Igangværende projekter

Vores projekter sætter fokus på det rummelige arbejdsmarked, den aktive beskæftigelsesindsats for udsatte grupper og virksomhedernes sociale engagement. 

Når projekterne er ført i mål, vil de som regel udmønte sig i brugbar viden og værktøjer, som vi formidler her på hjemmesiden.

Læs om vores igangværende projekter herunder eller gå til afsluttede projekter

PROJEKT

Sammen om fritidsjob

Målet med indsatsen er, at flere sårbare eller potentielt sårbare unge i Viborg Kommune skal have adgang og kompetencer til at få og fastholde et fritidsjob. 

Projektperiode: 2022-2024

Om projektet

PROJEKT

Jobstyrke i Nord

Med en virksomhedsrettet indsats vil projektet bidrage til, at psykisk sårbare på kanten af arbejdsmarkedet i Nordjylland får en håndholdt indsats.

Projektperiode: 2021-2022

Om projektet

PROJEKT

Fodfæste gennem naturen

Projektet skal hjælpe udsatte unge mænd tættere på uddannelse og job bl.a. gennem mandefællesskaber i naturen.

Projektperiode: 2021-2024

Om projektet

PROJEKT

Flere med kognitive handicap i job

Flere med kognitive handicap ind på arbejdsmarkedet eller fastholdt i job. 

Projektperiode: 2019-2022

Om projektet

PROJEKT

Drypvis sygefravær

Drypvis sygefravær er dyrt og forstyrrende for driften, lederen og kollegaen i en virksomhed. Projektet her sætter fokus på det drypvise sygefravær.

Projektperiode: 2020-2022

EVALUERING

Klar til Start

Vi er evaluator på projekt 'Klar til Start', hvor unge med autisme uddannes til job. Vi dokumenterer bl.a. resultaterne. 

Projektperiode 2013-2022

Om projektet

PROJEKT

PÅ VEJ 

Vi evaluerer og supporterer et virksomhedsnetværk i Billund Kommune, som skal hjælpe udsatte unge i uddannelse og job. 

Projektperiode: 2018-2022

PROJEKT

Unge i job og uddannelse gennem bæredygtighed

Cabi følger og evaluerer to projekter i Råt&Godt (raatoggodt.dk), en socialøkonomisk virksomhed.

Projektperiode: 2020-2022

Om projektet

PROJEKT

Langtidsrask i Ringkøbing Skjern

Information er på vej!

Afsluttede projekter

Klik dig ind på det afsluttede projekt og find materialer og værktøjer fra projektet. 

PROJEKT

Tættere på job og uddannelse for psykisk sårbare unge

PsykInfo, Region Sydmark

Cabi har løbende evalueret og givet sparring til projektledelsen og styregruppe.

Afsluttet i 2021

Om projektet

PROJEKT

Tag hånd om trivslen

Gratis vejledning til små og mellemstore private virksomheder om trivsel.

Afsluttet i 2021

Om projektet

EVALUERING

Evaluering af KLAPjob - job til førtidspensionister

Cabi har evalueret KLAPjob – en beskæftigelsesindsats, der finder job til førtidspensionister med udviklingshandicap og andre kognitive handicap.

Afsluttet i 2021

Læs evaluering

PROJEKT

Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster

Flere udsatte borgere i job gennem kompetenceudvikling og virksomhedssamarbejde. 

Afsluttet i 2021

Om projektet

 

PROJEKT

Opgang 2 

Erfaringerne har bidraget til udarbejdelse af denne side, hvor du kan læse om, hvordan en helhedsorienteret indsats for psykisk sårbare unge kan tilrettelægges.

Afsluttet i 2020

Om projektet

PROJEKT

Veteraner i job

Projektet skal bane vejen for, at flere ledige veteraner får fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Afsluttet i 2020

Om projektet

PROJEKT

Sporskifteordningen

Opsøgende sporskifteindsats i nedslidningstruede brancher inden for industri og fødevarer.

Afsluttet i 2020 

Om projektet

PROJEKT

Socialt frikort til flere

Afprøve konkrete, praksisnære modeller til, hvordan det sociale frikort bliver en succes i samarbejde med fire kommuner.

Afsluttet i 2020

Om projektet

PROJEKT

Social beskæftigelse i byggeriet

Flere udsatte mennesker i job indenfor byggebranchen - udarbejdelse af bl.a. guides. 

Afsluttet i 2020

Om projektet

EVALUERING

Evaluering af talentspejdernes projekt Kandidaterne

Vi har evalueret projektet. Læs hvad der virker, og hvad der skal til, hvis flere udsatte unge i alderen 17-29 år skal profitere af en erhvervsmentor.

Afsluttet i 2019

Læs evaluering

PROJEKT

I mål med Integration

Målet har været at få flere flygtninge og indvandrere i uddannelse eller job. Vi har bl.a. lavet et inspirationskatalog.

Afsluttet i 2019

Om projektet

PROJEKT

Bedre ressourceforløb til flere

I projektet har kommunerne haft mulighed for at arbejde målrettet med at styrke borgerinddragelse og virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb.

Afsluttet i 2018

Om  projektet

PROJEKT

Efteruddannelse i integration for kommunale medarbejdere

Projektet havde til formål at løfte integrationsindsatsen gennem efteruddannelse af kommunale medarbejdere. 

Afsluttet i 2017

Om projektet

SPØRG OS

Har du spørgsmål til vores projekter?

Så tag fat i Ea Nielsen, souschef.

Mail: eni@cabiweb.dk
Tlf.: 4128 4126

PROJEKT

Rummelig imidt

I Region Midt er der dannet et netværk for socialøkonomiske virksomheder, som skal styrke udviklingen af socialøkonomiske virksomheder.

Afsluttet i 2019

Om projektet

PROJEKT

Task Force til Industrien

I projektet blev der afprøvet en model, hvor lokale task forces, bestående af ildsjæle, hjælper virksomheder med at rekruttere nydanskere til industrien.

Afsluttet i 2017

Om projektet

PROJEKT

Projekt 500: Ægtefælleforsørgede indvandrere ind i arbejdsstyrken

Der er arbejdet målrettet med den enkeltes motivation.

Afsluttet i 2017

Om projektet

PROJEKT

Socialt frikort til socialt udsatte

Vi har udarbejdet en rapport og et inspirationskatalog med anbefalinger til, hvordan det sociale frikort bliver en succes.

Afsluttet i 2018

Om projektet

PROJEKT

Kompensation til flere

Der er arbejdet med at øge forståelsen for, at psykiske vanskeligheder er en funktionsnedsættelse, som kan kompenseres.

Afsluttet i 2017

Om projektet

SPØRG OS

Har du spørgsmål til vores projekter?

Så tag fat i Ea Nielsen, souschef.

Mail: eni@cabiweb.dk
Tlf.: 4128 4126

Skal vi samarbejde?

Vi er hele tiden på udkig efter nye spændende samarbejder.

Tag fat i os, hvis du har et projekt eller en god idé, hvor vi sammen kan skabe forandringer for:

  • udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse
  • udsatte medarbejders muligheder for at blive i deres job
  • trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Tag et kig på nogle af vores samarbejdspartnere

Har du en god idé? Så tag fat i Ea Nielsen, souschef.

Mail: eni@cabiweb.dk
Tlf.: 4128 4126

Seneste nyheder

Der er penge at spare for jobcentre,  hvis de tidligt indleder et samarbejde med virksomheder, som har medarbejdere, der mistrives eller må sygemeldes.

Det betaler sig at hjælpe virksomheder, når en medarbejder mistrives

Jobcentre kan spare penge, hvis de tidligt indleder et samarbejde med virksomheder, som har medarbejdere, der mistrives eller må sygemeldes.

De unge oplever at blive en del af et fællesskab når de mødes i naturen.

Cabi leder indsats, der får unge fra kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse

I en skov ved Aarhus er en indsats i gang, der trækker udsatte unge ud af misbrug og ledighed. ”I forhold til det jeg har prøvet før, så er det her klart det bedste”, siger en deltager.

Borgerne oplever at blive en del af et fællesskab igen ved på ny at komme ind på arbejdsmarkedet.

Tværfaglig indsats får flere i job

Cabi og Fredericia Kommune arbejder sammen om at skabe helhedsindsatser for udsatte borgere. Målet er at give borgerne én samlet indsats på tværs af fagområder og få dem i beskæftigelse.