Tænk strategisk – tænk i jobmobilitetskæder

Bevægelser på arbejdsmarkedet foregår ikke helt tilfældigt. En analyse fra LG Insight viser, at der findes et mønster – og kender du dette mønster som jobkonsulent, har du et forspring, når du skal finde virksomhedsrettede tilbud til borgere fra kanten.

Kendskab til det lokale jobmarked er ikke ‘bare lige’. Det handler også om at tænke strategisk. I forbindelse med projekt Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster har LG Insight analyseret bevægelserne på arbejdsmarkedet i perioden 2005-2015. Analysen viser, at der er et mønster i, hvilke brancher der typisk rekrutterer nye medarbejdere fra andre brancher, når de har fremgang i beskæftigelsen.

Desuden viser analysen, at bygge/anlæg, industri og videnservice tiltrækker medarbejdere fra andre brancher, når der er gang i hjulene, og der dermed opstår nye jobmuligheder. Der er især tale om brancher som detail, hotel/restaurant, transport, operationel service (fx rengøring, catering, vikar- samt rejsebureauer) og den offentlige sektor.

Der vil altså ofte være delbrancher, hvor der skabes job, fx bygge/anlæg, mens der sker jobåbninger for borgere uden for arbejdsstyrken i andre delbrancher som fx detail. Bevægelsen sker, når de jobskabende brancher ofte rekrutterer fra andre delbrancher, hvilket betyder, at der i delbrancher, fx detail, skabes åbning for borgere, der har været uden for arbejdsstyrken.

Det har stor betydning for jobcentrenes strategi, når I skal hjælpe ledige fra kanten af arbejdsmarkedet i gang.

Ofte vil jobcentrene stå i en situation, hvor de ikke kan hjælpe med at rekruttere ledige til bygge/anlæg, industri og videnservice. Men ved at satse på at hjælpe virksomhederne med at rekruttere ledige til job inden for detail, hotel/restaurant, transport, operationel service og den offentlige sektor har det en afsmittende positiv virkning på andre brancher.

Det er det, vi kalder jobmobilitetskæder.

-

Eksempel

Per var ansat på en industrivirksomhed, men med igangsættelsen af Femern-byggeriet åbnede der sig jobmuligheder inden for bygge/anlæg, hvor lønnen var bedre.

Det gav Karina mulighed for at skifte sit job hos den lokale NETTO ud med et industrijob.

Her var både arbejdstider og lønnen bedre for Karina.

I dag har Ulla, der har været ledig i flere år efter en stressperiode, fået job 25 timer om ugen i NETTO.

Er du klædt på til at tænke strategisk i den virksomhedsrettede indsats?

Hvis ikke, så kontakt Bente. Hun kender til bevægelserne på arbejdsmarkedet og har helt sikkert gode idéer til, i hvilken branche du skal lede efter kommende arbejdsgivere til de ledige fra kanten. Det skader ikke at spørge.

Viden og baggrund

Kend det lokale jobmarked

For at balancere mellem den ledige borger og virksomheden skal medarbejderne i jobcentret, der har kontakten med de ledige, kende det lokale arbejdsmarked. Og omvendt: De medarbejdere, som samarbejder med virksomhederne, skal kende de ledige.

Læs mere

Derfor skal virksomheder rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet

Når du taler med virksomhederne, skal du have de skarpe argumenter klar. Hvorfor skal de bruge tid på at rekruttere et menneske fra kanten af arbejdsmarkedet og tilbyde det lønnede timer? Det er der heldigvis mange gode grunde til.

Læs mere