme i job inden for et specifikt område.

Sådan kommer du i gang:

 • Tag fat i den nærmeste FGU-skole og hør om mulighederne. Der findes FGU skoler i de fleste af landets kommuner. 

Læs mere ansættelse af EGU-elever

 

Hvorfor skal du tage en ung ind i din virksomhed?

 • Du kan få løst opgaver, som ikke bliver løst i dag
 • Du får tilført et ungt perspektiv og nye måder at anskue verdenen på
 • Du kan øge fleksibiliteten i din virksomhed
 • Du kan åbne de unges øjne for din branche
 • Du kan udvikle fremtidens og din egen arbejdskraft
 • Du kan styrke dine og personalets sociale kompetencer og øge jeres rummelighed
 • Du kan styrke jeres virksomheds renommé og omdømme og styrke jeres sociale regnskab.

SPØRG CABI

Vil du vide mere om dine muligheder for at tage unge ind i virksomheden?

Så kontakt Jesper, som er klar med gode råd og sparring.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |