Samarbejde om afklaringstilbud

Koordinering på tværs mellem opfølgningsmedarbejderne i de forskellige tilbud kan gøre forløbet mere overskueligt for både medarbejder og borger.

Når en borger er syg, kan der være mange sideløbende indsatser, der skal hjælpe borgeren videre. Det er ikke sjældent, at der i den samme sag både kan være udredning, behandling og rehabiliterende tiltag, der kører sideløbende.

I afklaringsforløb med parallelle indsatser kan der indgå flere forskellige tilbud, som udspringer af forskellige lovgivninger.

Det kan fx være i henhold til Sundhedsloven, Serviceloven og Kompensationsloven.

I mange tilfælde kan disse ydelser med fordel foregå samtidig med eller være en del af den beskæftigelsesrettede indsats. 

Ydelserne kan fx være misbrugsbehandling, psykologbehandling, fysisk træning og selvfølgelig også relevante afklaringstilbud med beskæftigelsesrettet sigte.

Lav et overblik i sygedagpengeafdelingen

Det kan være en god idé, at opfølgningsmedarbejderne i sygedagpengeindsatsen løbende sætter sig sammen og laver et overblik over indsatserne, og dermed også bidrager til at kortlægge:

  • hvilke tilbud, der er til rådighed for sygemeldte i kommunen/regionen
  • hvilke tilbud, der er velegnede for hvilke målgrupper
  • hvilken varighed og form tilbuddene har
  • den geografiske beliggenhed
  • eventuelle deltagergebyr eller omkostninger for jobcentret,

Det kan lette overskueligheden for både opfølgningsmedarbejderen og borgeren, at man på forhånd har et overblik over mulige relevante tilbud.

Et overblik kan også afdække, hvilke tilbud man aktuelt ikke ved så meget om og dermed danne basis for et besøg, men det kan også skabe viden om, hvilke tilbud man mangler eller har behov for.

Viden og baggrund

Samarbejde med sundhedsvæsenet

Den praktiserende læge er en nøgleperson for sygedagpengemedarbejderen.

Læs mere
Viden og baggrund

Samarbejde med faglige organisationer

A-kasse og fagforening spiller en vigtig rolle i sygedagpengeopfølgningen.

Læs mere

Brug for et godt råd om samarbejdet?

Tag fat i Anne Brændbyge og få svar på dine spørgsmål. Gratis service for jobcentermedarbejdere.