Trepartsmødet

Der er gode erfaringer med at afholde trepartsmøder i virksomheden. Både ved de lovpligtige opfølgningsmøder, når en medarbejder er sygemeldt, og når virksomheden har brug for hjælp til at fastholde en medarbejder, der er i risiko for en sygemelding.

På et trepartsmøde deltager virksomheden, medarbejderen og fastholdelseskonsulenten. Der er store fordele ved at benytte sig af denne mødeform. Alle hører det samme og skaber en fælles viden. Der bliver fokus på de konkrete muligheder, og der kan lægges en plan i samarbejde, som er realistisk for alle parter at indgå i.

 

Hvem tager initiativ?

Både den sygemeldte, virksomheden og fastholdelseskonsulenten kan tage initiativ til et trepartsmøde. Det er dog typisk jobcentret, der tager initiativet, når der ved mødet samtidig skal gennemføres en lovpligtig opfølgningssamtale.

Det er vigtigt at tage kontakten per mail eller telefonisk til virksomheden, så et mødetidspunkt kan passe ind i virksomheden drift og rammer.

""

”Den allerførste kontakt skal være lige i øjet. Vi sendte mail til arbejdsgiveren i første omgang, hvor vi præsenterede os kort og skrev, at ”jeg ringer til dig xx-dag kl. xx”, så de ligesom er forberedt. Det, oplever vi, er virksomt og gavnligt i forhold til samarbejdet. Jeg foreslog flere forskellige tidspunkter til trepartssamtalen, så de kunne vælge, hvad der passede bedst, og de ikke selv skulle andet end at tage en time ud i deres kalender. Mailen var en rigtig god døråbner, så de var forberedte.”

Fastholdelseskonsulent i en kommune

Forudsætninger for et godt trepartsmøde

Fastholdelseskonsulenten skal kunne lede mødet og

 • være rammesætter og ordstyrer og sikre, at alle bliver hørt
 • navigere sikkert mellem rollen som myndighed, serviceorgan og understøtter
 • have indsigt i og vise forståelse for virksomhedens rammer og vilkår
 • have viden om samspillet mellem sygdomsbilledet og personens mulighed for at løse opgaver på virksomheden
 • agere med nysgerrighed, åbenhed, tydelighed og gennemsigtighed om de interne processer, lovgivningens rammer og sagsgange i jobcentret
 • bruge de relevante redskaber til fx at få lavet en optrapningsplan eller prioriteret opgaver via prioriteringsskemaet.

Repræsentanten for virksomheden bidrager positivt ved at

 • åbne virksomheden for fastholdelseskonsulenten
 • kende virksomhedens rammer og vilkår, hvilke holdninger de har til fastholdelse, hvor langt de vil gå i forbindelse med fastholdelse, og hvilke muligheder de har for at ændre i opgaver og arbejdstid
 • sikre sig, at fastholdelseskonsulenten får den nødvendige information om virksomhedens muligheder, rammer og vilkår
 • have forståelse for, at mødet kan have stor betydning for medarbejderens tilbagevenden
 • samarbejde om at få lavet en bæredygtig plan.

Fastholdelseskonsulentens afgørende rolle

Det er væsentligt, at fastholdelseskonsulenten virkelig VIL samarbejdet ude på virksomheden, er velforberedt og i stand til at skabe en god og åben dialog. Det betyder ikke, at fastholdelseskonsulenten skal kunne alle svar på alle spørgsmål til hver en tid. Det er også helt fint at sige, at det vender jeg tilbage med svar på, eventuelt via mail. Men fastholdelseskonsulenten skal evne at brede mulighederne ud for virksomheden og medarbejderen, så de sammen kan tænke kreativt i forhold til de særlige rammer, muligheder og vilkår, der er på den konkrete virksomhed.

”Fastholdelseskonsulenten mødte personligt op ude på arbejdspladsen. Jeg frygtede, at det blev for bureaukratisk med masser af papirer og kommuneregler. For fagforenings-agtigt. Og det var det ikke. Medarbejderen fra jobcentret var oprigtigt interesseret i at finde en løsning, som både tilgodeså virksomheden og medarbejderen. Medarbejderen følte sig set og hørt, og det var godt. Når ”væsnet” har et ansigt og er fornuftigt at tale med, så opleves det anderledes. Derfor var det superskønt, at personen kom ud og fik en fornemmelse for arbejdspladsen. Det kunne noget. Væsnet fik et menneskeligt ansigt”

Arbejdsgiver
Viden og baggrund

Fastholdelseskonsulentens rolle i den tidlige sygedagpengeindsats

Når en person sygemelder sig fra sit arbejde, viser erfaringerne, at jo tidligere der etableres et samarbejde mellem virksomheden, medarbejderen og sygedagpengemedarbejderen, desto større er sandsynligheden for, at medarbejderen kan fastholdes.

Læs mere om fastholdelseskonsulentens rolle

Redskaber til trepartssamtalen:

Metode og værktøj

Sådan laver du en fastholdelsesplan

En fastholdelsesplan kan have flere formål. Når du har en sygemeldt medarbejder, kan du medbringe fastholdelsesplanen til jeres sygefraværssamtale, når I skal tale om at vende tilbage på arbejde. Hent den i word, lige til at udfylde.

Læs mere om fastholdelsesplanen
Metode og værktøj

Prioriteringsskema

Prioriteringsskemaet kan bruges i dialogen mellem leder og medarbejder. Det er et særligt godt redskab i samtaler, hvor medarbejderen oplever fysisk eller psykisk belastning

Læs mere om prioriteringsskemaet

Har du spørgsmål til den tidlige sygedagpengeindsat?

Så kontakt Anne