Dyk ned i Cabis projekter

Cabis projekter sætter fokus på det rummelige arbejdsmarked, den aktive beskæftigelsesindsats for udsatte grupper og virksomhedernes sociale engagement.

Når projekterne er ført i mål, vil de som regel udmønte sig i brugbar viden og værktøjer, som vi formidler her på hjemmesiden. Nedenfor kan du klikke på det projekt, du vil læse mere om.

Projekt

Social beskæftigelse i byggeriet

Cabi er sammen med en lang række interessenter med i projektet, der skal gøre det nemmere for bygherrer og entreprenører at løfte udsatte mennesker i job indenfor byggebranchen. Læs om projektet her

Læs mere
Projekt

Flere med kognitive handicap i job

Cabi gennemfører i samarbejde med ti kommuner projektet "Flere med kognitive handicap i job", hvor medarbejderne i kommunerne får et kompetenceløft. Det skal i sidst ende føre til job til flere med kognitive handicap.

Læs mere

Socialt frikort til flere

Fire kommuner skal sammen med Cabi afprøve konkrete, praksisnære modeller til, hvordan det sociale frikort, der giver socialt udsatte ret til skattefrit at tjene 20.000 kr. om året, kan blive en succes. Trygfonden har bevilliget godt 2,2 millioner kr. til projektet.

Læs mere
Projekt

Sporskifteordningen

Cabi samarbejder med Dansk Industri og CO-industri (TekSam) om at få flere virksomheder inden for nedslidningstruede brancher inden for industri og fødevarer til at søge puljen til sporskifte.

Læs mere om projektet

Tag hånd om trivslen

Vi står klar med gratis råd og vejledning til små og mellemstore private virksomheder i hele landet. Få viden, værktøjer og vejledning til at forebygge og håndtere fx sygefravær og stress blandt dine medarbejdere.

Læs mere om projektet
Projekt

Veteraner i job

Siden her samler væsentlig viden og relevante redskaber, som kan gøre mødet mellem jobsøgende veteraner og virksomheder lettere for alle parter.

Klik her og læs mere

Evaluering af talentspejdernes projekt Kandidaterne

Landsforeningen Talentspejderne har med midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond udviklet talentprogrammet ”Kandidaterne” for udsatte unge i alderen 17-29 år, der ikke er kommet i uddannelse eller job. Cabi har evalueret programmet.

Læs mere
Projekt

Bedre ressourceforløb til flere

I samarbejde med Rambøll Management Consulting understøtter Cabi implementeringen af puljen 'Bedre ressourceforløb' i en række kommuner. I projektet får kommunerne mulighed for at arbejde målrettet med at styrke borgerinddragelse og virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb.

Læs mere projektet
Projekt

Efteruddannelse i integration for kommunale medarbejdere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har bevilget 4,8 millioner kr. til at løfte integrationsindsatsen i de danske kommuner gennem efteruddannelse af kommunale medarbejdere. Opgaven bliver løst i et samarbejde mellem Integrationsnet, Center for Udsatte Flygtninge, LG Insight, Cabi og Foreningen Nydansker.

Læs mere projektet
Projekt

Projekt "Klar til Start"

Cabi er evaluator på projekt "Klar til Start". Et projekt, hvor unge med autisme uddannes til job.

Læs mere projektet
Projekt

Projekt: I mål med Integration

Online inspirationskatalog for projekt 'I mål med Integration', som skal understøtte en målrettet beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere ude i kommunerne. Her finder du information og materialer fra projektet.

Læs mere projektet
Projekt

Indslusning som rekruttering

Flere virksomheder skal inspireres til at arbejde bevidst med indslusning som rekrutteringsværktøj. Og jobcentrene skal klædes på med konkrete erfaringer og værktøjer til at kunne samarbejde målrettet med de lokale virksomheder herom. Det er målet for dette projekt om brug af indslusning som rekruttering.

Læs mere projektet
Projekt

Kompensation til flere

Tværfaglig kompetenceudvikling og vidensdeling, aktionslæring og øget fokus på kompenserende ordninger hos professionelle aktører skal bane vejen for, at flere med psykiske vanskeligheder kommer i arbejde. Det er formålet med projekt "Kompensation til flere".

Læs mere projektet
Projekt

Opgang2 - Kreative unge i job eller uddannelse

Cabi yder løbende sparring til Opgang2 Projekt U-spor XL på, hvordan virksomheder inden for den kreative og kulturelle branche kan bidrage til at sårbare, kreative unge kommer i job og uddannelse.

Læs mere projektet
Projekt

Rummeligt iMidt - Socialøkonomiske virksomheder i Midtjylland

I Region Midt er der dannet et netværk for socialøkonomiske virksomheder. Formålet er at styrke den forretningsmæssige udvikling af midtjyske socialøkonomiske virksomheder. Cabi er med til at facilitere netværket.

Læs mere projektet
Projekt

Task force til industrien

Prognoser viser, at mange industrivirksomheder kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft i de kommende år. En del af løsningen på udfordringen kan være at ansætte personer, der er kommet hertil som flygtninge.

Læs mere om projektet
Projekt

Stafet: Virksomheder møder flygtninge

Når flere flygtninge skal i arbejde, er det afgørende, at man så tidligt som muligt får indblik i det danske arbejdsmarked og dansk arbejdspladskultur. Vi opfordrer alle virksomheder til at gribe stafetten og komme ud og fortælle flygtninge i jeres område om jeres virksomhed. Se her hvordan!

Læs mere projektet
Projekt

Flere rummelige virksomheder

I dette pilotprojekt er der gennemført en indsats for at finde og mobilisere flere rummelige virksomheder i et afgrænset område og inden for en begrænset periode.

Læs mere projektet
Projekt

Projekt 500: Ægtefælleforsørgede indvandrere ind i arbejdsstyrken

I samarbejde med Rambøll Management Consulting understøtter Cabi implementeringen af puljen 'Bedre ressourceforløb' i en række kommuner. I projektet får kommunerne mulighed for at arbejde målrettet med at styrke borgerinddragelse og virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb.

Læs mere projektet
Projekt

Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster

Udviklingsinitiativ, som gennem kompetenceudvikling og virksomhedssamarbejde, skal få flere udsatte borgere i job og samtidig afbøde virksomhedernes mangel på arbejdskraft.

Læs mere projektet
Projekt

Socialt frikort til socialt udsatte

Cabi har udarbejdet en rapport og et inspirationskatalog for Rådet for Socialt Udsatte med anbefalinger til, hvordan det sociale frikort kan blive en scces.

Læs mere

Skal vi samarbejde?

Vi er hele tiden på udkig efter nye spændende samarbejder.

Tag fat i os, hvis du har et projekt eller en god idé, hvor vi sammen kan skabe forandringer for:

  • udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse
  • udsatte medarbejders muligheder for at blive i deres job
  • trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Tag et kig på nogle af vores samarbejdspartnere

Har du en god idé? Så tag fat i Ulla Hjorth Andersen