Forlængelse af sygedagpenge

Spørgsmål: 

Hvis man er på sygedagpenge, der stoppes ved revurderingstidspunktet efter 22 uger, fordi der ikke er forlængelsesmuligheder, og man efterfølgende bliver syg af noget helt andet - har man da ret til, at sagen om forlængelse tages op igen?

Svar (26.1.2018):

Det, at man bliver syg af noget andet, bevirker ikke i sig selv, at forlængelsessagen skal tages op igen.

Borgeren kan henvende sig til kommunen, anmelde sygefraværet og få vurderet, om betingelserne for sygedagpenge nu er opfyldt. Hvis borgeren opfylder de almindelige betingelser for ret til sygedagpenge, men stadig er omfattet af revurderingstidspunktet, har den pågældende ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Det fremgår af lov om sygedagpenge, § 24a. Hvis borgeren har en livstruende, alvorlig sygdom, er der ret til at vælge sygedagpenge.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere