Projekt: Veteraner i job - fra brændpunkt til beskæftigelse

En veteran er en soldat, der har været udsendt. Danmark har de seneste årtier sendt mere end 30.000 soldater ud til krigs- og brændområder. En del veteraner har været udsendt flere gange og har måske været væk fra Danmark og det civile arbejdsliv i mere end ti år. For at få et civilt arbejde har mange veteraner brug for at skabe et nyt netværk til virksomheder.

undefined

”Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse” er et landsdækkende projekt med indsatser, der skal dække de ledige veteraners behov for at få etableret kontakt til virksomheder og få ”oversat” deres militære kompetencer til kompetencer, der matcher civile jobs. Formålet er at øge mulighederne for at sikre beskæftigelse for målgruppen af ledige veteraner.

Projektets aktiviteter og indsatser

Omdrejningspunkt er centrale indsatser målrettet ledige veteraner, virksomheder, veteranforeninger og andre professionelle, der samarbejder med veteraner:

 • Virksomhedsnetværk i hele landet, så veteraner og virksomheder lettere finder hinanden
 • Koordinering og opgradering til veterankoordinatorer
 • Nyhedsbrev to til fire gange årligt
 • CV- & karriereværktøjer, hvor veterankompetencer oversættes til ansøgningsværktøjer.

Følgegruppen bag Veteraner i job

Ti engagerede medlemmer er med i den landsdækkende følgegruppe bag "Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse". Følgegruppens arbejde er at kvalificere projektet undervejs, herunder bidrage med aktuel viden og formidle viden om projektet til egne netværk. Følgegruppen mødes halvårligt. Medlemmerne er:

 • Thomas Johan Rosenlund Krohn, Veterancentret
 • Hans Christian Enevold, Flyvevåbnets Officerskole
 • Flemming Vinther, HKKF - Hærens Konstabel- og Korporalforening
 • Maria Bille Høg, Dansk Arbejdsgiverforening   
 • Birgitte Refslund Sørensen, Københavns Universitet
 • Helene Djursø, Velkommen Hjem
 • Claus Bergman Hansen,  KLAPjob
 • Finn Winkler, Interforce
 • Lars Thellufsen, Fakta
 • Klaus Bolving, CenSec.

For flere information om følgegruppen, kontakt projektleder Ea Nielseneni@cabiweb.dk.

Projektperiode: 2017-2020.

Task force Nordjylland

Task force Nordjylland driver aktiviteter i Nordjylland sammen med lokale virksomheder, organisationer og aktører på beskæftigelses - og veteranområdet. Formålet er at skabe jobåbninger for ledige veteraner med fokus på mødet mellem virksomheder og veteraner. Læs mere ved at folde ud nedenfor:

Vil du være en del af den nordjyske indsats?

Formålet er flere veteraner i civile job. Indsatserne er mange som fx:

 • at virksomheder, der har erfaring med at ansætte og fastholde veteraner, deler erfaringer med andre virksomheder
 • igangsættelse af mentorkorps
 • videndeling om redskaber og hvor man skal gå hen som motiveret virksomhed.

Der vil løbende blive udviklet på indsatsområder.

Hvem er med?

Der er stor interesse for at gøre en indsats. Med i arbejdet er nu:

 • Michael Munk, DC Supply
 • Morten Hvilshøj Sørensen, Produktionsområde Nord, Forsvaret
 • Per Frey, KMD
 • Per T. Frederiksen, Hydrema
 • Steen Hjulskov, Hirtshals Fiskeriudvikling 
 • Dorte Boddum Kronborg, Huset Venture Nordjylland
 • Henrik Busk Rasmussen, Aalborg Kaserne
 • Janni Nørnberg Nielsen, Psykiatrien Region Nord
 • Jess Møller Nielsen, Trænregimentet
 • Johannes Andersen, AAU.
Vil din virksomhed og organisation være med?

Cabi henvender sig til nordjyske virksomheder, brancheorganisationer og veteranforeninger, der vil være med i virksomhedsnetværket. Har I som virksomhed eller brancheorganisation interesse, så kontakt Jacob Thorn på mail jat@cabiweb.dk og mobil 2089 8767.

Task force Midtjylland

Task force Midtjylland driver aktiviteter i Midtjylland sammen med lokale virksomheder, organisationer og aktører på beskæftigelses - og veteranområdet. Formålet er at skabe jobåbninger for ledige veteraner med fokus på mødet mellem virksomheder og veteraner. Læs mere ved at folde ud nedenfor:

Veteraner møder virksomheder

I Midtjylland har fokus været på mødet mellem veteraner og virksomheder. Den 8. maj var Veteranhjem Midtjylland i Brabrand ramme for et eftermiddagsarrangement, hvor fem virksomheder med 14 jobs på hånden mødte 20 veteraner. Læs om arrangement på Veteranhjemmet i Brabrand den 8. maj 2018

Vil du være en del af den midtjyske indsats?

Formålet er flere veteraner i civile job. Indsatserne kan fx være, at virksomheder, der har erfaring med at ansætte og fastholde veteraner, deler ud af deres erfaringer. Din virksomhed kan være med til at præge indsatsen. 

Skal din virksomhed og organisation være med?

Cabi henvender sig til midtjyske virksomheder, brancheorganisationer og veteranforeninger, der vil være med i virksomhedsnetværket. Har I som virksomhed eller brancheorganisation interesse, så kontakt Christina Pedersen på mail cip@cabiweb.dk og mobil 2251 6982.

Vil din virksomhed og organisation være med?

Cabi henvender sig til virksomheder, brancheorganisationer og veteranforeninger, der vil være med i virksomhedsnetværkene. Har I som virksomhed eller brancheorganisation interesse, så kontakt os vedrørende:

 • Nordjylland, Sydjylland og Fyn: Jacob Thorn på mail jat@cabiweb.dk  og 2089 8767
 • Midtjylland: Christina Pedersen på mail cip@cabiweb.dk og 2251 6982
 • Sjælland: Ida Christoffersen på mail ida@cabiweb.dk og 4114 4318 
 • København/Hovedstadsområdet: Dorte Kirkegaard på dor@cabiweb.dk og 2080 5007.

Hjælp til ansættelse

Kommuner og jobcentre kan hjælpe virksomheder med at ansætte veteraner, herunder at gøre brug af generelle muligheder og ordninger, som du kan læse mere om her:

Kontakt os gerne og hør mere!

Vedrørende hjemmeside: Marianne Nilsson på mail man@cabiweb.dk og 4113 7281.

Vedrørende CV- og Karriereværktøjer: Jacob Thorn på jat@cabiweb.dk og 2089 8767.

Vedrørende landsdækkende henvendelser: Ea Nielsen på mail eni@cabiweb.dk og 4128 4126.

Projekt

Cabis projekter

Her på siden kan du læse om de projekter, Cabi er med i.

Se Cabis projekter