Delvis raskmelding efter sygdom

Skal man være helt rask, inden man starter op på arbejde igen? Ikke nødvendigvis. Med en delvis raskmelding kan en medarbejder genoptage arbejdet gradvist. Læs om reglerne. 

Delvis raskmelding og antal timer

Bliver en medarbejder delvist raskmeldt, kan din virksomhed fortsat modtage kompensation, svarende til dagpengebeløbet, for de timer medarbejderen er sygemeldt. Medarbejderen skal have mindst fire timers sygefravær om ugen for at blive betragtet som delvis raskmeldt.

En delvis raskmelding kan være en god løsning, der mindsker risikoen for, at medarbejderen må sygemelde sig på ny, hvis overgangen fra sygemeldt til fuld arbejdsuge bliver for voldsom.

-

Regler for delvis raskmelding

Målet med delvis raskmelding er, at medarbejderen gradvist kan genoptage arbejdet. Derfor vil jobcentret i forbindelse med den første samtale med medarbejderen spørge til mulighederne for, at den sygemeldte vender helt eller delvist tilbage til arbejdet.

Brug værktøjerne

Som arbejdsgiver har du ikke pligt til at tilbyde deltidsbeskæftigelse. Men kan du tilrettelægge arbejdet på en måde, så den sygemeldte kan komme hurtigt tilbage, kan det fremme en fuld raskmelding. Brug gerne optrapningsplanen og prioriteringsskemaet nedenfor, så I får aftalerne på skrift. Det kan hjælpe begge parter, hvis der opstår usikkerhed undervejs. Det vil uanset være en god idé at overveje andre forhold - herunder selve tilrettelæggelsen af arbejdet og forholdet til kollegerne. I kan trække på medarbejderens lokale jobcenter, hvis I har brug for en sparringspartner i forhold til at sammensætte en bæredygtig plan.

I skal være opmærksomme på, at en delvis raskmelding kan ikke bruges, når der er tale om en varig begrænsning af funktionsevnen. I så fald skal I have andre løsninger på banen.

Forskellen på delvis raskmelding og delvis sygemelding

Delvis raskmelding bruges til medarbejdere, som efter længere tids sygdom er ved at vende tilbage til arbejdet men har behov for at begynde på nedsat tid og derefter trappe op i tid.

Delvis sygemelding bruges til en medarbejder, som i en periode er delvist fraværende fra arbejdet grundet behandlinger, eller som på grund af sygdom kun kan klare dele af sit normale arbejde. Læs om delvis sygemelding

Den økonomiske kompensation

Den økonomiske kompensation er den samme, hvad enten du udbetaler løn under sygdom eller ej. Ved løn under sygdom refunderer kommunen et beløb svarende til dagpengene.

Hvis medarbejderen ikke har ret til løn under sygdom, skal du udbetale løn for de timer, medarbejderen har arbejdet. Kommunen udbetaler medarbejderen sygedagpenge for de resterende timer.

Læs om delvis raskmelding og sygedagpenge i lovgivning om sygedagpenge

Mulighed for at oprette en virksomhedspraktik

Undersøgelser viser, at det er godt for en sygemeldt medarbejder at holde kontakt til arbejdspladsen. Men der kan være situationer, hvor en medarbejder ikke er klar til at varetage de funktioner, vedkommende havde før sygemeldingen.

Her er der mulighed for at oprette en virksomhedspraktik, hvor medarbejder fx bare kommer ind og deltager i møder mm. Det handler i bund og grund om at møde ind, se sine kolleger og deltage i noget socialt for at holde kontakten.

Virksomhedspraktikken skal, ligesom den delvise tilbagevenden, altid aftales med jobcentret. Økonomisk er det fordelagtigt for dig som arbejdsgiver, fordi en sygemeldt medarbejder kan komme i praktik på arbejdspladsen med fuld kompensation. 

Kontakt dit lokale jobcenter for at høre mere om mulighederne 

VÆRKTØJ 

Optrapningsplan

En optrapningsplan kan have flere formål. Når du har en sygemeldt medarbejder, kan du medbringe optrapningsplanen til jeres sygefraværssamtale, når I skal tale om at vende tilbage på arbejde.

Her kan I lave en løbende optrapning af timer og opgaver, som passer til din medarbejders sygdomssituation.

Hent optrapningsplanen her:

Hent skabelon

 

VÆRKTØJ

Prioriteringsskema

Prioriteringsskemaet kan bruges generelt i dialogen mellem leder og medarbejder.

Det er et særligt godt redskab i samtaler, hvor medarbejderen oplever fysisk eller psykisk belastning, som kan føre til delvis sygemelding (inden medarbejderen bliver fuldt sygemeldt), eller skemaet kan bruges ved delvis raskmelding (når medarbejderen skal vende tilbage efter fuld sygemelding).

Hent skemaet

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til delvis raskmelding?

Tag fat i vores sygefraværseksperter, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Lovstof

Sygedagpenge ved delvis uarbejdsdygtighed

Hvis en borger er delvist uarbejdsdygtig på grund af sygdom, er vedkommende berettiget til nedsatte sygedagpenge.

Læs lovstoffet
Viden og baggrund

Pligter og muligheder i opfølgningen

Hvis din medarbejder er sygemeldt igennem længere tid, er der flere ting du kan iværksætte for at mindske fraværsperioden. Der er nogle ting i lovgivningen om sygefravær, du skal være opmærksom på - specielt i de første uger af sygdomsperioden. Vi guider dig igennem de skridt, du skal tage.

Læs mere