CSR-rapportering

Mange virksomheder oplever værdi ved at beskrive CSR-indsatsen fx ved tilbudsgivning. Brug denne guide, når I vil rapportere om jeres medarbejderforhold.

Bæredygtighedsrapportering

Rapportering om virksomhedens sociale forhold og medarbejderforhold inkluderer alle de aktiviteter, politikker og målinger, I som virksomhed har igangsat, når det gælder fastholdelse, forebyggelse og inklusion.

Guide, når I vil rapportere om jeres medarbejderforhold

I Cabis "Inspirationsguide til CSR-rapportering" får du masser af gode råd til arbejdet og svar på spørgsmål som fx

  • Hvad indebærer lrapportering om medarbejderforhold?
  • Hvordan kan indsatser og aktiviteter opgøres?
  • Hvordan kan man beskrive eksisterende tiltag i politikker?
  • Hvordan kan man rapportere data på risici, indikatorer og resultater?

Gå til guiden

""

- CSR-rapportering er mere end registrering. Det er en tilgang til det at drive forretning, som giver værdi.

Annette Juul Jensen, seniorkonsulent og Cabis ekspert på CSR-rapportering

5 gode tips til arbejdet

  1. Involver ledelsen
  2. Lav en realistisk tidsplan med fokus på leverancer fra andre i organisationen og deadlines til fx revisor
  3. Kend jeres politikker og nedskrevne rammer for fx virksomhedens HR indsatser og mål
  4. Kend og mobiliser nøglepersoner i virksomheden som fx økonomi- og lønadministration, HR og ledelse
  5. Søg samarbejde og dialog med de involverede, når data skal indsamles.

Har du spørgsmål vedrørende bæredygtighedsrapportering? 

Kontakt vores rådgiver og få svar på jeres spørgsmål. Det er gratis. 

Viden og baggrund

ESG og socialt ansvar

Hvad betyder S'et i ESG? Og hvordan kan du som SMV'er arbejde strategisk med at dokumentere social ansvarlighed?

Læs mere om S'et i ESG
Tilbud

Fortæl om jeres sociale ansvar

Er din virksomhed klar, når dine kunder stiller krav til dokumentation? Kan man fx læse om det, I gør, på jeres hjemmeside? Få hjælp fra Cabi og vores konsulenter til opgaven. Så står I bedre.

Læs mere og book forløb
Viden og baggrund

FN's Verdensmål: Meget mere end klima og global ulighed

Hvis du som virksomhed tager socialt ansvar og skaber arbejdspladser til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, så arbejder du allerede med FN's Verdensmål 8.

Læs om Verdensmål 8 her