Når en veteran oplever eftervirkninger

Det er vigtigt at have forståelse for, at psykiske skader og PTSD kan ramme veteraner efter udsendelse. Læs mere om det her og få råd og vejledning til at håndtere det.

Det er individuelt, hvordan veteraner oplever en udsendelse og dét at være veteran. Forsvarets undersøgelser viser, at hovedparten af veteranerne generelt føler sig mere beriget end belastet af deres tid som udsendt soldat. For de fleste aftager disse reaktioner inden for et år efter udsendelsen.

Mulige reaktioner, som kan opstå efter en udsendelse

  • Øget irritabilitet eller vrede
  • Humørsvingninger
  • Konfliktsøgende adfærd
  • Oplevelse af distance til omverdenen
  • Mistro til andre
  • Søvnforstyrrelser og mareridt
  • Koncentrationsbesvær. 

Der er hjælp at få, hvis en veteran oplever eftervirkninger

Som arbejdsgiver er der hjælp at hente, hvis samarbejdet med en tidligere udsendt medarbejder bliver udfordret af psykiske følger af udendelsen. Forsvarets Veterancenter samt kommuner og jobcentre kan hjælpe med at finde løsninger, så både veteran og virksomhed kan fortsætte samarbejdet. 

Er du i kontakt med en veteran, der oplever psykiske reaktioner efter sin udsendelse, kan du henvise til rådgivning og støtte gennem Veterancentrets døgntelefon:

  • Veterancentrets døgntelefon: 7281 9700

og/eller Veteranstøtten:

  • Veteranstøttens døgntelefon: 8060 8030

Indholdet på siden er en del af projektet ”Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse” som udføres af Cabi i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering www.star.dk

Find kontaktoplysninger

Du kan også finde kontaktoplysninger på kommuner og jobcentre i din region her:

Projekt

Overblik over kontakter og indsatser i regionerne

Få overblikket over kontakter og indsatser i regionerne og vælg den region, du vil vide mere om.

Få overblikket her

Vil du vide mere om projektet?

Læs mere om "Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse her

Projekt

Om projektet

Her kan du læse om baggrunden for projektet 'Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse'.

Læs om projektet her

Alle billeder på siderne, der afbilder danske soldater, øvelser, missioner o.lign. er venligst udlånt af Forsvarsgalleriet.