Cases på ungeområdet

Få inspiration til dit arbejde i vores cases på ungeområdet. Alle cases viser, hvordan udsatte unge ved hjælp af støtte, vejleding og den rette indsats er kommet tættere på at påbegynde en uddannelse eller er kommet i job.  

Case

Dominik strøg direkte fra STU og ud i et KLAPjob

20-årige Dominik afsluttede sin STU på Nyborg Ungdomsskole sommeren 2020 og er allerede afklaret til førtidspension. Nu er han begyndt i skånejob hos kulturhuset Bastionen. Og Dominik er ikke alene – alle afslutningselever på samme STU er afklaret til fremtidig forsørgelse, og det er sjældent set.

Læs mere
Case

Konkrete kompetencebeviser til udsatte unge motiverer

OCN og NextJob har i Herning har med midler fra STAR skabt et projekt, hvor 16 unge med kognitive udfordringer, i virksomhedsrettet indsats med virksomhedspraktikker, har opnået beviser på det, de kan. Cabi har i projektet "Kompetencebeviser til udsatte unge" arbejdet som sparringspartner og evaluator.

Læs mere
Case

Mere tid til den enkelte får flere i job

Halvt så mange sager og dobbelt så meget kontakt til den enkelte unge. Det er den succesfulde opskrift til at føre flere aktivitetsparate unge hurtigere i uddannelse eller job.

Læs case
Case

Case: Randers FC har fundet vejen frem for udfordrede unge

Hos Randers FC vil de gerne gøre noget godt for byens unge mennesker. Derfor inviterer de udvalgte skoleelever til at deltage i Talents of Tomorrow. Målet er at skaffe dem et fritidsjob, som gerne skulle bane vejen for et godt voksenliv med enten arbejde eller uddannelse.

Læs casen her
Case

Understøttende tilbud

Manglende behandlingstilbud og tværfaglig koordinering gør det svært for de psykisk sårbare unge at klare job og uddannelse. Odder Kommune har et bud på en løsning.

Læs case
Case

Borgerkonsulenter i Ungeafdelingen i Halsnæs

Lad dig inspirere af de gode erfaringer fra Halsnæs Kommune, hvor én indgang og makkerskaber sikrer overblik og fleksibilitet til gavn for den unge.

Læs case
Case

Talentspejdernes mentorprogram blev det skub, Thommas havde brug for

For Thommas blev mentorprogrammet Kandidaterne et vendepunkt. Her møder han mentoren, Mogens, som hjælper ham med at kvitte de dårlige vaner og sætte nye mål for fremtiden.

Læs mere
Case

Straksvejledning og straksmentor forebygger offentlig forsørgelse

Bliv inspireret af Aalborg Kommune til, hvordan I kan forebygge, at unge bliver en del af kontanthjælpssystemet.

Læs case
Case

Stor succes med samarbejdet mellem STU og jobcentret i Kolding

Lad dig inspirere af det gode samarbejde mellem STU Kolding og jobcentret til at hjælpe unge STU'er bedst muligt videre i uddannelse og job.

Læs case
Case

Frivillig mentor - angst og sociale problemer

Læs her, hvordan en frivillig mentor støttede ung mentee til at komme i uddannelse.

Læs case
Case

Social mentor - psykiatrisk lidelse

Læs her, hvordan man kan bruge en social mentor i jobcentret til at få en ung mand med psykiatrisk lidelse og misbrug tilbage på uddannelsessporet.

Læs case
Case

Fra kriminalitet til uddannelse

Læs her, hvordan en professionel mentor støttede en ung, tidligere straffet mand til at gå i gang med uddannelse og fastholdte ham undervejs.

Læs case
Case

Professionel mentor - fra kriminalitet til job

Læs her, hvordan en professionel mentor støttede en ung, tidligere straffet mand med indvandrerbaggrund til at komme i arbejde.

Læs case
Case

Med ADHD i uddannelse

Læs her, hvordan jobcentermentor støttede ung mand med komplekse udfordringer til at begynde på og fastholde uddannelse.

Læs case
Case

Social mentor - psykisk lidelse og misbrug

Læs her, hvordan jobcentrets sociale mentor guidede ung pige til at komme i behandling og i gang med en uddannelse.

Læs mere
Case

Fra misbrug til uddannelse

Læs om, hvordan jobcentermentor støttede ung kvinde med misbrugsbaggrund og ordblindhed i uddannelse.

Læs case
Case

E-mentor til ung nydansker

Læs her, hvordan e-mentoring blev brugt til ung nydansk studerende, som manglede viden og netværk i forbindelse med praktikpladssøgning.

Læs case