Til ledere i kommuner og a-kasser

Personer med funktionsnedsættelser har en markant lavere beskæftigelsesfrekvens end personer uden. Mange er på offentlig forsørgelse, og der er en åbenlys økonomisk gevinst ved, at de kommer i job – både for den enkelte, for samfundet og for kommunen.

Handicapkompenserende ordninger er gode og effektive værktøjer til at få mennesker med funktionsnedsættelser i job. Men de bruges ofte kun til personer med fysiske funktionsnedsættelser, som allerede er i job.

Der er derfor et stort potentiale for at styrke brugen af ordningerne, så flere personer med kognitive funktionsnedsættelser kan komme i job.

Det kan bl.a. ske ved at bruge de handicapkompenserende ordninger mere målrettet over for denne målgruppe og sætte tidligere ind med den rette støtte, så personen kommer i job fremfor at gå ledig.

Det har Cabi dokumenteret i projektet Kompensation til flere

-

Businesscases om personlig assistance

Her præsenteres seks businesscases (regneeksempler), der illustrerer hvordan brugen af handicapkompenserende ordninger, specifikt personlig assistance, påvirker jobcentrets udgifter i helt konkrete borgersager.

Læs cases

Potentialet i de handicapkompenserende ordninger

Ved at bruge handicapkompenserende ordninger i rette omfang, kan man dels have særlig opmærksomhed på gengangere, som kun kan fastholde job i kortere perioder, og dels forhindre nogle af de langstrakte forløb på uddannelses- og kontanthjælp.

Varighedsbegrebet

Varighedsbegrebet for disse ordninger er ikke sidestillet med det varighedsbegreb, der opereres med fx til et fleksjob. Har borgeren en kognitiv funktionsnedsættelse, fx ADHD eller en personlighedsforstyrrelse, som medfører, at vedkommende har svært ved at indgå i en arbejdsrelation uden støtte, og er der ikke behandling eller anden udsigt til bedring, så vil man kunne vurdere tilstanden som varig. Også selvom det er usikkert, om det i løbet af nogle år måske bliver bedre.

Fakta om handicap og beskæftigelse

  • 84 % af befolkningen uden handicap var i 2019 i beskæftigelse
  • 58 % af befolkningen med handicap var i 2019 i beskæftigelse
  • 26 % af personer med psykiske lidelser var i 2018 i beskæftigelse.

Kilder: VIVE og Sundhedsministeriet

Få hjælp fra Cabi

Der er særlig grund til at have ekstra opmærksomhed på mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. De kan være vanskelige at spotte og kan findes blandt alle typer ledige.

Vil du høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig, så se vores kursustilbud her

SPØRG CABI

Har du spørgsmål?

Så tag fat i vores konsulenter, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |