Strategisk tilgang til sygefravær

Mennesker bliver nogle gange syge, og så er det vigtigt, at deres arbejdsplads er klar til at hjælpe dem godt tilbage. 

Virksomheder med lavt sygefravær er kendetegnet ved at være meget bevidste om:

  • hvad deres indsats består af
  • hvad formålet med den er
  • og hvilke ressourcer, der skal til.

Derudover er de kendetegnet ved at være solidt funderet i seks delelementer, hvilket er de første skridt i retning af et strategisk arbejde med sygefraværet.

1. Ledelse: 

Fokus fra ledelsen og ledelsens kvalitet har afgørende betydning for sygefraværet og trivslen. Derfor er det en god idé at stille sig selv følgende spørgsmål: Har jeres topledelse en klar og tydelig holdning til fravær og fastholdelse? Har I en langsigtet strategi på området? Har I en fraværspolitik med klare retningslinjer?

Læs mere om sygefraværspolitik

2. Ejerskab og kultur: 

Hvis indsatserne i jeres virksomhed skal være bæredygtige, er det nødvendigt med fælles ejerskab til dem og en arbejdspladskultur, som understøtter det, I sætter i gang. Har I en åben og ærlig dialog om fravær og fremmøde? Har I tillid til hinanden? Har alle medarbejdere kendskab til sygefraværsprocedurerne?

Se fx Cabis publikation om god arbejdspladskultur

3. Fakta og data: 

En forudsætning for at kunne arbejde effektivt med sygefraværet er pålideligt datagrundlag, som kan bruges til opfølgning og effektmåling af de indsatser, I sætter i gang. Kender I størrelsen på jeres fravær og ved, hvad det består af? Følger I løbende op på, hvordan fraværet udvikler sig, og hvad omkostningerne er? Har I lagt realistiske mål for jeres fravær?

Se, hvordan du får overblik over sygefraværet

4. Redskaber: 

Den rigtige viden og de rigtige værktøjer danner grundlaget for en succesfuld indsats og et lavt sygefravær. Er jeres ledere klædt på til at håndtere sygefraværssamtaler? Kender jeres ledere mulighederne for at fasholde medarbejdere gennem delvis raskmelding? Er tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i stand til at agere bisiddere i sager om fravær?

5. Rutiner og opfølgning:

Den hurtige og målrettede indsats hviler ofte på et fundament af systematik og gode rutiner, som betyder, at der ikke er tvivl om, hvad der skal ske ved sygefravær.  Følger jeres ledere systematisk op på kortidsfravær og langtidssygemeldte? Har I en systematik for, hvornår der skal holdes samtale med sygemeldte medarbejdere? Husker I at inddrage jobcentret ved langtidssygemeldinger?

Se på Cabis hjemmeside, hvordan du får styr på opfølgningen

6. Arbejdsmiljø og trivsel: 

God trivsel og et sundt arbejdsmiljø er med til at forebygge sygefravær. Har I fokus på at reducere de belastninger, der måtte være i jeres arbejdsmiljø? Er I bevidste om, hvordan ledelse og ledelsesstil påvirker trivsel og fravær? Husker I at fejre og påskønne opnåede resultater og succeser?

- Der er en tendens til, at sygefravær kommer til at handle om den enkelte syge medarbejder. Men der er behov for, at man går strategisk til værks Det handler om at se på organisationen frem for individet, få analyseret hele organisationens sygefravær og tænke langsigtet.

Birgitte Poulsen, chefkonsulent og HR-ansvarlig i Cabi

Fokus både på det lange og korte fravær 

Vil man som arbejdsplads arbejde strategisk med at nedbringe sygefraværet, er det vigtigt at og interessere sig for både langtids- og korttidsfravær, fordi man skal handle på det på forskellig vis. 

Cabi guider dig her

Arbejd strategisk med at nedbringe korttidsfravær

Arbejd strategisk med at nedbringe langtidsfravær

Metode og værktøj

Hvad koster jeres sygefravær?

Prøv sygefraværsberegneren og få sat konkrete tal på, hvad sygefraværet koster jeres virksomhed.

Få svaret her

SPØRG CABI

Har du spørgsmål?

Så tag fat i vores sygefraværsteam.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |