Virksomhedspraktik og konkurrenceforvridning

Spørgsmål:  

Kan den lediges a-kasse nedlægge protest mod en virksomhedspraktik med henvisning til konkurrenceproblemer - fx at en tømrer ikke må komme i virksomhedspraktik i en tømrervirksomhed?

Svar (26.1.2018):

Det er alene jobcentrets kompetence at afgøre sager efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder om virksomhedspraktik. Det fremgår af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., § 3 og § 6. A-kassen har mulighed for at komme med indvendinger, som jobcentret herefter kan overveje.

Da jobcentret også skal tage hensyn til, at tilbuddet ikke er konkurrenceforvridende, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 49, kan den nævnte indvending være relevant at inddrage i overvejelserne.

Jobcentret skal desuden indberette brugen af virksomhedspraktik til det regionale arbejdsmarkedsråd, jf. lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, § 31. I denne sammenhæng kan indvendinger fra fx A-kassen komme med i vurderingen. 

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere