Igangværende projekter

Vores projekter sætter fokus på det rummelige arbejdsmarked, den aktive beskæftigelsesindsats for udsatte grupper og virksomhedernes sociale engagement. 

Når projekterne er ført i mål, vil de som regel udmønte sig i brugbar viden og værktøjer, som vi formidler her på hjemmesiden.

Læs om vores igangværende projekter herunder eller gå til afsluttede projekter

PROJEKT

Grobund til fremtiden

I projektet er beskæftigelsesindsatsen rykket ud i skoven, hvor 48 kvinder skal hjælpes ud af ensomhed og psykisk mistrivsel og tættere på fællesskab og job.

Projektperiode: 2023-2025

Om projektet

PROJEKT

Grøn omstilling - en nøglebrik til social inklusion

Dette projekt kobler grøn omstilling og social inklusion og bidrager til, at ledige fra kanten bliver kvalificeret til at løse konkrete grønne opgaver i virksomhederne.

Projektperiode: 2023-2025

Om projektet

PROJEKT

Sammen om fritidsjob

Målet med indsatsen er, at flere sårbare eller potentielt sårbare unge i Viborg Kommune skal have adgang og kompetencer til at få og fastholde et fritidsjob. 

Projektperiode: 2022-2024

Om projektet

PROJEKT

Fodfæste gennem naturen

Projektet skal hjælpe udsatte unge mænd tættere på uddannelse og job bl.a. gennem mandefællesskaber i naturen.

Projektperiode: 2021-2024

Om projektet

EVALUERING

Klar til Start

Vi er evaluator på projekt 'Klar til Start', hvor unge med autisme uddannes til job. Vi dokumenterer bl.a. resultaterne. 

Projektperiode 2013-2025

Om projektet

SPØRG OS

Har du spørgsmål til vores projekter?

Så tag fat i Ulla Hjorth Andersen, projektudvikler.

Mail: ula@cabiweb.dk
Tlf.: 2088 3670

Afsluttede projekter

Klik dig ind på det afsluttede projekt og find materialer og værktøjer fra projektet. 

PROJEKT

Flere med kognitive handicap i job

Flere med kognitive handicap ind på arbejdsmarkedet eller fastholdt i job. 

Projektperiode: 2019-2022

Om projektet

PROJEKT

Drypvis sygefravær

Drypvis sygefravær er dyrt og forstyrrende for driften, lederen og kollegaen i en virksomhed. Projektet her sætter fokus på det drypvise sygefravær.

Projektperiode: 2020-2022

SPØRG OS

Har du spørgsmål til vores projekter?

Så tag fat i Ulla Hjorth Andersen, projektudvikler.

Mail: ula@cabiweb.dk
Tlf.: 2088 3670

PROJEKT

PÅ VEJ 

Vi evaluerer og supporterer et virksomhedsnetværk i Billund Kommune, som skal hjælpe udsatte unge i uddannelse og job. 

Projektperiode: 2018-2022

PROJEKT

Unge i job og uddannelse gennem bæredygtighed

Cabi følger og evaluerer to projekter i Råt&Godt (raatoggodt.dk), en socialøkonomisk virksomhed.

Projektperiode: 2020-2022

Om projektet

PROJEKT

Jobstyrke i Nord

Med en virksomhedsrettet indsats vil projektet bidrage til, at psykisk sårbare på kanten af arbejdsmarkedet i Nordjylland får en håndholdt indsats.

Projektperiode: 2021-2022

Om projektet

PROJEKT

Tættere på job og uddannelse for psykisk sårbare unge

PsykInfo, Region Sydmark

Cabi har løbende evalueret og givet sparring til projektledelsen og styregruppe.

Afsluttet i 2021

Om projektet

PROJEKT

Tag hånd om trivslen

Gratis vejledning til små og mellemstore private virksomheder om trivsel.

Afsluttet i 2021

Om projektet

EVALUERING

Evaluering af KLAPjob - job til førtidspensionister

Cabi har evalueret KLAPjob – en beskæftigelsesindsats, der finder job til førtidspensionister med udviklingshandicap og andre kognitive handicap.

Afsluttet i 2021

Læs evaluering

PROJEKT

Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster

Flere udsatte borgere i job gennem kompetenceudvikling og virksomhedssamarbejde. 

Afsluttet i 2021

Om projektet

 

PROJEKT

Opgang 2 

Erfaringerne har bidraget til udarbejdelse af denne side, hvor du kan læse om, hvordan en helhedsorienteret indsats for psykisk sårbare unge kan tilrettelægges.

Afsluttet i 2020

Om projektet

PROJEKT

Veteraner i job

Projektet skal bane vejen for, at flere ledige veteraner får fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Afsluttet i 2020

Om projektet

PROJEKT

Sporskifteordningen

Opsøgende sporskifteindsats i nedslidningstruede brancher inden for industri og fødevarer.

Afsluttet i 2020 

Om projektet

PROJEKT

Socialt frikort til flere

Afprøve konkrete, praksisnære modeller til, hvordan det sociale frikort bliver en succes i samarbejde med fire kommuner.

Afsluttet i 2020

Om projektet

PROJEKT

Social beskæftigelse i byggeriet

Flere udsatte mennesker i job indenfor byggebranchen - udarbejdelse af bl.a. guides. 

Afsluttet i 2020

Om projektet

EVALUERING

Evaluering af talentspejdernes projekt Kandidaterne

Vi har evalueret projektet. Læs hvad der virker, og hvad der skal til, hvis flere udsatte unge i alderen 17-29 år skal profitere af en erhvervsmentor.

Afsluttet i 2019

Læs evaluering

PROJEKT

I mål med Integration

Målet har været at få flere flygtninge og indvandrere i uddannelse eller job. Vi har bl.a. lavet et inspirationskatalog.

Afsluttet i 2019

Om projektet

PROJEKT

Bedre ressourceforløb til flere

I projektet har kommunerne haft mulighed for at arbejde målrettet med at styrke borgerinddragelse og virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb.

Afsluttet i 2018

Om  projektet

PROJEKT

Efteruddannelse i integration for kommunale medarbejdere

Projektet havde til formål at løfte integrationsindsatsen gennem efteruddannelse af kommunale medarbejdere. 

Afsluttet i 2017

Om projektet

SPØRG OS

Har du spørgsmål til vores projekter?

Så tag fat i Ulla Hjorth Andersen, projektudvikler.

Mail: ula@cabiweb.dk
Tlf.: 2088 3670

PROJEKT

Rummelig imidt

I Region Midt er der dannet et netværk for socialøkonomiske virksomheder, som skal styrke udviklingen af socialøkonomiske virksomheder.

Afsluttet i 2019

Om projektet

PROJEKT

Task Force til Industrien

I projektet blev der afprøvet en model, hvor lokale task forces, bestående af ildsjæle, hjælper virksomheder med at rekruttere nydanskere til industrien.

Afsluttet i 2017

Om projektet

PROJEKT

Projekt 500: Ægtefælleforsørgede indvandrere ind i arbejdsstyrken

Der er arbejdet målrettet med den enkeltes motivation.

Afsluttet i 2017

Om projektet

PROJEKT

Socialt frikort til socialt udsatte

Vi har udarbejdet en rapport og et inspirationskatalog med anbefalinger til, hvordan det sociale frikort bliver en succes.

Afsluttet i 2018

Om projektet

PROJEKT

Kompensation til flere

Der er arbejdet med at øge forståelsen for, at psykiske vanskeligheder er en funktionsnedsættelse, som kan kompenseres.

Afsluttet i 2017

Om projektet

SPØRG OS

Har du spørgsmål til vores projekter?

Så tag fat i Ulla Hjorth Andersen, projektudvikler.

Mail: ula@cabiweb.dk
Tlf.: 2088 3670

Skal vi samarbejde?

Vi er hele tiden på udkig efter nye spændende samarbejder.

Tag fat i os, hvis du har et projekt eller en god idé, hvor vi sammen kan skabe forandringer for:

  • udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse
  • udsatte medarbejders muligheder for at blive i deres job
  • trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Tag et kig på nogle af vores samarbejdspartnere

Har du en god idé? Så tag fat i Ulla Hjorth Andersen, projektudvikler.