Støtte til mentortimer

Spørgsmål:

Kan der søges om støtte til mentortimer pr. plads for et antal personer i stedet for pr. cpr-nummer?

Svar (9.2.2018):

Ja, det er muligt for jobcentret at bevilge mentorstøtte, hvor timetallet fastsættes pr. plads, når det gælder flere personer.

Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31e, stk. 2:
”….Hvis der ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer, kan der fastsættes et timetal for mentorfunktionen pr. plads i stedet for til den enkelte person.”

Læs mere om reglerne for mentorstøtte under Cabis lovstof i teksten Mentorstøtte.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere