Sparringsnetværk – Seniorindsats

Er du personaleleder eller HR-medarbejder i en virksomhed, der ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for seniorer?

Så har du her mulighed for at deltage i et online netværk med fokus på at dele praksisnære værktøjer, konkrete erfaringer, gode råd om håndtering af det, der kan være svært omkring fastholdelse af seniorer, vejledning i relevant lovgivning og støttemuligheder samt hvordan seniorindsatsen kan blive et aktiv i jeres employer branding og ESG-indsats.

Vi arrangerer fire onlinemøder, hvor du som medlem rådgives i, hvordan I bliver en attraktiv arbejdsplads for seniorer. I løbet af de fire møder vil du, få et overblik over den seneste viden og udvikling på seniorområdet, diverse skabeloner og praksisnære værktøjer, som I kan bruge direkte til at fastholde eller tiltrække seniorer, vi kigger på prioriteringen af, hvad der har den største dokumenterede effekt og hvilke erfaringer, som Cabi og gruppens deltagere har.

Møderne vil blive ledet af Helle Winding, seniorkonsulent i Cabi.

Netværksmøderne indeholder:

✓ Fagligt oplæg fra Cabi, som kan indeholde: sammendrag og konklusioner fra relevante projekter og undersøgelser, præsentation af relevante skabeloner og værktøjer
✓ Faglig diskussion af et aktuelt senior-tema valgt af gruppen
✓ Deling af relevante praktiske erfaringer og cases på det valgte tema
✓ Sparring og vejledning på konkrete tematikker.

Praktisk:

- Fire møder fordelt over et halvt år á halvanden timers varighed
- Max 15 deltagere og max 1 pr. virksomhed
- Opstart primo september 2024.

Har du spørgsmål eller ønsker du at tilmelde dig, så kontakt Malene Boel Kristensen


| Det er gratis for dig og din virksomhed at deltage i netværksmøderne, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |


Webinarer

Se oversigt over alle kommende webinarer, og tilmeld dig lige her

Læs mere