Hvordan trives dine unge medarbejdere?

Tal med dine unge medarbejdere om, hvordan det går på arbejdspladsen. For at fastholde de unge på arbejdsmarkedet, er det vigtigt at tage ansvar for, at de trives og reagere, hvis de mistrives.

Det giver værdi at tage unges jobtrivsel seriøst

Erfaringer viser, at unge i deres første jobs, har større sandsynlighed for at mistrives i forhold deres mere erfarne kolleger.

Det kan skyldes flere ting. For det første har mange unge et stort behov for at bevise deres værd som menneske igennem deres arbejde.

For det andet oplever en del nyuddannede at være projektansat i en kortere periode. Mange starter voksenarbejdslivet i en organisation med pres på, eller starter i jobbet uden ordentlig introduktion.

-

Tag ansvar for trivslen

For at fastholde de unge i virksomheden, og tage ansvar for de nyeste på arbejdsmarkedet, giver det værdi, når virksomheder tager ansvar for trivslen.

Det kan handle om tydelige rammer, tydelig forventningsafstemning og daglig
feedback på, om opgaven er løst godt nok samt hvilke nye opgaver, der skal prioriteres.


Hvad kan du gøre, hvis du har en ung medarbejder, som mistrives?

 • Anerkend med fakta og eksempler på det, du ser virker
 • Tag snakken om det, der udfordrer. Måske skal der sættes handlinger i gang, der støtter din unge medarbejder til at blive mere sikker i sin opgaveløsning
 • Unge kan ofte have behov for et fællesskab på arbejdspladsen. Undersøg, om din unge medarbejder har brug for det, og om det er muligt at etablere i jeres virksomhed (eller måske sammen med de unge fra nabovirksomhederne)
 • Indfør en buddy-ordning. Det kan være en god ide at udpege en kollega, der har et medansvar for nye medarbejderes trivsel og opgaveløsning
 • Lav en tæt opfølgning, hvor I sammen er nysgerrige på, om den unge medarbejder følger sikkerhedsinstruktioner, retningslinjer, konkrete aftaler mv.

Værktøj: Reflektionscirklen

Brug reflektionscirklen til at tage en dialog med din unge kollega

Trivsel hos medarbejderne er noget, der hurtigt kan forandre sig og noget, du som leder løbende skal være opmærksom på og spørge ind til. Brug reflektionscirklen til at komme i dialog med de unge.

 

Stil dig selv følgende spørgsmål:

 1. Hvad ved du?
 2. Hvor tror du, du ved?
 3. Hvad ved du absolut ikke?

Og stil de unge følgende spørgsmål:

 1. Hvordan går det med at være en del af kollegafællesskabet?
 2. Hvordan går det med at løse opgaverne?
 3. Hvad går godt, og hvad kan udfordre for tiden?
""

Særligt om fastholdelse af lærlinge - 7 nyttige tips

I dag dropper ca. 40% af alle unge, der begynder på en erhvervsuddannelse, ud igen.

Der er naturligvis ikke noget quick-fix til at skabe bedre trivsel og fastholdelse for lærlinge og unge generelt – men vi har samlet 7 nyttige tips, så du kan få et overblik over de tiltag, der skal til for at skabe et godt arbejdsmiljø og en god grobund for dine lærlinge.

Hele virksomheden:

 • Sørg for at lærlingen fra start oplever sig som en del af virksomheden og har en kollega, de kan gå til.
 • Vær obs på, hvordan I taler om lærlingene. Er der fx sætninger, som: ”hvor de er bare krævende”. Det er svært at føle sig velkommen, når andre taler om en bag sin ryg. 
 • Gør noget tidligt, hvis I oplever udfordringer. Tag fat i skolen, hvis der er noget I ikke kan løse selv. 
 • Hvis i oplever for meget drypvis fravær, så tag hånd om det tidligt. Tag en snak om det og vær nysgerrig på, hvad der kan gøres i fællesskab. Det går ud over alle, hvis en lærling har for meget fravær.

Lærlingens leder:

 • Lærlinge er forskellige og har forskellige behov, erfaring, alder, udfordringer og styrker. Sæt struktur på hvornår, og hvem der jævnligt skal snakke med lærlingen om hvordan det går.
 • Anerkend lærlingens arbejde – både de små og store ting
 • Husk at inddrag lærlingene, inden I beslutter noget for dem – spørg dem til råds.

Vil du vide mere om rekruttering, god modtagelse og trivsel?

Så kontakt Jesper eller Marlene.

Jesper og Marlene har gennem mange år arbejdet med unge og trivsel i erhvervslivet. De har de helt rigtige værktøjer i værktøjskassen til at skabe gode rammer for dine unge kolleger.

Publikation

Tag hånd om trivslen!

Værktøjer og tips til at arbejde med trivsel i små og mellemstore virksomheder. For ledere og mellemledere.

Gå til publikationen
""

Guide: God modtagelse og onboarding af unge

Hvordan sikrer du en god onboarding af unge medarbejdere i din virksomhed? Vi har gjort det nemt for dig at modtage de nye, unge medarbejdere, så de fastholdes på arbejdsmarkedet. Få tips til god en modtagelse her på siden.

Læs mere om onboarding af unge