Lønniveau for førtidspensionist i løntilskud

Spørgsmål:  

Hvilken timeløn får en førtidspensionist, der er ansat i løntilskudsjob?

Svar (8.2.2018):

Der er ikke faste regler for timelønnen for førtidspensionister i løntilskudsjob (skånejob). Løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, aftales mellem arbejdsgiveren og borgeren (førtidspensionisten) i samarbejde med den faglige organisation. Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 56.

Tilskuddet til lønnen udgør 28 kr. pr. time (2018). I særlige tilfælde 49 kr. pr. time. Arbejdsgiveren udbetaler lønnen og modtager tilskuddet fra kommunen. For private arbejdsgivere må tilskuddet ikke udgøre mere end 75% af lønomkostningerne over en periode på et år efter ansættelsen.

Læs mere om ansættelse af førtidspensionister med løntilskud under Cabis lovstof i teksten Skånejob.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere