Sammen om fritidsjob

Unge fra hele Viborg Kommune skal kunne få et fritidsjob, styrke deres livskompetencer og bryde med en eventuel negativ social arv. Derfor arbejder Viborg Kommune, Viborg Ungdomsskole, Jobcenter Viborg, Cabi og virksomheder i Viborg Kommune fokuseret på indsatsen "Sammen om fritidsjob".

Sammen om fritidsjob er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond med 5,1 mio. kr.

Projektperiode 2022 - 2024

Sammen om fritidsjob i Viborg Kommune

Målet med indsatsen er, at flere sårbare eller potentielt sårbare unge i Viborg Kommune skal have adgang og kompetencer til at få og fastholde et fritidsjob. Det sker bl.a. ved, at lokale virksomheder åbner dørene og indgår som en aktiv medspiller i ansvaret for de unges fremtid.

Frivillige erhvervsmentorer og et bredt forankret virksomhedsnetværk indgår som en integreret del af en kompetent kommunal fritidsjoborganisering kendetegnet ved forældreinvolvering og samarbejde på tværs af organisationer, fagligheder og aktører tæt på den unge.

Gennem fritidsjobbet er de sårbare eller potentielt sårbare unge ikke blot rykket tættere på arbejdsmarkedet, de har også forbedret deres sociale netværk, fået større trivsel og styrket deres indsigt i egne evner og ansvar for eget liv - det er visionen med projektet ”Sammen om fritidsjob”.

Indsatsen skal øge mulighederne for, at sårbare eller potentielt sårbare unge over hele Viborg Kommune kan få et fritidsjob, styrke deres livskompetencer og bryde med eventuel negativ social arv. Det skal ske gennem modning af de unge til fritidsjob, gennem brobygning mellem virksomheder og kommunale aktører tæt på den unge, gennem skabelse af flere jobåbninger og gennem tæt involvering af den unges forældre. Den samlede virksomhedsvendte fritidsjobindsats er forankret i Talentværkstedet for fritidsjob og ledet af forening af Viborg Ungdomsskole og Virksomhedsservice i Jobcenter Viborg.

Læs mere om projektet på Viborg Kommunes hjemmeside

Tiltag, resultater og måltal

Udviklende tiltag
 • Talentværksted for fritidsjob, hvor målgruppen modnes, matches og støttes til at få og fastholde et fritidsjob
 • Korps af frivillige erhvervsmentorer
 • Virksomhedsnetværk med fritidsjobfokus
 • Nye metoder til forældreinddragelse
 • Virksomhedsvendt organisering af den kommunale fritidsjobindsats
 • 6-8 brancheguides til virksomheder
 • Fritidsjobguide til forældre
 • Webinar for henholdsvis kommuner og virksomheder
 • Inspirationskatalog til øvrige kommuner og min 4 inspirationsoplæg
 • Case- og inspirationsvideoer om fritidsjob til virksomheder.
Konkrete resultater og måltal i projektet
 • 350 unge i målgruppen har gennemført forløb i Talentværkstedet
 • 280 unge i målgruppen har fastholdt et fritidsjob i min. 6 måneder
 • 1000 virksomheder på tværs af 8 brancher er vejledt i at skabe og håndtere fritidsjob for målgruppen
 • 365 forældre med sag i jobcentret og børn i målgruppen er vejledt i at støtte deres børn til at have et fritidsjob
 • På tværs af Viborg Kommune er 6400 unge og deres forældre informeret om værdien ved at have et fritidsjob
 • 1100 forældre med børn i målgruppen er introduceret til Talentværkstedets tilbud.

Find materialer

På Viborg Ungdomsskoles hjemmeside kan du finde materialer, plakater og videoer om fritidsjob. 

Sammen om fritidsjob på Viborg Ungdomsskoles hjemmeside

Målgruppen

Indsatsens primære målgruppe er sårbare eller potentielt sårbare unge i alderen 15-17 år, men der vil også være fokus på at undersøge potentialet i fritidsjob for de 13-14 årige. Dette ud fra en ambition om at indhente erfaring med opbygning af en tidlig og længerevarende relation imellem virksomhed og ung og i forhold til at afsøge eventuelt uudnyttede potentialer for fritidsjob for de helt unge inden for lovgivningens rammer.

Mit første fritidsjob

De fleste af os kan huske vores første fritidsjob. Følelsen af ansvar, af at indgå i et fællesskab og at tjene sine egen penge, kan styrke de unges selvværd og bryde med eventuel negativ social arv. 

Jeg fandt ud af, at de manglede mig. Det skulle jeg lige vænne mig til. Jeg havde jo en vigtig rolle.

Niels Rahbek, administrerende direktør, Hydraflex
Link til film om mit første fritidsjob
-

Vil du vide mere om projektet?

Så kontakt Trine 

Viden og baggrund

Fritidsjob til unge

Fritidsjob styrker unges livskompetencer og mulighed for at klare sig bedre senere i livet.

Læs mere
Metode og værktøj

Guide til modtagelse af fritidsjobbere

Få gode råd, tips, værktøjer samt en tjekliste til, hvordan du bedst muligt kan modtage og fastholde unge medarbejdere i fritidsjob.

Læs mere om onboarding af fritidsjobbere