Lovstof inden for integrationsområdet

Flygtninge og familiesammenførte udlændinge er omfattet af integrationsloven og skal gennemføre et integrationsprogram. Programmet fastlægges i en integrationskontrakt, hvori en integrationserklæring også indgår.