Sådan kan du fastholde din medarbejder

Bliv inspireret til at fastholde din medarbejder på ordinære vilkår, via sociale kapitler eller ved fleksjob på særlige vilkår.

Forsøg på fastholdelse gennem de sociale kapitler eller på særlige vilkår kan fx bestå af:

  • ændret vagtplan eller ændring af arbejdstidens placering på døgnet
  • nedsat timetal
  • ændrede arbejdsopgaver
  • ændret tilrettelæggelse af arbejdsdagen
  • ændring af arbejdspladsens indretning
  • omplacering
  • støtte til behandling som fx fysioterapi, afvænning eller mestringsforløb.

Aftalen kan eventuelt kombineres med støtte fra jobcentret til arbejdspladsindretning, hjælpemidler og personlig assistance.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Er du borger med et spørgsmål? Så skal du kontakte dit lokale jobcenter, din fagforening eller a-kasse, da Cabi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og jobcentre. Find dit lokale jobcenter

Har du spørgsmål om fastholdelse?

Ring eller send en mail til seniorkonsulent Anne Brændbyge, det er gratis for virksomheder at spørge os til råds.   

Lovstof

De sociale kapitler

Læs om de sociale kapitler, som er en overenskomstbaseret mulighed for at aftale det sociale ansvar.

Læs lovstoffet
Viden og baggrund

Dokumentation når du fastholder

I tilfælde af, at din medarbejder i sidste ende skal tilkendes et fleksjob, skal virksomheden kunne dokumentere, at det i 12 måneder forud er blevet forsøgt at fastholde medarbejderen ved brug af andre indsatser og justeringer i jobbet.

Læs mere om dokumentation
""
Viden og baggrund

Fleksjob på hidtidig arbejdsplads

Hvis I ønsker at ansætte en af jeres medarbejdere i et fleksjob, kommer de særlige regler for fastholdelsesfleksjob i spil.

Læs mere om fleksjob på hidtidig arbejdsplads