Sådan arbejder I med trivslen og nedbringer sygefraværet

Hvad enten I er fem eller 500 medarbejdere i jeres virksomhed, er det øverste ledelses ansvar at sikre synlighed og en klar ramme omkring håndtering og forebyggelses af sygefravær og sammenhæng med trivsel på arbejdspladsen. Men hvordan gør man det som ledelse? Hvad skal man være særlig opmærksom på, og hvor skal man starte? Vi guider jer. 

Vær tydelig omkring jeres sygefraværsindsats

Virksomheder med lavt sygefravær er kendetegnet ved, at lederne i virksomheden er meget bevidste om:

  • hvad deres sygefraværsindsats består af
  • hvad formålet med indsatsen er
  • og hvilke ressourcer, der skal til.

Og så er de kendetegnet ved, at der er en god dialog om sygefraværsindsatsen, og at det er tydeligt for medarbejderne, hvorfor lederne håndterer indsatsen, som de gør.

Vi anbefaler, at I kommer omkring alle seks trin vist i HUSET for at få mest muligt ud af jeres indsats. 

Du er på trin 1, der handler om ledelse. 
-

Lav en sygefraværspolitik, sådan gør I

Forudsætningen for at skabe et godt arbejdsmiljø med medarbejdere, der trives, og en høj produktivitet, er, at ledelsen har fokus på både forebyggelse og håndtering af sygefravær. 

Et godt sted at starte er ved at lave en sygefraværspolitik med klare retningslinjer, så både medarbejdere og ledelse ved, hvad der skal sættes i værk, når en medarbejder bliver syg. Det behøver ikke at være en lang, nedskreven politik. I mindre virksomheder vil det være fint med nogle nedskrevne retningslinjer eller guidelines, der beskriver proceduren ved en sygemelding.

Her kan I læse om, hvordan I laver en sygefraværspolitik/ guidelines. Se eksempler på, hvordan en sygefraværspolitik kan se ud og hent skabelon i word, lige til at udfylde.

Sådan laver I en sygefraværspolitik  

Hold kontakt til den syge medarbejder

Når en medarbejder er blevet sygemeldt, er det vigtigt at holde kontakten, hvis sygemeldingen strækker sig over en længere periode. Når I løbende afklarer, hvordan medarbejderen har det, og om og hvordan vedkommende kan vende tilbage til arbejdet, giver det klarhed for både leder og medarbejder. Men hvad er en god kontakt? 

Læs mere om, hvordan du holder kontakten til den sygemeldte medarbejder her

Får overblik over jeres sygefraværsindsats

Hvor skal I starte med at sætte ind? 

Med vores gratis dialog-og screeningsværktøj HUSET får I overblikket over, hvor det vil give mest mening, at I starter med at sætte ind.

HUSET består af seks trin med hver 10 spørgsmål, det tager ca. 30 min. Screeningen er målrettet ledelsen, HR, arbejdsmiljøorganisationen og tillidsvalgte. 

Når I har svaret på de 10 spørgsmål, ved I, hvor det halter mest og dermed hvor, I skal starte med at sætte ind for at nedbringe sygefraværet.  

Gå til værktøj

-

- Ledelse og dét at bedrive sin ledelse værdibaseret og struktureret omkring forebyggelse og fastholdelse er af stor betydning. Ledelse kan skabe fravær eller nærvær.

Birgitte Poulsen, chefkonsulent i Cabi

4 gode grunde til at du har fokus på sygefravær

Mangler du gode argumenter for at arbejde aktivt med at forebygge og håndtere et for højt sygefravær?

Her er fire gode grunde til, at det giver værdi for både medarbejdere og bundlinje, at du som leder har fokus på at bringe sygefraværet ned.

For sygefravær kan påvirkes.

-

#1 Kerneopgaven: Det skaber bedre forretning 

Høj medarbejdertrivsel giver øget produktivitet og i sidste ende gode tal på bundlinjen. 

#2 Det skaber højere trivsel

Flest mulige hænder på arbejde hver dag betyder mere overskud i afdelingen. I vil halte knap så meget bag ud, vil skulle slukke knap så mange ildebrande, og I vil bedre kunne levere den aftalte kvalitet.

Overskud spiller positivt ind på stemningen på jeres arbejdsplads. I vil opleve en større arbejdsglæde og en højere trivsel. 

#3 Kvalitet i arbejdet og højere produktivitet

Med flest mulige på arbejde hver dag vil I kunne producere mere.

Undersøgelser viser, at man producerer op til 12 procent mere, når man er mentalt ovenpå. Og med høj produktivitet forbedrer i virksomhedens konkurrenceevne. 

#3 Det skaber højere brugertilfredshed

Det større overskud, den større arbejdsglæde og den højere trivsel, der kommer af at være flest mulige på arbejde hver dag vil smitte af på den måde, I agerer overfor jeres kunder.

De vil få en mere positiv oplevelse af jer, hvilket fx kan være med til at reducere antallet af klager og højne kundetilfredsheden.

En stigende kundetilfredshed vil desuden kunne smitte 'tilbage' og påvirke arbejdsglæden og trivslen yderligere. 

Gå til trin 2: Få medarbejderne til at tage ejerskab

Næste skridt er at se på, hvordan sygefraværsindsatsen konkret skal effektueres i hverdagen.

Her er det helt centralt, at alle tager ejerskab, kender deres rolle og kan se både mening og formål med indsatsen.

Gå til trin 2: Ejerskab

Gå til trin 3: Data  
Gå til trin 4: Redskaber  
Gå til trin 5: Rutiner  
Gå til trin 6: Trivsel

Følg de her seks trin og få succes med jeres sygefraværsindsts

-

SPØRG CABI

Har du spørgsmål?

Så ring eller skriv til vores sygefraværsteam og få sparring på, hvordan I mest effektivt får nedbragt jeres sygefravær.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |