FN's Verdensmål: Meget mere end klima og global ulighed

Mange tænker muligvis, at FN's Verdensmål mest handler om at takle de fælles klima-, miljø- og ressourceudfordringer eller om at løfte flere i udviklingslandene ud af fattigdom. Disse mål er indlysende vigtige, men danske virksomheders og kommuners bidrag til verdensmålene sker i høj grad også gennem socialt ansvar på arbejdsmarkedet. På denne side finder du konkrete målsætninger og relevant viden for arbejdet med FN's Verdensmål 8.

Hvis du som virksomhed tager socialt ansvar og skaber arbejdspladser til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, så arbejder du allerede med FN's Verdensmål 8. Det gælder også, hvis du forebygger nedslidning og fastholder medarbejdere i din virksomhed.

-
-

Verdensmål 8: Flere unge, flygtninge og mennesker med handicap ind på det danske arbejdsmarked

FN's Verdensmål 8 bærer overskriften Anstændige jobs og økonomisk vækst. Under overskriften finder man en række undermål, som den danske regering i sin handleplan for FN's Verdensmål bl.a. har sat disse nationale målsætninger for:

  • Flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, herunder personer med handicap
  • Flere flygtninge skal i arbejde
  • Øget andel af unge i grundskolen, der får en erhvervsuddannelse.

For at nå de danske målsætninger for FN’s Verdensmål 8 samarbejder Cabi med alle typer virksomheder og alle landets kommuner. Mange danske virksomheder er allerede langt i deres arbejde med at optage verdensmålene i forretningsstrategien og den daglige drift. Denne bevægelse spiller godt sammen med, at god forretningssans i dag handler om mere end sorte tal på bundlinjen.

Skal din virksomhed arbejde aktivt med FN's Verdensmål 8?

Ring til Cabi på 8612 8855 og få gratis sparring og vejledning til at komme i gang.

Du kan også finde mere inspiration og råd til konkrete indsatser, der bidrager til Verdensmål 8 via vores sider om:

-
-
-

- Det handler om integration af udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Om mennesker med fysiske handicap, tidligere kriminelle, mennesker med psykiske eller kognitive lidelser, nyligt ankomne flygtninge, indvandrere, krigsveteraner, mennesker med afhængighedsproblemer, langtidssygemeldte. Mennesker, der, som alle andre, har brug for at bidrage, være en del af et fællesskab på en arbejdsplads og som har brug at have et svar på spørgsmålet: "Hvor arbejder du?".

Mette Rønnau, direktør i Cabi

Inspiration: Sådan arbejder andre virksomheder med Verdensmålene:

Casekatalog: CSR People Prize 2018

I forbindelse med Cabis Årskonference i 2018 og jubilæumsudgaven af CSR People Prize har Cabi udgivet et casekatalog med temaet FN's Verdensmål 8. I kataloget kan du læse om, hvordan Dronning Louise, Egon Olsen & Søn, Logistikkompagniet, Danish Crown, NCC og Salling Group arbejder med CSR og Verdensmål 8.

Du finder kataloget her

Syv SMV-Cases

Dansk initiativ for Etisk Handel har samlet syv cases om danske SMV’er og deres arbejde med verdensmålene. Projektet er støttet af Erhvervsstyrelsen og tæller virksomhederne KLS PurePrintMonkeyGlassesEngskoMiddelfart SparekasseElvangPlastix og Skagerak.

Download udgivelsen her

Sådan bruger du FN's Verdensmål 8 i din forretning

Det kræver blot fire trin at komme i mål. Brug guiden her!

Læs mere

Få mere inspiration til at arbejde med FN's Verdensmål

Verdensmålskompasset

Den danske udgave af FN's verdensmålskompas er udarbejdet af Dansk Industri og Verdens Bedste Nyheder. Kompasset er en omfattende guide til virksomheder, der inddrager specifikke Verdensmål på strategisk niveau.

Du kan læse mere om verdensmålskompasset her

Danmarks handlingsplan for FN’s Verdensmål

I den samlende nationale handleplan for FN's Verdensmål kan du finde regeringens udvalgte prioriteter for opfølgningen på Verdensmålene.

Læs mere her

Rapport: Business case for FN's Verdensmål

Denne korte udgave af en rapport fra The Business and Sustainable Development Commission præsenterer de forretningsmuligheder, der ligger i opfyldelsen af FN's Verdensmål. Den beskriver også de tiltag, virksomheder kan gøre for at få andel i de muligheder, som en bæredygtig inklusiv verdensøkonomi tilbyder. Rapporten er på engelsk.

Læs rapporten her

Følg med i opfyldelsen af FN's Verdensmål 8

Verdensmålsportalen 

Verdens Bedste Nyheder har med finansiering fra regeringen udviklet en fælles digital platform, der samler nyheder, resultater, events og design om Verdensmålene.  

Find Verdensmålsportalen her

Danmarks Statistiks temaside om Verdensmålene

Danmarks Statistik monitorerer opfyldelsen af Verdensmålene i Danmark. På denne temaside giver kan du følge med i, hvordan det går med de i alt 12 delmål, der udgør Verdensmål 8.

Find temasiden her

- Vi tror, at der ligger et uudnyttet potentiale i mange virksomheder. Der er fx mange virksomheder, som, når de bliver spurgt, om de arbejder med at få mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet i gang, vil sige nej – selvom de faktisk har en eller flere ansat, hvor man har tilpasset kravene efter medarbejderens behov. Det kan fx være nedsat timetal eller særlige hjælpemidler til en medarbejder efter sygdom eller det, at man har ansat ”den lokale lømmel” og hjælper ham med at lære at gå på arbejde.

Ea Nielsen, kommunikationschef i Cabi

Læs mere om socialt ansvar

Du kan bl.a. sætte tal på dit samfundsansvar med Den Sociale Beregner:

Metode og værktøj

Den Sociale Beregner

Med Den Sociale Beregner kan virksomheder med nogle få klik udregne minimumsgevinsten ved at ansætte personer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Læs mere om beregneren
Metode og værktøj

CSR-rapportering

CSR-rapportering efter Årsregnskabslovens § 99a er et lovkrav for store virksomheder. Mange mindre virksomheder oplever også værdi ved at beskrive CSR-indsatsen fx ved tilbudsgivning. Brug denne guide, når I vil rapportere om jeres medarbejderforhold.

Læs om CSR-rapportering
Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR

Har du brug for råd og sparring om Verdensmål 8?

Så kontakt Marianne

Portrætbillede Marianne Lyngberg Nilsson