Cabis publikationer

Få en samlet oversigt over Cabis udgivelser om det rummelige arbejdsmarked oplistet efter udgivelsesårstal.

Publikationerne retter sig til medarbejdere i landets kommuner, jobcentre og virksomheder. Materialerne har i stor udstrækning et arbejdsmarkedsrettet perspektiv, og de tager som regel udgangspunkt i samfundets udsatte grupper.

PUBLIKATION

Brancheanalyse: Cirkulær økonomi og arbejde til flere

Bliv klogere på, hvordan udbredelsen af cirkulære forretningsmodeller påvirker forskellige branchers mulighed for at skabe jobåbninger til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Udgivet i 2020

Læs mere her

Har du spørgsmål til vores publikationer?

Så tag fat i udviklingschef, Ella Pedersen 

Mail: ep@cabiweb.dk
Tlf.: 5197 7845

PUBLIKATION

Kom godt i gang med opkvalificering

Få virksomheders tips og anbefalinger til kompetenceløft og opkvalificering.

Udgivet i 2020

Læs mere her

PUBLIKATION

Casesamling: Cirkulær økonomi og arbejde til flere

Få inspiration til at kombinere cirkulære forretningsmodeller med jobskabelse.

Udgivet i 2020

Læs mere her

PUBLIKATION

Uudnyttet potentiale

Et overblik over borgere på kanten af arbejdsmarkedet, som typisk har andre udfordringer end ledighed. 

Udgivet i 2020

Læs mere her

Har du spørgsmål til vores publikationer?

Så tag fat i udviklingschef, Ella Pedersen 

Mail: ep@cabiweb.dk
Tlf.: 5197 7845

 

PUBLIKATION

Virksomme samarbejder mellem SMV’er og socialøkonomiske virksomheder

Få inspiration gennem fire cases.

Udgivet i 2020

Læs mere her

PUBLIKATION

Analyse: Revalidering som vej til varig beskæftigelse

Analyse fra Cabi viser, at der er sket et kraftigt fald i kommunernes brug af revalidering.

Udgivet i 2020

Læs mere her

PUBLIKATION

Casekatalog: De gode fortællinger om mennesker og virksomheder, der lykkes

Der er mange eksempler på, at mennesker langt fra arbejdsmarkedet kommer i job.

Udgivet i 2019

Læs mere her

PUBLIKATION

Evaluering: Flygtninge i hotel- og restaurationsbranchen

Virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen mangler arbejdskraft. Den kan de bl.a. finde blandt flygtninge.

Udgivet i 2019

Læs mere her

PUBLIKATION

Meningsfulde praktikbeskrivelser

Den gode beskrivelse af virksomhedspraktik gør arbejdet mere effektivt for alle parter.

Udgivet i 2019

Læs mere her

PUBLIKATION

Det skal du vide om virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er en aftale mellem din virksomhed, en praktikant og jobcentret.

Udgivet i 2019

Læs mere her

PUBLIKATION

Det sociale frikort

Få råd og anbefalinger til, hvordan ordningen med det sociale frikort i praksis bliver en succes.

Udgivet i 2019

Læs mere her

PUBLIKATION

Tyve år med socialt frikort

Casekatalog om de seks nominerede virksomheder til CSR People Prize 2018.

Udgivet i 2018

Læs mere her

PUBLIKATION

E-bog om stress

E-bog om stress, der hjælper dig og din organisation med at sætte rammerne for at forebygge stress.

Udgivet i 2018

Læs mere her

PUBLIKATION

Din vej til viden om det rummelige arbejdsmarked

Find inspiration til dit arbejde i kommunen eller i jobcentret.

Udgivet i 2018

Læs mere her

PUBLIKATION

Din vej til viden om socialt ansvar

Alle virksomheder kan bruge Cabi til at få inspiration til socialt engagement.

Udgivet i 2018

Læs mere her

PUBLIKATION

Håndbog i jobrettede samtaler

Håndbog med inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser.

Udgivet i 2018

Læs mere 

PUBLIKATION

Stress og psykiske lidelser

Ledere og medarbejdere fra det private og offentlige deler deres erfaringer med b.la. stress.

Udgivet i 2018

Læs mere her

PUBLIKATION

Styr på sygefraværet

Se og hør ledere fortælle om deres erfaringer med at nedbringe sygefravær.

Udgivet i 2018

 Læs mere her

PUBLIKATION

Når samtaler med medarbejdere er svære

Få viden og værktøjer til at gøre de svære samtaler (lidt) lettere!

Udgivet i 2018

Læs mere her

PUBLIKATION

Evaluering af jobcentrenes samarbejde med KLAP

I rapporten peger Cabi på områder, hvor KLAP kan styrke indsatsen for job til førtidspensionister.

Udgivet i 2017

Læs mere her

Har du spørgsmål til vores publikationer?

Så tag fat i udviklingschef, Ella Pedersen 

Mail: ep@cabiweb.dk
Tlf.: 5197 7845

PUBLIKATION

For virksomheder: Rekruttering fra kanten

Med et konkret værktøj bliver afdækningen af opgaver i virksomheden mere systematisk, og det bliver nemmere at finde matchende medarbejdere.

Udgivet i 2016

Læs mere her

PUBLIKATION

Find småjobs og praktikforløb med ny tankegang

Kommer du fra et jobcenter, så få argumenter til dialogen om opgaver med virksomhederne.

Udgivet i 2016

Læs mere her

PUBLIKATION

Inspirationsguide til CSR rapportering

Guiden er henvendt til større danske virksomheder, som er omfattet af Lov om CSR rapportering.

Udgivet i 2016

Læs mere her

PUBLIKATION

Samarbejde mellem kommuner og socialøkonomiske virksomheder

Opsamlingen sætter fokus på 17 kommuners erfaringer med socialøkonomiske virksomheder.

Udgivet i 2016

Læs mere her

PUBLIKATION

Håndbog i skriftlighed

Håndbog til jobkonsulenter, der vil lære grundlæggende teknikker til at skrive gode faglige tekster.

Udgivet i 2016

Læs mere her

PUBLIKATION

Skab fremmøde med sund arbejdskultur

Tag fat om arbejdspladskulturen for at få lavt sygefravær og højt fremmøde på arbejdspladsen.

Udgivet i 2016

Læs mere her

PUBLIKATION

Jobcentre samarbejder med store virksomheder

Cabi og Virksomhedsforum for Socialt Ansvar sætter fokus på samarbejdet mellem jobcentre og store virksomheder.

Udgivet i 2015

Læs mere her

PUBLIKATION

Metodehåndbog om den jobrettede samtale

Guide til ledere om forandringsledelse og best practice i arbejdet med at implementere den jobrettede samtale.

Udgivet i 2015

Læs mere her

PUBLIKATION

Sygefravær på daginstitutionsområdet

Publikationen bygger på en komparativ undersøgelse af sygefraværet på daginstitutionsområdet i seks kommuner.

Udgivet i 2015

Læs mere her

PUBLIKATION

Unge med autisme uddannes direkte til job

Med projektet "Klar til Start" er det lykkedes at skabe et særligt opkvalificeringsforløb for unge med ASF med garanti for job efter gennemført forløb.

Udgivet i 2015

Læs mere her

PUBLIKATION

Evaluering af Ungeindsats Himmerland

Rapport over evalueringen af Ungeindsats Himmerland.

Udgivet i 2014

Læs mere her

Har du spørgsmål til vores publikationer?

Så tag fat i udviklingschef, Ella Pedersen 

Mail: ep@cabiweb.dk
Tlf.: 5197 7845

PUBLIKATION

Ungeindsatser

Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Udgivet i 2014

Læs mere her

PUBLIKATION

Tips og nye idéer til det virksomhedsrettede samarbejde

Er du jobcentrets opsøgende konsulent mod virksomheder? Så få gode råd til dit arbejde.

Udgivet i 2014

Læs mere her

PUBLIKATION

Slutevaluering: Route 25

Udsatte unge kommer i uddannelse eller job, når kommunen gør indsatsen tværfaglig og virksomhedsrettet.

Udgivet i 2014

Læs mere her

PUBLIKATION

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Undersøgelse peger på, hvilke faktorer der gør medarbejdere langtidsfriske.

Udgivet i 2014

Læs mere her

PUBLIKATION

Otte noveller om psykisk sårbarhed

Bliv klogere på, hvordan det er som psykisk sårbar ledig eller sygemeldt at skulle forholde sig til sin sårbarhed over for alle systemets ansigter.

Udgivet i 2014

Læs mere her

PUBLIKATION

Gå tværfagligt og koordineret til sagen

Få eksempler på, hvordan kommuner kan skabe resultater med en tværfaglig og koordineret beskæftigelsesindsats. 

Udgivet i 2014

Læs mere her

PUBLIKATION

Skærp din indsats over for sygemeldte med ikke-vestlig baggrund

Få inspiration og viden til sagsbehandling af langtidssygemeldte med ikke-vestlig baggrund.

Udgivet i 2013

Læs mere her

Seneste nyheder

Gravide og deres ledere kan nu deltage i et samtaleforløb for at forebygge sygefravær

Nyt tilbud: Samtaler skal forebygge sygefravær blandt gravide medarbejdere

Aarhus Universitetshospital tilbyder lige nu et samtaleforløb til gravide medarbejdere og deres leder i Aarhus-området. Tilbuddet bygger på gode erfaringer fra Norge, hvor samtaler mellem den gravide medarbejder, hendes leder og en arbejdsmiljø-jordemoder har ført til reducering af sygefravær under graviditet.

Erhvervsskolerne  er hårdt ramt, og adrig tidligere har så få unge gennemført en erhvervsuddannelse

Unge som gennemfører en erhvervsuddannelse sætter bundrekord

Aldrig har så få unge gennemført en erhvervsuddannelse. Tallene for 2020 er de laveste, som Danmarks Statistik har målt, og det er katastrofalt, mener erhvervsskolerne. Der er behov for at styrke samarbejdet med virksomhederne langt tidligere, vurderer Cabi.

Sygefraværet i kommuner vokser og det er især blandt de unge medarbejdere

Sygefraværet blandt kommunalt ansatte stiger

En ny analyse viser, at sygefraværet blandt ansatte i kommunerne steg med 3,7 procent fra 2017 til 2019. Fraværet har især været stigende blandt sosu’er og pædagoger, og det samme har langtidssygemeldinger blandt yngre ansatte.