Til ledere i kommunen

Personer med handicap har en markant lavere beskæftigelsesfrekvens end personer uden. Mange er på offentlig forsørgelse, og der er en åbenlys menneskelig, samfundsmæssig og økonomisk gevinst ved, at de kommer i job.

Handicapkompenserende ordninger er gode og effektive værktøjer til at få mennesker med handicap i job. Men de bruges ofte kun til personer med fysisk handicap, som allerede er i job.

Der er derfor et stort potentiale for at styrke brugen af ordningerne, så flere personer med kognitive funktionsnedsættelser kan komme i job.

Det kan bl.a. ske ved at bruge de handicapkompenserende ordninger mere målrettet over for denne målgruppe og sætte tidligere ind med den rette støtte, så personen kommer i job fremfor at gå ledig.

Det har Cabi dokumenteret i projektet Kompensation til flere

Ved at bruge handicapkompenserende ordninger i rette omfang, kan man både forhindre nogle af de langstrakte forløb på uddannelses- og kontanthjælp. Og så ses der et klart potentiale i at få særligt unge i gang tidligere, så de får erfaringer fra arbejdsmarkedet frem for årelange afklarende forløb, mens man afventer den endelige udredning.

For varighedsbegrebet for disse ordninger er nemlig ikke sidestillet med det varighedsbegreb, der opereres med fx til et fleksjob. Har den unge en kognitiv funktionsnedsættelse, fx ADHD eller en personlighedsforstyrrelse, som medfører, at den unge har svært ved at kunne indgå i en arbejdsrelation uden støtte, og er der ikke behandling eller anden udsigt til bedring, så vil man kunne vurdere tilstanden som varig. Også selvom det er usikkert, om det i løbet af nogle år måske bliver bedre.

Frem til 2022 gennemfører vi kompetenceudvikling i 12 kommuner gennem projektet 'Flere med kognitive handicap i job'. Her bliver sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter klædt på til at bruge ordningerne bedre.

29 procent af personer med psykiske lidelser er i beskæftigelse eller er jobparate.

Sundheds- og ældreministeriet, 2018

Mennesker med kognitive funktionsnedsættelser findes i alle jobcentres afdelinger. Mange findes i kontanthjælpssystemet, og erfaringen fra de to ovenstående projekter er, at det ofte overses, hvordan de kompenserende ordninger kan være det, der skal til for at bane vej til arbejdsmarkedet.

Vil du høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig, så kontakt os her

Businesscases om personlig assistance

Her præsenteres seks businesscases (regneeksempler), der illustrerer hvordan brugen af handicapkompenserende ordninger, specifikt personlig assistance, påvirker jobcentrets udgifter i helt konkrete borgersager.

Læs cases

Har du spørgsmål?

Så tag fat i vores konsulenter, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål.
Gratis service for alle kommuner.