Metode til match mellem virksomhed og praktikant

Brug denne metode til at få overblik over, hvilke virksomheder i jeres område der matcher de borgere, du arbejder med at få i job, uddannelse eller virksomhedspraktik.

Læs her om hvilke forberedelser og overvejelser, du skal gøre dig, inden du tager kontakt til virksomheder i dit lokalområde. Nederst på siden finder du desuden materiale, som du kan tage med ud til virksomhederne, her kan de bl.a. læse om, hvad de kan bruge jer i Jobcentret til. 

Præsenter den konkrete målgruppe, der er fokus på
 • Hvilke behov har målgruppen i forhold til virksomhedspraktikken?
Lav en brainstorm på branche og virksomhedstyper
 • Overvej, hvilke brancher, virksomhedstyper og størrelser der kunne være interessante at få i tale
 • Det kan dreje sig om virksomheder, som mangler arbejdskraft, virksomheder som har opgaver der egner sig til at introducere til arbejdsmarkedet eller virksomheder hvor kulturen er rummelig ift. personer med særlige udfordringer

Hvad lykkes I med i samarbejdet med virksomhederne?
 • Er der bestemte typer af virksomheder, det lykkes hos?
 • Er det i særlige sammenhænge, at det lykkes?
 • Er der noget unikt i den måde I som job- og virksomhedskonsulenter agerer overfor virksomhederne, når det lykkes? Det kunne være mere opfølgning og tilstedeværelse, eller at det er nogle bestemte personlige relationer, der opstår.
Hvordan kan I opnå et gensidigt samarbejde med virksomheden?
 • Hvad kan virksomheden forvente af samarbejdet med jobcentret?
 • Hvad forventer I af virksomheden?
 • Planlæg, hvem der gør hvad, hvornår og hvordan.
 • Lav evt. en skabelon til en gensidig samarbejdsaftale/partnerskabsaftale.
Lav en runde, hvor I deler jeres succeser
 • Lav en runde, hvor hver enkelt fortæller om én virksomhed, hvor samarbejdet omkring en praktikant er gået rigtig godt.
 • Læg i særlig grad vægt på, hvad det var i virksomheden, der gjorde, at det blev en succes.
 • Læring – er der særlige kendetegn ved succesvirksomhederne?

Det gode praktikforløb

Et godt praktikforløb kræver, at I som jobcenter får sat tydelige mål for forløbet og rådgiver virksomheden i, hvordan de kan gribe opgaven an.

For at få det gode praktikforløb kræver det af jobcentret, at der er:

 • Tydelige mål og delmål for forløbet
 • Et godt match mellem virksomhed og praktikant
 • Opdateret viden om både virksomheden og praktikantens situation
 • Rigtig timing af praktikken
 • Ærlighed om ressourcer og udfordringer
 • Tilgængelig hjælp fra jobcentret gennem en fast kontaktperson
 • Klare aftaler om at følge op i det omfang, der er behov for
 • Koordinering af indsatserne, hvis der er tale om parallelindsatser.

Klik dig igennem vores guide til det gode praktikforløb og kom godt fra start til gavn for både jer i jobcenteret, praktikanten og virksomheden.

Vær rådgiver for virksomheden

Det kan også være jobcentrets opgave at give virksomheden gode råd om, hvordan opgaven kan gribes an internt.

For eksempel er det en god idé:

 • at informere kollegaer om, at der nu kommer en praktikant i huset, samt hvad formålet med dette er
 • at finde en mentor, som kan have den tætte daglige kontakt med praktikanten
 • at informere om, at det sikkert kommer til at gå op og ned, selv om I laver overskuelige delmål.
Husk forventningsafstemning med virksomheden
 • Gør noget ud af at forventningsafstemme, når det gælder kontakten med virksomheden. Aftal, hvor tæt kontakten skal være. Måske vil de gerne have, at I stikker hovedet ind med faste mellemrum. Måske vil de hellere selv tage kontakt, når der er brug for det.
Vær åben om den unges udfordringer og ressourcer
 • Virksomheden skal kende til de ressourcer og udfordringer praktikanten har, for virksomhederne prioriterer åbenhed og ærlighed højt i samarbejdet med kommunen.
 • Det betyder ikke, at alle medarbejdere skal kende hele praktikantens historie. Men hvis virksomheden ikke har den relevante viden om praktikanten, kan de ikke give de rette udfordringer, og de kan reagere uhensigtsmæssigt, når der kommer bump på vejen.
Overhold tavshedspligten
 • Som kommunens medarbejdere skal I samtidig overholde tavshedspligten. Tal med den unge om, hvad en virksomhed skal vide, og hvorfor og hvordan de bedst får den nødvendige viden.
Viden og baggrund

Kend det lokale jobmarked

For at balancere mellem den ledige borger og virksomheden skal medarbejderne i jobcentret, der har kontakten med de ledige, kende det lokale arbejdsmarked. Og omvendt: De medarbejdere, som samarbejder med virksomhederne, skal kende de ledige.

Læs mere
Metode og værktøj

Styrk den opsøgende kontakt til virksomheder

Her finder du værktøjer til, hvordan du som opsøgende medarbejder skaber det gode match mellem virksomheden og den ledige, og hvordan du finder det lokale potentiale.

Læs mere
Forside pjece virksomhedspraktik
Publikation

Det skal du vide om virksomhedspraktik

Har du overvejet at tage ledige socialt udsatte ind i praktik i din virksomhed? I denne pjece får du en kort gennemgang af, hvad du skal være opmærksom på, når du tager imod praktikanter

Gå til publikationen