Værktøj: 10-70-20 modellen

En samtale kan have stor effekt, når du som leder ønsker at arbejde med at mindske det drypvise sygefravær. Men det kan være svært at tage snakken med en medarbejder, der pludselig ændrer adfærd og har drypvis fravær. Med de rette værktøjer og metoder er der større chance for, at samtalen får den ønskede effekt. 

Brug 10-70-20 modellen til samtalen om det drypvise sygefravær

Afstem den tid, du har afsat til mødet med 10-70-20 modellen.

På den måde bruger du tiden effektivt og har fokus på formålet med at undersøge årsagerne til det drypvise fravær og sammen finde ud af, hvad der skal til, for at fraværet bliver mindre. 

10% : Indledning

 • Afstem formålet med samtalen og orientér om, at I har et fælles ansvar ift. fraværet
 • Vær tydelig om data, og hvorfor I skal have samtalen
 • Referér til jeres retningslinje
 • Anerkend mennesket, der sidder foran dig.

70%: Undersøgende

 • Lyt mere, end du taler
 • Vær nysgerrig
 • Afstem løbende 
 • Lad medarbejderen få taletiden
 • Styr samtalen
 • Fokuser på målet med samtalen.

20%: Afrunding

 • Nedskriv konkrete aftaler om handling
 • Hvad gør medarbejderen?
 • Hvad gør du som leder?
 • Aftal nyt opfølgningsmøde. 

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til værktøjet? 

Så kontakt vores rådgiverteam, som har stor faglig indsigt og mange års praksiserfaring med at minimere fraværet på danske arbejdspladser.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |