Delvis raskmelding

Skal man være helt rask, inden man starter op på arbejde igen? Ikke nødvendigvis: Med delvis raskmelding kan en medarbejder genoptage arbejdet gradvist.

Bliver en medarbejder delvist raskmeldt, kan din virksomhed fortsat modtage kompensation, svarende til dagpengebeløbet for de timer, medarbejderen er sygemeldt. Medarbejderen skal have mindst fire timers sygefravær om ugen for at blive betragtet som delvis raskmeldt.

En delvis raskmelding kan være en god løsning, der mindsker risikoen for, at medarbejderen må sygemelde sig på ny, hvis overgangen fra sygemeldt til fuld arbejdsuge bliver for voldsom.

Den økonomiske kompensation

Den økonomiske kompensation er den samme, hvad enten du udbetaler løn under sygdom eller ej. Ved løn under sygdom refunderer kommunen et beløb svarende til dagpengene.

Hvis medarbejderen ikke har ret til løn under sygdom, skal du udbetale løn for de timer, medarbejderen har arbejdet. Kommunen udbetaler medarbejderen sygedagpenge for de resterende timer.

Formål med en devis raskmelding

Målet med delvis raskmelding er, at medarbejderen gradvist kan genoptage arbejdet. Derfor vil jobcentret i forbindelse med den første samtale med medarbejderen spørge til mulighederne for, at den sygemeldte vender helt eller delvist tilbage til arbejdet.

Som arbejdsgiver har du ikke pligt til at tilbyde deltidsbeskæftigelse og mister ikke refusion af sygedagpengene, selv om jobcentret vurderer, at den sygemeldte burde kunne genoptage arbejdet delvist.

Delvis raskmelding kan ikke bruges, når der er tale om en varig begrænsning af arbejdsdygtigheden. I så fald skal I have andre løsninger på banen. Delvis raskmelding skal under alle omstændigheder godkendes af jobcentret.

Når medarbejderen skal vende gradvist tilbage, vil det desuden være en god idé at overveje andre forhold. Herunder selve tilrettelæggelsen af arbejdet og forholdet til kollegerne. 

Viden og baggrund

Medarbejderen vender tilbage

Gør, hvad du kan for at få medarbejderen godt i gang efter en sygdomsperiode og tilbage til arbejde i et ordentligt tempo. Læs om, hvad du særligt skal være opmærksom på.

Læs mere

Gratis tilbud til små og mellemstore virksomheder

Som noget helt unikt tilbyder vi lige nu besøg til små og mellemstore private virksomheder. Vores konsulenter med ekspertviden indenfor sygefravær rykker ud og hjælper ledere, ejere og HR med at tage hånd om trivslen. Og det koster ikke en krone takket være midler fra Velliv Foreningen. Book jeres besøg her.

Læs mere om projektet