Rekruttering af seniorer

Arbejdsmarkedet er i dag mere dynamisk end nogensinde, og det er mere reglen end undtagelsen, at opsøge forskellige karrieremuligheder i forskellige livsfaser. Det betyder også, at der bliver flere jobsøgende, der er over 50 år. Nogle seniorer oplever at blive fravalgt på grund af alder. Der er derfor brug for at aflive myter og sætte fokus på fordelene ved at ansætte seniorer med de særlige kompetencer, de kan byde ind med. 

Myter og stigmatisering knyttet til alder

Der er mange myter om seniorer, og to af dem handler om manglende forandringsparathed og om reduktion i kognitive evner.

Sådanne myter og stigmatisering knyttet til alder, (som typisk foregår helt ubevidst via kollegiale drillerier eller uskrevne regler og vaner, fx reference til den tidligere obligatoriske pensionsalder) kan ofte ”spænde ben” for seniorer i forbindelse med rekrutteringsprocesser. Og det på trods af, at en 55-årig jobsøgende i dagens Danmark typisk vil have over 10 års erhvervsaktivt liv foran sig.

En rapport lavet af Danmarks Statistik for Ældresagen i 2023 viser, at 2/3 af de seniorer, der var jobsøgende har oplevet at blive valgt fra pga. deres alder (af disse har 45 % direkte fået dette bekræftet).

Læs myter og fakta om ældre på arbejdsmarkedet

-

Seniormedarbejderens kvaliteter

I et arbejdsmarked, hvor folkepensionsalderen løbende stiger, og hvor manglen på arbejdskraft er udbredt, er det derfor væsentligt at holde seniormedarbejdernes kvaliteter for øje.

I den forbindelse beskriver Aske Juul Lassen i sin rapport ”Seneskift” fra 2022 to kompetencetyper, som han anbefaler, at man som ansættende leder holder sig for øje, at seniorer i særlig grad besidder ud over selvfølgelig branche og jobtype specifikke erfaringer:

  1. Seniorkompetencer, som er kompetencer, der udvikles helt generelt i takt med, at man bliver ældre, fx ro i pressede situationer, systematisk tænkning, beslutningskraft.
  2. Realkompetencer, der er kompetencer, som den enkelte helt specifikt udvikler gennem et langt arbejdsliv, fx evnen til at gennemskue komplekse organisationer og bureaukratiske systemer, menneskekundskab, selvstændig prioritering af opgaver.

Vær åben for seniorers karriereskift

Mange seniorer giver udtryk for, at de gerne tilbringer deres sidste år på arbejdsmarkedet i andre roller og jobtyper og med andre ansvarsområder.
Så I stedet for at være bekymret for den senior, som søger et mindre ansvarsfuldt job, kan det betale sig at være nysgerrig på, hvilke overvejelser der ligger bag, og glæde jer over de ekstra senior- og/eller realkompetencer, som seniormedarbejderen kan bidrage med.
Der er rigtig mange eksempler på, at seniorer har lavet karriereskift til stor glæde og gavn for både dem selv og deres arbejdsgiver.

Viden og baggrund

Seniorpolitik

At have en politik for, hvilke rammer og muligheder, I som virksomhed tilbyder seniormedarbejdere er et godt redskab til at fastholde de erfarne, ældre medarbejdere.

Læs om seniorpolitik
Viden og baggrund

Seniorsamtalen

Samtaler kan være med til at fastholde seniorer i virksomheden. Bliv godt klædt på til seniorsamtalen og hent en gratis skabelon.

Læs mere om seniorsamtalen
Viden og baggrund

Seniorerne vil gerne blive længere på arbejdsmarkedet

Der er flere og flere seniormedarbejdere på de danske arbejdspladser. Men det er meget individuelt, hvor længe man ønsker at blive på arbejdsmarkedet.

Bliv klogere her
Case

Case om Arriva: Pension behøver ikke være en enter-eller beslutning

Det er ikke alle, der synes, at jobbet som buschauffør lyder attraktivt. Arriva Danmark har løst deres rekrutteringsudfordringer ved at fastholde de ældre medarbejdere – med stor succes og mangfoldighed som resultat. Læs med, og bliv inspireret.

Læs case
Case

Seniorpolitik skaber fastholdelse og løser rekrutteringsproblemer

Med cirka 100 medarbejdere, der har rundet 60 år, er Idealcombi ikke i tvivl om, at en seniorpolitik er en praksis, der er kommet for at blive. Den skaber nemlig resultater, der er dyre at undvære.

Læs case
Case

Poul blev fastholdt i job med særlig aftale

Med en handicapkompenserende ordning kan Poul blive i job.

Læs casen
Case

Anne blev fastholdt med personlig assistance

Besvær med hukommelsen gav Anne problemer i sit job. En handicapkompenserende ordning gjorde, at hun kunne fortsætte.

Læs casen

SPØRG CABI

Brug for gratis råd om seniorer på jeres arbejdsplads?

Kontakt os og få sparring på de udfordringer, I står overfor. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |