Skal din virksomhed CSR-rapportere om jeres medarbejderforhold?

CSR-rapportering efter Årsregnskabslovens § 99a er et lovkrav for store virksomheder. Fra 1. januar 2018 er flere virksomheder omfattet af lov om CSR-rapportering. 

Rapportering om virksomhedens sociale forhold og medarbejderforhold er en del af den samlede rapportering. Her har vi samlet en masse inspiration og gode råd til den del. 

Læs mere om Bekendtgørelse af årsregnskabsloven

- CSR-rapportering er mere end registrering. Det er en tilgang til det at drive forretning, som giver værdi.

Annette Juul Jensen, seniorkonsulent og Cabis ekspert på CSR-rapportering

CSR-rapporteringen på området for medarbejderforhold inkluderer alle de aktiviteter, politikker og målinger, I som virksomhed har igangsat, når det gælder fastholdelse, forebyggelse og inklusion.

Det kan være, I sidder med spørgsmål som for eksempel: 

 • Hvad indebærer lovkravene, når det gælder rapporteringen  om medarbejderforhold?
 • Hvordan kan indsatser og aktiviteter opgøres?
 • Hvordan kan man beskrive eksisterende tiltag i politikker?
 • Hvordan kan man rapportere data på risici, indikatorer og resultater?

Brug Cabis inspirationsguide

Som inspiration til konkret rapportering har Cabi opsamlet, hvad reglerne indebærer, når det drejer sig om rapportering vedrørende sociale forhold og medarbejderforhold. 

Læs inspirationsguiden Kom godt igang med CSR rapportering om sociale forhold og medarbejderforhold

Her finder du eksempler på indhold for alle seks lovkrav

Det handler blandt andet om jeres:

 • Politikker, hvad prioriteres?
 • Handlinger, hvad er igangsat?
 • Resultater med status på fx trivsel, sygefravær og mangfoldighed.

Vær opmærksom på, at eksemplerne ikke er fyldestgørende for området, men tjener som inspiration for arbejdet.

Her finder du fakta om rapportering om sociale forhold og medarbejderforhold

5 gode tips til arbejdet

 1. Involver ledelsen
 2. Lav en realistisk tidsplan med fokus på leverancer fra andre i organisationen samt deadlines til fx revisor
 3. Kend jeres politikker og nedskrevne rammer for fx virksomhedens HR indsatser og mål
 4. Kend og mobiliser nøglepersoner i virksomheden som fx økonomi- og lønadministration, HR og ledelse
 5. Søg samarbejde og dialog med de involverede, når data skal indsamles.

Læs mere om socialt ansvar og CSR

Læs blandt andet om FN's verdensmål

Metode og værktøj

CSR

At tage socialt ansvar er også en del af CSR. Vil du bruge CSR som branding, skal du huske at fortælle omverdenen, at du gør en forskel.

Få mere viden om CSR
Viden og baggrund

FN's Verdensmål: Meget mere end klima og global ulighed

Hvis du som virksomhed tager socialt ansvar og skaber arbejdspladser til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, så arbejder du allerede med FN's Verdensmål 8.

Læs om Verdensmål 8 her

Har du spørgsmål vedrørende CSR-rapportering? 

Kontakt vores rådgiver og få svar på jeres spørgsmål. Det er gratis.