CSR-rapportering

CSR-rapportering efter Årsregnskabslovens § 99a er et lovkrav for store virksomheder. Mange mindre virksomheder oplever også værdi ved at beskrive CSR-indsatsen fx ved tilbudsgivning. Brug denne guide, når I vil rapportere om jeres medarbejderforhold.

Lovkrav for store virksomheder – en rigtig god idé for mindre virksomheder

Rapportering om virksomhedens sociale forhold og medarbejderforhold er en del af CSR-rapporteringen af medarbejderforhold.

Området inkluderer alle de aktiviteter, politikker og målinger, I som virksomhed har igangsat, når det gælder fastholdelse, forebyggelse og inklusion.

Guide, når I vil rapportere om jeres medarbejderforhold

I Cabis "Inspirationsguide til CSR-rapportering" får du masser af gode råd til arbejdet og svar på spørgsmål som fx

  • Hvad indebærer lovkravene, når det gælder rapportering om medarbejderforhold?
  • Hvordan kan indsatser og aktiviteter opgøres?
  • Hvordan kan man beskrive eksisterende tiltag i politikker?
  • Hvordan kan man rapportere data på risici, indikatorer og resultater?

Gå til guiden

""

- CSR-rapportering er mere end registrering. Det er en tilgang til det at drive forretning, som giver værdi.

Annette Juul Jensen, seniorkonsulent og Cabis ekspert på CSR-rapportering

5 gode tips til arbejdet

  1. Involver ledelsen
  2. Lav en realistisk tidsplan med fokus på leverancer fra andre i organisationen og deadlines til fx revisor
  3. Kend jeres politikker og nedskrevne rammer for fx virksomhedens HR indsatser og mål
  4. Kend og mobiliser nøglepersoner i virksomheden som fx økonomi- og lønadministration, HR og ledelse
  5. Søg samarbejde og dialog med de involverede, når data skal indsamles.

Har du spørgsmål vedrørende CSR-rapportering? 

Kontakt vores rådgiver og få svar på jeres spørgsmål. Det er gratis. 

Tilbud

Fortæl om jeres sociale ansvar

Er din virksomhed klar, når dine kunder stiller krav til dokumentation? Kan man fx læse om det, I gør, på jeres hjemmeside? Få hjælp fra Cabi og vores konsulenter til opgaven. Så står I bedre.

Læs mere og book forløb
Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR

Rekruttering og onboarding

Vil I starte med at have fokus og gøre noget for de medarbejdere, I allerede har ansat? Eller vil I hjælpe dem, der står uden for arbejdsmarkedet? Begge dele er at tage et socialt ansvar – og I skal vælge at starte dér, hvor det giver mening og værdi for jer.

Læs mere

Hold fast på dine medarbejdere

Pas godt på dine medarbejdere, så de kan blive på arbejdsmarkedet, indtil de når pensionsalderen. På siden her kan du læse om mulighederne for at holde fast på dine medarbejdere.

Læs mere
Viden og baggrund

FN's Verdensmål: Meget mere end klima og global ulighed

Hvis du som virksomhed tager socialt ansvar og skaber arbejdspladser til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, så arbejder du allerede med FN's Verdensmål 8.

Læs om Verdensmål 8 her