Tidlig sygedagpengeindsats

En tidlig sygedagpengeindsats kan betale sig for alle parter - både jobcentret, virksomheden og den sygemeldte selv. Men hvordan arbejder man praktisk med den tidlige målrettede indsats? 

Erfaringer viser, at hvis jobcentret tidligt kommer ud og vejleder virksomheden, vil det smitte positivt af på, hvor hurtigt og godt den sygemeldte medarbejder kommer tilbage. Jobcentrene kender til støttemuligheder, der kan gavne virksomhederne og kan ofte tilbyde særlige forløb, uden medarbejderen behøver at være sygemeldt.

Fastholdelseskonsulent

Det helt tidlige samarbejde virker især, når jobcentret allerede kommer ud i arbejdsgiverperioden eller før en medarbejder bliver sygemeldt. Her vil en fastholdelseskonsulent kunne formidle muligheder til virksomheden og den sygemeldte. 

Trepartsmødet

Både fastholdelseskonsulenten, virksomheden og den sygemeldte selv deltager i trepartmødet, så alle ved det samme og skaber en fælles viden. Der bliver sat fokus på de konkrete muligheder, og der kan lægges en plan i samarbejde, som er realistisk for alle parter at indgå i. 

Kommunernes organisering

Erfaringer og viden viser, at en forebyggende indsats på fraværsområdet nærmest ikke kan ske for tidligt. Det bliver underbygget af cases fra tre kommuner.


Viden og baggrund

Fastholdelseskonsulentens rolle i den tidlige sygedagpengeindsats

Når en person sygemelder sig fra sit arbejde, viser erfaringerne, at jo tidligere der etableres et samarbejde mellem virksomheden, medarbejderen og sygedagpengemedarbejderen, desto større er sandsynligheden for, at medarbejderen kan fastholdes.

Læs mere om fastholdelseskonsulentens rolle
Viden og baggrund

Trepartsmødet

Der er gode erfaringer med at afholde trepartsmøder i virksomheden. Både ved de lovpligtige opfølgningsmøder, når en medarbejder er sygemeldt, og når virksomheden har brug for hjælp til at fastholde en medarbejder, der er i risiko for en sygemelding.

Læs mere om trepartsmødet
""

Tidlig indsats på sygedagpengeområdet – kommunernes organisering

Erfaringer og viden viser, at en forebyggende indsats på fraværsområdet nærmest ikke kan ske for tidligt. Det bliver underbygget af cases fra tre kommuner.

Læs mere om tidlig indsats og kommunernes organisering
""

Artikel:
Det betaler sig at hjælpe virksomheder, når en medarbejder mistrives

Jobcentre kan spare penge, hvis de tidligt indleder et samarbejde med virksomheder, som har medarbejdere, der mistrives eller må sygemeldes.

Læs artiklen om tidlig indsats

""

Artikel:
Ringkøbing-Skjern Kommune har stor succes med at holde ansatte raske

Projekt Langtidsrask i Ringkøbing-Skjern Kommune forebygger sygefravær blandt medarbejdere i institutioner og på virksomheder.

Læs artiklen om Projekt Langtidsrask

Har du spørgsmål til den tidlige dagpengeindsats?

Så kontakt Anne