Virksomhedspraktik og sygefravær

Spørgsmål: 

Vi er undervejs med at tage imod en kvinde med fire børn i virksomhedspraktik. Hun er forsikret ledig og modtager dagpenge.

Hvordan er kvinden og vi stillet ved barns første sygedag og ved praktikantens egen sygefravær?
Skal vi som virksomhed foretage os noget? Eller modtager kvinden blot sin vanlige ydelse (arbejdsløshedsdagpenge) ved barns første sygedag og egen sygdom, uden at vi eller kvinden skal foretage os yderligere?

Svar (revideret 11.1.2018):

Indledningsvis kan det nævnes, at det er jobcentrets ansvar at informere og vejlede borger og virksomhed om proceduren ved fx sygdom.

Selv om en ledig dagpengemodtager kommer i virksomhedspraktik, er hun stadig at betragte som ledig og underlagt de regler, som gælder for ledige.

Når en ledig ikke står til rådighed på grund af fx sygdom eller barns sygdom, skal hun registrere dette på jobnet.dk. Nogle a-kasser kræver desuden, at sygdom også meddeles a-kassen. Det er en betingelse for at modtage arbejdsløshedsdagpenge, at hun står til rådighed for arbejdsmarkedet. Ved egen sygdom kan hun være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge i de første 14 dage. Ved fortsat sygdom vil hun overgå til sygedagpenge.

Det er arbejdsgiverens forpligtelse at informere jobcenteret, om virksomhedspraktikken er gået i gang, eller om den af en eller anden grund ikke blev til noget.

Læs mere om reglerne for virksomhedspraktik i øvrigt og find relevante lovhenvisninger i Cabis lovstof under Virksomhedspraktik.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere