God trivsel er godt for din virksomhed

Det er godt for forretningen, når I investerer i arbejdsmiljøet for at fremme nærværet. Virksomheder med høj grad af trivsel har lavt sygefravær, og det er godt for virksomheden og den enkelte medarbejder.

Hver gang en kontoransat er sygemeldt i over 30 dage på grund af dårligt arbejdsmiljø, koster det i gennemsnit arbejdsgiveren 82.400 kr. Det viser udregninger fra Arbejdstilsynet. I 2016 præsenterede COWI desuden et forskningsprojekt, som viser, at for hver krone, virksomheder investerer i arbejdsmiljøet, får de i gennemsnit to kroner igen.

Det er med andre ord en rigtig god forretning at investere i virksomhedens arbejdsmiljø, så sygefraværet kommer ned og trivslen op. Man skal dog huske på, at mennesker bliver syge, og derfor kan sygefraværet aldrig komme ned på nul. Men for alle virksomheder er det alligevel værd at se arbejdsmiljøet efter i sømmene.

Måske er det organisationen, der er syg

Cabi har gennem mange år arbejdet med sygefravær, nærvær og trivsel i en lang række private virksomheder og offentlige institutioner. Her er erfaringen, at de bedste og mest bæredygtige resultater skabes ved at sætte ind på tre fronter:

  • Organisationsniveau frem for individniveau
  • Analysere data
  • Langsigtede strategier.

Hvis en virksomhed døjer med højt sygefravær, er der ofte noget galt på det organisatoriske niveau. Derfor er det her, indsatsen skal fokuseres fremfor på den medarbejder, som er blevet syg, forklarer Birgitte Poulsen, chefkonsulent hos Cabi og ekspert i sygefravær.

”Der er en tendens til, at sygefravær kommer til at handle om den enkelte syge medarbejder. Men der er behov for, at man går strategisk til værks. Det handler om at se på organisationen frem for individet, få analyseret hele organisationens sygefravær og tænke langsigtet,” siger hun.

Ledelsen spiller en afgørende rolle

Hvis indsatsen skal løftes op på organisationsniveau, er det vigtigt, at ledelsen i virksomheden tager et ansvar.

Fokus fra ledelsen og ledelsens kvalitet har afgørende betydning for sygefraværet og trivslen. Derfor er det en god idé at stille sig selv følgende spørgsmål: Har jeres topledelse en klar og tydelig holdning til fravær og fastholdelse? Har I en langsigtet strategi på området? Har I en fraværspolitik med klare retningslinjer?

- Der er en tendens til, at sygefravær kommer til at handle om den enkelte syge medarbejder. Men der er behov for, at man går strategisk til værks. Det handler om at se på organisationen frem for individet, få analyseret hele organisationens sygefravær og tænke langsigtet.

Brigitte Poulsen, ekspert i sygefravær, Cabi

Kend dit sygefravær

En forudsætning for at kunne arbejde effektivt med sygefraværet er pålideligt datagrundlag, som kan bruges til opfølgning og effektmåling af de indsatser, I sætter i gang.

Kender I størrelsen på jeres fravær og ved I, hvad det består af? Er det kort- eller langvarigt sygefravær, der er problemet? Følger I løbende op på, hvordan fraværet udvikler sig, og hvad omkostningerne er? Har I lagt realistiske mål for jeres fravær?

Hav tålmodighed

God trivsel og et sundt arbejdsmiljø kommer ikke fra den ene dag til den anden. Derfor er det vigtigt at have en langsigtet strategi for sygefraværet og den gode trivsel i virksomheden. I skal have tillid til hinanden, og I skal have en åben og ærlig dialog om fravær og fremmøde. Og så er det værd at huske på, at ledelse og ledelsesstil kan påvirke trivsel og fravær.

Den målrettede indsats hviler ofte på et fundament af systematik og gode rutiner, som betyder, at der ikke er tvivl om, hvad der skal ske ved sygefravær. 

Følger jeres ledere systematisk op på kortidsfravær og langtidssygemeldte? Har I en systematik for, hvornår der skal holdes samtale med sygemeldte medarbejdere? Husker I at inddrage jobcentret ved langtidssygemeldinger?

Få viden og redskaber til at arbejde strategisk med sygefraværet her

SPØRG CABI

Brug for sparring på sygefraværsområdet?

Tag fat i en af vores eksperter i sygefravær. Vi ser frem til at hjælpe dig videre i dit arbejde. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |