Cabis publikationer

Få en samlet oversigt over Cabis udgivelser om det rummelige arbejdsmarked oplistet efter udgivelsesårstal.

Publikationerne retter sig til medarbejdere i landets kommuner, jobcentre og virksomheder. Materialerne har i stor udstrækning et arbejdsmarkedsrettet perspektiv, og de tager som regel udgangspunkt i samfundets udsatte grupper.

PUBLIKATION

Undersøgelse: Fra socialt frikort til job

Et indblik i, hvad borgere med socialt frikort mener, der skal til, for at de kan anvende det.

Udgivet 2021

Læs mere her

Har du spørgsmål til vores publikationer?

Så tag fat i udviklingschef, Ella Pedersen 

Mail: ep@cabiweb.dk
Tlf.: 5197 7845

PUBLIKATION

Håndbog: Job- og virksomhedskonsulent A-Z

Denne håndbog er til dig, der har til opgave at skabe jobs sammen med borgere og virksomheder. 

Udgivet i 2021

Læs mere her

PUBLIKATION

Brancheanalyse: Cirkulær økonomi og arbejde til flere

Bliv klogere på, hvordan udbredelsen af cirkulære forretningsmodeller påvirker forskellige branchers mulighed for at skabe jobåbninger til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Udgivet i 2020

Læs mere her

PUBLIKATION

Kom godt i gang med opkvalificering

Få virksomheders tips og anbefalinger til kompetenceløft og opkvalificering.

Udgivet i 2020

Læs mere her

PUBLIKATION

Casesamling: Cirkulær økonomi og arbejde til flere

Få inspiration til at kombinere cirkulære forretningsmodeller med jobskabelse.

Udgivet i 2020

Læs mere her

Har du spørgsmål til vores publikationer?

Så tag fat i udviklingschef, Ella Pedersen 

Mail: ep@cabiweb.dk
Tlf.: 5197 7845

PUBLIKATION

Uudnyttet potentiale

Et overblik over borgere på kanten af arbejdsmarkedet, som typisk har andre udfordringer end ledighed. 

Udgivet i 2020

Læs mere her

PUBLIKATION

Evaluering: Projekt Socialt Frikort til flere

Læs evaluering af projektet i Esbjerg, Holstebro, Vejle og Næstved kommuner.

Udgivet i 2021

Læs mere her 

PUBLIKATION

Virksomme samarbejder mellem SMV’er og socialøkonomiske virksomheder

Få inspiration gennem fire cases.

Udgivet i 2020

Læs mere her

PUBLIKATION

Analyse: Revalidering som vej til varig beskæftigelse

Analyse fra Cabi viser, at der er sket et kraftigt fald i kommunernes brug af revalidering.

Udgivet i 2020

Læs mere her

PUBLIKATION

Casekatalog: De gode fortællinger om mennesker og virksomheder, der lykkes

Der er mange eksempler på, at mennesker langt fra arbejdsmarkedet kommer i job.

Udgivet i 2019

Læs mere her

PUBLIKATION

Evaluering: Flygtninge i hotel- og restaurationsbranchen

Virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen mangler arbejdskraft. Den kan de bl.a. finde blandt flygtninge.

Udgivet i 2019

Læs mere her

PUBLIKATION

Meningsfulde praktikbeskrivelser

Den gode beskrivelse af virksomhedspraktik gør arbejdet mere effektivt for alle parter.

Udgivet i 2019

Læs mere her

PUBLIKATION

Det skal du vide om virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er en aftale mellem din virksomhed, en praktikant og jobcentret.

Udgivet i 2019

Læs mere her

PUBLIKATION

Det sociale frikort

Få råd og anbefalinger til, hvordan ordningen med det sociale frikort i praksis bliver en succes.

Udgivet i 2019

Læs mere her

PUBLIKATION

Tyve år med socialt ansvar

Casekatalog om de seks nominerede virksomheder til CSR People Prize 2018.

Udgivet i 2018

Læs mere her

PUBLIKATION

E-bog om stress

E-bog om stress, der hjælper dig og din organisation med at sætte rammerne for at forebygge stress.

Udgivet i 2018

Læs mere her

PUBLIKATION

Din vej til viden om det rummelige arbejdsmarked

Find inspiration til dit arbejde i kommunen eller i jobcentret.

Udgivet i 2018

Læs mere her

PUBLIKATION

Din vej til viden om socialt ansvar

Alle virksomheder kan bruge Cabi til at få inspiration til socialt engagement.

Udgivet i 2018

Læs mere her

PUBLIKATION

Håndbog i jobrettede samtaler

Håndbog med inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser.

Udgivet i 2018

Læs mere 

PUBLIKATION

Stress og psykiske lidelser

Ledere og medarbejdere fra det private og offentlige deler deres erfaringer med b.la. stress.

Udgivet i 2018

Læs mere her

PUBLIKATION

Styr på sygefraværet

Se og hør ledere fortælle om deres erfaringer med at nedbringe sygefravær.

Udgivet i 2018

 Læs mere her

PUBLIKATION

Når samtaler med medarbejdere er svære

Få viden og værktøjer til at gøre de svære samtaler (lidt) lettere!

Udgivet i 2018

Læs mere her

PUBLIKATION

Evaluering af jobcentrenes samarbejde med KLAP

I rapporten peger Cabi på områder, hvor KLAP kan styrke indsatsen for job til førtidspensionister.

Udgivet i 2017

Læs mere her

Har du spørgsmål til vores publikationer?

Så tag fat i udviklingschef, Ella Pedersen 

Mail: ep@cabiweb.dk
Tlf.: 5197 7845

PUBLIKATION

For virksomheder: Rekruttering fra kanten

Med et konkret værktøj bliver afdækningen af opgaver i virksomheden mere systematisk, og det bliver nemmere at finde matchende medarbejdere.

Udgivet i 2016

Læs mere her

PUBLIKATION

Find småjobs og praktikforløb med ny tankegang

Kommer du fra et jobcenter, så få argumenter til dialogen om opgaver med virksomhederne.

Udgivet i 2016

Læs mere her

PUBLIKATION

Inspirationsguide til CSR rapportering

Guiden er henvendt til større danske virksomheder, som er omfattet af Lov om CSR rapportering.

Udgivet i 2016

Læs mere her

PUBLIKATION

Samarbejde mellem kommuner og socialøkonomiske virksomheder

Opsamlingen sætter fokus på 17 kommuners erfaringer med socialøkonomiske virksomheder.

Udgivet i 2016

Læs mere her

PUBLIKATION

Håndbog i skriftlighed

Håndbog til jobkonsulenter, der vil lære grundlæggende teknikker til at skrive gode faglige tekster.

Udgivet i 2016

Læs mere her

PUBLIKATION

Skab fremmøde med sund arbejdskultur

Tag fat om arbejdspladskulturen for at få lavt sygefravær og højt fremmøde på arbejdspladsen.

Udgivet i 2016

Læs mere her

PUBLIKATION

Jobcentre samarbejder med store virksomheder

Cabi og Virksomhedsforum for Socialt Ansvar sætter fokus på samarbejdet mellem jobcentre og store virksomheder.

Udgivet i 2015

Læs mere her

PUBLIKATION

Metodehåndbog om den jobrettede samtale

Guide til ledere om forandringsledelse og best practice i arbejdet med at implementere den jobrettede samtale.

Udgivet i 2015

Læs mere her

PUBLIKATION

Sygefravær på daginstitutionsområdet

Publikationen bygger på en komparativ undersøgelse af sygefraværet på daginstitutionsområdet i seks kommuner.

Udgivet i 2015

Læs mere her

PUBLIKATION

Unge med autisme uddannes direkte til job

Med projektet "Klar til Start" er det lykkedes at skabe et særligt opkvalificeringsforløb for unge med ASF med garanti for job efter gennemført forløb.

Udgivet i 2015

Læs mere her

PUBLIKATION

Evaluering af Ungeindsats Himmerland

Rapport over evalueringen af Ungeindsats Himmerland.

Udgivet i 2014

Læs mere her

Har du spørgsmål til vores publikationer?

Så tag fat i udviklingschef, Ella Pedersen 

Mail: ep@cabiweb.dk
Tlf.: 5197 7845

PUBLIKATION

Ungeindsatser

Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Udgivet i 2014

Læs mere her

PUBLIKATION

Tips og nye idéer til det virksomhedsrettede samarbejde

Er du jobcentrets opsøgende konsulent mod virksomheder? Så få gode råd til dit arbejde.

Udgivet i 2014

Læs mere her

PUBLIKATION

Slutevaluering: Route 25

Udsatte unge kommer i uddannelse eller job, når kommunen gør indsatsen tværfaglig og virksomhedsrettet.

Udgivet i 2014

Læs mere her

PUBLIKATION

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Undersøgelse peger på, hvilke faktorer der gør medarbejdere langtidsfriske.

Udgivet i 2014

Læs mere her

PUBLIKATION

Otte noveller om psykisk sårbarhed

Bliv klogere på, hvordan det er som psykisk sårbar ledig eller sygemeldt at skulle forholde sig til sin sårbarhed over for alle systemets ansigter.

Udgivet i 2014

Læs mere her

PUBLIKATION

Gå tværfagligt og koordineret til sagen

Få eksempler på, hvordan kommuner kan skabe resultater med en tværfaglig og koordineret beskæftigelsesindsats. 

Udgivet i 2014

Læs mere her

PUBLIKATION

Skærp din indsats over for sygemeldte med ikke-vestlig baggrund

Få inspiration og viden til sagsbehandling af langtidssygemeldte med ikke-vestlig baggrund.

Udgivet i 2013

Læs mere her

Seneste nyheder

En ph.d.-afhandling af Malte Dahl, Københavns Universitet, viser blandt andet, at indvandrerkvinder med tørklæde i dag skal søge op til 60 procent flere stillinger end etnisk danske kvinder med samme kvalifikationer, inden de kommer i job.

Nye løsninger skal hjælpe indvandrerkvinder i job

På trods af rekordhøj beskæftigelse i Danmark har mange indvandrerkvinder fortsat svært ved at finde ind på arbejdsmarkedet. En miniundersøgelse skal nu afdække, hvilke barrierer indvandrerkvinderne møder, og hvilke erfaringer virksomhederne har med at hjælpe dem i gang.

Gert Habo kan ikke ændre ved fortiden. Derfor er han kommet frem til, at det handler om at tænke fremad og realisere sine drømme. Et skridt ad gangen.

Veteran: ”Tænk fremad. Lev i nuet. Nyd det der er tilbage”

Gert Habo var udsendt til Jugoslavien og Kosovo. Vejen tilbage til det civile liv krævede træning. Ligesom han trænede til at være soldat, trænede Gert Habo sig også tilbage til det civile liv. Arbejdslivet er en vigtig del af denne civile træning.

Et ny projekt i Viborg skal skaffe sårbare unge et fritidsjob. Målet er, at de unge får arbejdspladserfaring og dermed har lettere ved at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, når de fylder 18 år.

Fritidsjob skal hjælpe sårbare unge på vej mod et godt arbejdsliv

Unge i mistrivsel har svært ved at få og fastholde et fritidsjob. Og uden kontakt til arbejdsmarkedet øges risikoen for, at de unge står i kø ved jobcentret, når de fylder 18 år. Et nyt projekt mellem Viborg Kommune og Videnshuset Cabi skal derfor sikre sårbare unge mellem 13 og 17 år et fritidsjob. Projektet støttes af Den A.P. Møllerske Støttefond med 5,1 mio. kr.