Virksomhedsbesøg og forløb i undervisningen i folkeskolen

Åbner du dørene til din virksomhed for folkeskoleelever, er du med til at skabe en nysgerrighed om din branche og din virksomhed, og for hvad der sker på en arbejdsplads.

Fordele for virksomheden ved at åbne dørene for skoleelever

Du gør din virksomhed synlig i lokalområdet, når du åbner dørene for de lokaler skoler. Som virksomhed kan du give de unge ny viden og inspirere til en fremtid som uddannet arbejdskraft inden for jeres fag. Det gør jeres virksomhed mere attraktiv for de elever, der søger fritidsjob og lærepladser.

Samtidig får du gode spørgsmål og oplevelser fra de unge, der kan inspirere til udvikling af din virksomhed.

Hvad er virksomhedsbesøg?

Virksomhedsbesøg er korte og afgrænsede besøg på din virksomhed som en del et undervisningsforløb.

Eleverne løser opgaver for virksomheden eller bruger virksomhedens lokaler til at løse faglige opgaver.

-

Andre former for samarbejde mellem virksomhed og skole

Der kan være forskellige niveauer i samarbejde med skolen:

Opgaveforløb

Din virksomhed stiller en eller flere opgaver, som eleverne skal komme med konkrete løsningsforslag til. Det skal være en del af et fagligt undervisningsforløb. Det kan fx være en konkurrence, hvor der konkurreres om det bedste løsningsforslag.

Temauge

I samarbejde med skolen udvikles et afgrænset undervisningsforløb med henblik på at gøre undervisningen i faget mere virkelighedsnært. Der kan fx være tværfaglige projektuger på tværs af årgange.

Adoption af skoleklasser

Din virksomhed ’adopterer’ en klasse, eventuelt i flere år, hvor der foregår aktiviteter både på virksomheden og på skolen. Klassens lærere tænker virksomheden ind i forskellige fag, emner og undervisningssammenhænge.

Sådan gør du:

  • Afsøg om din kommune har en erhvervsplaymaker (fx via google), der kan hjælpe dig i gang eller kontakt nærmeste skole og spørg, hvem du skal tage fat i
  • Snak gerne med virksomheder i dit netværk om deres erfaringer
  • Overvej, hvad I gerne vil byde ind med, og hvor mange ressourcer I kan afsætte
  • Beskriv sammen med skolen, hvad et virksomhedsbesøg/undervisningsforløb kan indeholde.

Unge i erhvervspraktik

For virksomhederne er en erhvervspraktik en god måde at gøre virksomheden synlig på og sikre et fremtidig rekrutteringsgrundlag.

Læs mere om erhvervspraktik

Har du spørgsmål til virksomhedsbesøg og forløb i undervisningen i folkeskolen?

Så kontakt Jesper, der er klar med råd og sparring om, hvordan du kan hjælpe en ung ind i job eller uddannelse.