Sygefravær på daginstitutionsområdet

Denne publikation bygger på en komparativ undersøgelse af sygefraværet på daginstitutionsområdet i seks kommuner.

Rapporten indeholder resultaterne af en komparativ sygefraværsundersøgelse, som Cabi har gennemført på dagsinstitutionsområdet i perioden september 2014 til januar 2015. Undersøgelsen er hovedaktiviteten i et projekt, der også indeholder et formidlingselement.

Ansatte på kommunale arbejdspladser har landets højeste sygefravær – næsten dobbelt så højt som ansatte i den private sektor. Dette medfører, at der mangler ”varme hænder” i opgaveudførslen. Det er et problem for den enkelte medarbejder, som ofte er syg, for de raske medarbejdere, som mangler en kollega, og selvfølgelig også for kvaliteten af og kontinuiteten i den service, der leveres til borgerne.

Den faktiske nedbringelse af sygefraværet siden 2007 indikerer, at initiativer på området har haft en positiv effekt. Den store tværkommunale variation antyder imidlertid også, at nogle kommuner er lykkedes bedre end andre med at nedbringe sygefraværet.

Formålet med den gennemførte undersøgelse har derfor været at undersøge:

  • hvad der kan ligge til grund for forskellen i sygefraværet på det kommunale daginstitutionsområde
  • hvilke faktorer, der synes at have henholdsvis positiv og negativ påvirkning på sygefraværet på området.

Rapporten har blandt andet følgende konklusioner:

  • De kvantitative data viser ingen umiddelbar sammenhæng mellem ledelsesspændet og sygefraværets størrelse i de seks case-kommuner.
  • I alle seks kommuner er der overordnede sygefraværsprocedurer og retningslinjer for, hvordan sygefraværet skal håndteres. I kommunerne med lavt sygefravær ses, at retningslinjerne er implementerede og efterleves af lederne.
  • Det er vanskeligere at bedrive ledelse på sygefraværsområdet i de kommuner, hvor åbenhed, dialog og gennemsigtighed i håndteringen af sygefravær er begrænset.
  • Det har på baggrund af de kvantitative data ikke været muligt at forklare variationen i sygefraværet i de seks case-kommuner ud fra personalesammensætningen fordelt på køn, stilling, ansættelsesforhold og alder.
  • På baggrund af de kvantitative data er det ikke muligt at se en sammenhæng mellem sygefraværets størrelse og personalenormeringen i de seks case-kommuners daginstitutioner.

Rapporten er udarbejdet i 2015.

Download den her ✓

Rapporten indeholder resultaterne af en komparativ sygefraværsundersøgelse, som Cabi har gennemført på dagsinstitutionsområdet i perioden september 2014 til januar 2015. Undersøgelsen er hovedaktiviteten i et projekt, der også indeholder et formidlingselement.

Hent den her

-

Har du spørgsmål til publikationen?

Så kontakt Birgitte eller Carsten

Viden og baggrund

Lavt fravær styrker bundlinjen

Få gode råd og konkrete værktøjer til at reducere sygefraværet og forbedre trivslen på jeres arbejdsplads.

Læs mere

Cabis publikationer

Få en samlet oversigt over Cabis udgivelser om det rummelige arbejdsmarked.

Læs mere