ESG-ordbog

Der er mange forkortelser og svære begreber, når det handler om virksomheders samfundsansvar og dokumentation af sociale indsats. Man kan hurtig blive væk i bogstaver, engelske udtryk, og hvad man egentlig skal bruge det til. Vi har her samlet en liste med forklaringer til de vigtigste ord, der relaterer sig til S'et i ESG: 

Ordbog – Find vej i begreber og forkortelser

Hvad betyder ESG?

ESG er en forkortelse for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse)

Begrebet bruges blandt andet som et værktøj til at måle og dokumentere, hvordan virksomheden påvirker sin omverden inden for de tre parametre. 

Hvad er forskellen mellem ESG og CSR?

Både ESG og CSR fokuserer på det målbare og gennemsigtighed i virksomhedernes tiltag på samfundsmæssige områder.

Den primære forskel er målgruppen. For mens man med CSR primært ønsker at vise overfor de nære relationer internt og eksternt, at man tager ansvar, handler ESG om at vise fx investorer og kunder, at virksomheden har styr på den bæredygtige strategi på langt sigt.

Hvad betyder CSRD?

CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive - altså et direktiv for virksomheders bæredygtighedsrapportering.

CSRD erstatter det nuværende direktiv om ikke-finansiel rapportering, NFRD.

Direktivet skal sikre en pålidelig og ensartet rapportering i EU. Det skal gøre det lettere for samarbejdspartnere, leverandører og kunder at afkode, hvor bæredygtigt en virksomhed agerer.

Målet er, at investeringer i højere grad går til de mest bæredygtige virksomheder.

CSRD for SMV'er

CSRD vil fra 2024 omfatte store og børsnoterede virksomheder.

I første omgang er SMV'er ikke direkte omfattet. Indirekte vil de kunne opleve at skulle levere bæredygtighedsdata, hvis de indgår i en værdikæde som samarbejdspartner og leverandør til større kunder.

Vigtige datoer

De nye regler fra direktivet bliver løbende indfaset for regnskabsår, der begynder:

 • 1. januar 2024 for store børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte
 • 1. januar 2025 for store virksomheder i regnskabsklasse C
 • 1. januar 2026 for små og mellemstore børsnoterede virksomheder.

Læs mere om CSRD på Virksomhedsguiden

Hvad betyder ESRS?

ESRS står for European Sustainability Reporting Standards – altså standarder for virksomheders bæredygtighedsrapportering.

ESRS fastlægger, hvilke oplysninger virksomheden skal have med i sin rapport.

Standarder for sociale forhold

Standarderne dækker alle områder inden for ESG. For S'et deles standarderne op i:

 • S1 Egen Arbejdsstyrke
 • S2 Arbejdstagere i værdikæden
 • S3 Berørte samfund
 • S4 Forbrugere og slutbrugere

Læs mere om ESRS på Virksomhedsguiden

 

Hvad er taksonomiforordningen?

Taksonomiforordningen er et taksonomisystem, der definerer, hvornår en given økonomisk aktivitet kan karakteriseres som bæredygtig. Formålet med taksonomien er, at sikre vi i EU taler samme sprog, når det handler om bæredygtighed. 

Seks klima- og miljømål

For at din virksomhed bliver klassificeret som klima- og miljømæssig bæredygtig, skal I have fokus på seks klima- og miljømål:

 • Modvirkning af klimaændringer
 • Tilpasning af klimaændringer
 • Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
 • Omstilling til en cirkulær økonomi
 • Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
 • Beskyttelse og genopretning af økosystemer.

Taksonomien kan således bruges som et værktøj, der hjælper virksomheder til at vurdere, hvorvidt fx en investering kan efterleve bæredygtige krav ift. klima og miljø.

Læs mere om taksonomiforordningen hos Finanstilsynet

Hvad er disclosureforordningen?

Disclosureforordningen (eller Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) er et værktøj til at forbedre gennemsigtigheden inden for bæredygtighed i den finansielle sektor. 

Er investeringen bæredygtig? 

Disclosureforordningen kræver, at et givent investeringsprodukt skal mærkes med, hvor stor en andel af investeringen der overholder EU's kriterier for bæredygtighed. Omvendt skal det også angives, hvis investeringen ikke har et bæredygtigt fokus. 

Undgå greenwashing

Værktøjet skal gøre det lettere for såvel professionelle som private investorer at investere i en bæredygtig omstilling af samfundet, og samtidig undgå fælder som fx greenwashing.

Læs mere om Disclosureforordningen på Finanstilsynets hjemmeside

Hvad er dobbelt væsentlighedsvurdering?

For SMV'er, der ikke direkte er omfattet af rapporteringskravene, kan det være relevant at lave en vurdering af, hvilke temaer under S'et i ESG, der er mest væsentlig for virksomheden at dokumentere. 

Dobbelt væsentlighedsvurdering

En dobbelt væsentlighedsvurdering er en undersøgelse af, hvordan: 

 • Din virksomhed påvirker omverden
 • Din virksomhed bliver påvirket af omverden. 

Det kan både være en positiv og en negativ påvirkning hos medarbejdere i virksomheden samt hos eventuelle underleverandører.

Påvirkningen kan både kan være aktuel og forventet. 

 • Husk at beskrive din metode, så der bliver gennemsigtighed om, hvorfor du har prioriteret nogle temaer fremfor andre. 
 • Husk også at inddrage dine eksterne interessenter og samarbejdspartnere i vurderingen. Det er relevant at vide, hvilke ESG-data de er interesserede i at kende. 

Guide til dobbelt væsentlighedsvurdering

På Virksomhedsguiden kan du finde en trin-for-trin-guide til, hvordan du konkret  kan lave din dobbelte væsentlighedsvurdering. 

Se guiden til dobbelt væsentlighedsvurdering

Find vej i flere begreber om bæredygtighed

På Virksomhedsguiden kan du få et godt overblik over de vigtigste begreber, når du arbejder med virksomhedens bæredygtighed.

Få hurtig viden om fx:

 • Due diligence for bæredygtighed
 • Ansvarlig virksomhedsadfærd

Find ordbogen på virksomhedsguiden.dk

Viden og baggrund

Hvad betyder CSR?

At tage socialt ansvar er en del af CSR - Corporate Social Responsibility. Her finder du korte forklaringer på de mange begreber og forkortelser, som benyttes, når det handler om virksomheders samfundsansvar og sociale ansvar

Læs mere

Vil du vide mere...

... og høre, hvordan Cabi kan hjælpe dig med at dokumentere din virksomheds sociale ansvar? 

Så kontakt Carsten, Ea eller Marianne.