Revalidering og elevuddannelse

Spørgsmål:

Hvad er retningslinjerne for revalidender, der indgår i et elevuddannelsesforløb? Hvem har ansvar for hvad - eksempelvis hvem er ansættende myndighed?

  1. Indgår revalidender på lige fod med ordinære ansøgere til uddannelsen?
  2. Har revalidender prøvetid ligesom ordinære elever?
  3. Hvem skal indhente straffeattester, børneattester på eleverne, når de skal ud i praktik?
  4. Jobcentret udarbejder en jobplan, men uddannelsesstedet vil have en uddannelsesaftale, hvem skal lave den?
  5. Får revalidenden løn/revalideringsydelse under praktikken?

Svar (8.2.2018):

Revalidender er som udgangspunkt at betragte som almindelige studerende, blot med den forskel, at deres uddannelse støttes økonomisk via revalideringsordningen.

Jobcentret kan vælge at følge en revalidend mere eller mindre tæt, men der er ikke krav om, at de skal varetage opgaver omkring det rent uddannelsesmæssige. Det forventes afklaret af aktørerne i det almindelige uddannelsessystem.

  1. Indgår revalidender på lige fod med ordinære ansøgere til uddannelsen? Svar: Ja.
  2. Har revalidender prøvetid ligesom ordinære elever? Svar: Ja – jf. svar nr. 1.
  3. Hvem skal indhente straffeattester, børneattester på eleverne, når de skal ud i praktik? Svar: Det er ikke jobcentrets forpligtelse. Det er enten uddannelsesstedet eller arbejdsgiveren afhængig af de konkrete forløb.
  4. Jobcentret udarbejder en jobplan, men uddannelsesstedet vil have en uddannelsesaftale, hvem skal lave den? Svar: Det er ikke jobcentrets forpligtelse. Det foregår på lige fod med andre elever, og det vil typisk være uddannelsesstedets ansvar.
  5. Får revalidenden løn/revalideringsydelse under praktikken? Svar: Som hovedregel får de elevløn suppleret med revalideringsydelse. Hvis uddannelsen følger reglerne om voksenlærlinge efter erhvervsuddannelsesloven, får vedkommende mindste overenskomstmæssige løn. Som udgangspunkt skal revalidenden være fyldt 25 år for at være omfattet af reglerne om voksenlærlinge. Arbejdsgiveren udbetaler i så fald den fulde løn og modtager tilskud til lønnen fra jobcenteret.

Læs mere om reglerne for revalidering og revalidender i elev-/lærlingeforløb under Cabis lovstof i teksten Revalidering.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere