Partnerskaber mellem jobcenter og virksomhed

Nogle virksomheder har mere omfattende samarbejde med jobcentret/jobcentre, og har derfor behov for en samarbejdsaftale.

Et partnerskab er en aftale om samarbejde mellem din virksomhed og en kommune eller jobcenter om fx nye medarbejdere. Når du skal integrere nye medarbejdere på arbejdspladsen, kan partnerskabsaftalen bruges til at fastlægge en fælles procedure og målsætning for integrationen.

Der er tale om en frivillig aftale mellem to eller flere parter, og som virksomhed vil du oftest indgå samarbejdsaftale med en kommune eller et jobcenter.

Fordele for din virksomhed

  • Samarbejdet og kontakten til anden part bliver sat i system, og det letter de administrative processer i konkrete sager.
  • Internt i din virksomhed kan samarbejdet medvirke til, at der bliver øget fokus på rummelighed og fleksibilitet, såvel hos medarbejderne som hos ledelsen.
  • Eksternt kan samarbejdet bruges som led i en markedsføring som socialt ansvarlig virksomhed.
  • Din virksomhed opnår god status hos kommunen og jobcenteret og hos eventuelle andre samarbejdspartnere.

Centrale temaer i et partnerskab

  • En beskrivelse af indholdet i samarbejdet
  • En definition af målgruppen (unge, særlige udfordringer o.lign.)
  • Faste arbejdsgange og faste kontaktpersoner i samarbejdet
  • En formuleret fælles målsætning - hvad skal vi opnå?
  • To ansvarlige tovholdere - en for hver part
  • Tidspunkt for evaluering.

Kontakt dit lokale jobcenter og hør nærmere

Brug for gratis rådgivning og sparring om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder? 

Kontakt vores rådgivere og få en dialog om de udfordringer og spørgsmål, du sidder med.