Samarbejde om afklaringstilbud

Koordinering på tværs mellem opfølgningsmedarbejderne i de forskellige tilbud kan gøre forløbet mere overskueligt for både medarbejder og borger.

Når en borger er syg, kan der være mange sideløbende indsatser, der skal hjælpe borgeren videre. Det er ikke sjældent, at der i den samme sag både kan være udredning, behandling og rehabiliterende tiltag, der kører sideløbende.

I afklaringsforløb med parallelle indsatser kan der indgå flere forskellige tilbud, som udspringer af forskellige lovgivninger. Det kan fx være i henhold til Sundhedsloven, Serviceloven og Kompensationsloven.

I mange tilfælde kan disse ydelser med fordel foregå samtidig med eller være en del af den beskæftigelsesrettede indsats. 

Ydelserne kan fx være misbrugsbehandling, psykologbehandling, fysisk træning og selvfølgelig også relevante afklaringstilbud med beskæftigelsesrettet sigte.

-

Interne og eksterne afklaringstilbud

Flere kommuner gør brug af interne tilbud eller eksterne udbydere for at få lavet en afklaring af den sygemeldtes arbejdsevne, hvis borgeren ikke umiddelbart kan raskmeldes til ordinært arbejde.

Det er i den henseende vigtigt, at man som sygedagpengemedarbejder er præcis i sin egen vurdering og dermed i sin bestilling forud for en henvisning til afklaring. Herunder kan du med fordel gøre dig klart:

  • Hvilke lægelige akter har du indhentet tidligere, og hvad peger de på?
  • Er der lavet vurderinger i sagen tidligere - enten ved dig eller ved andre? Hvad peger disse på?
  • Er der særlige observationer eller overvejelser, som du har haft undervejs?
  • Hvordan stiller borgeren sig forud for afklaringen? Er der enighed om timingen, og hvordan er borgerens motivation for at indgå i et forløb på dette tidspunkt?

Disse overvejelser vil hjælpe afklaringsmedarbejderen med at ”komme godt fra start” i samarbejde med borgeren. Selvom det i nogle situationer kan være hensigtsmæssigt at starte stort set forudsætningsløst med en ultra kort beskrivelse, er det sjældent, at en sygemeldt borger oplever det som en kvalitet, at de skal starte forfra.

Hvis opgaven blot er beskrevet som ”Afklaring af arbejdsevnen” og ”Pågældende sygemeldt med stress siden 02.02.2020” skal den sygemeldte reelt starte forfra; både i den nye relation, men også i forhold til at sikre, at de allerede tilgængelige oplysninger i sagen bruges i relevant omfang.

Lav et overblik i sygedagpengeafdelingen

Det kan være en god idé, at opfølgningsmedarbejderne i sygedagpengeindsatsen løbende sætter sig sammen og laver et overblik over relevante indsatser for målgruppen - og dermed også bidrager til at kortlægge:

  • hvilke tilbud, der er til rådighed for sygemeldte i kommunen/regionen
  • hvilke tilbud, der er velegnede for hvilke målgrupper
  • hvilken varighed og form tilbuddene har
  • den geografiske beliggenhed
  • eventuelle deltagergebyr eller omkostninger for jobcentret.

Det kan lette overskueligheden for både opfølgningsmedarbejderen og borgeren, at man på forhånd har et overblik over mulige relevante tilbud. Et overblik kan også afdække, hvilke tilbud man aktuelt ikke ved så meget om og dermed danne basis for et besøg, men det kan også skabe viden om, hvilke tilbud man mangler eller har behov for.

Viden og baggrund

Samarbejde med sundhedsvæsenet

Den praktiserende læge er en nøgleperson for sygedagpengemedarbejderen.

Læs mere
Viden og baggrund

Samarbejde med faglige organisationer

A-kasse og fagforening spiller en vigtig rolle i sygedagpengeopfølgningen.

Læs mere

Brug for et godt råd om samarbejdet?

Tag fat i Anne Brændbyge og få svar på dine spørgsmål. Gratis service for jobcentermedarbejdere.