En mere bæredygtig verden

Hvis du som virksomhed tager socialt ansvar og skaber arbejdspladser til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, arbejder du med FN's Verdensmål nummer 8. Her kan du læse mere om, hvad verdensmålet handler om.

FNs 17 Verdensmål er kommet højt på dagsordenen i Danmark og i resten af verden. De skal medvirke til, at vi alle bidrager til at skabe en mere bæredygtig verden. Din virksomhed kan - uanset størrelse og branche - skabe værdi ved at bidrage til et bæredygtigt arbejdsmarked, som samtidig styrker din virksomheds rekrutteringsgrundlag og forretning.

Verdensmål nummer 8 lyder som følger: "Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst".

Mange danske virksomheder er allerede langt i deres arbejde med at optage verdensmålene i forretningsstrategien og den daglige drift. Denne bevægelse spiller godt sammen med, at god forretningssans i dag handler om mere end sorte tal på bundlinjen.

Det handler også om at give noget tilbage og skabe værdi for andre mennesker, for medarbejderne og for kunderne. Derfor er der god ræson for virksomhederne i at tænke bredere og mere langsigtet i indsatsen. Virksomhedsbrands uden mening og mål, der efterleves i det daglige og med et langsigtet perspektiv, opleves let som utroværdige og fravælges af kunden.

Fra verdensmål til virksomhedernes mål

At drive en god forretning i dag handler om meget mere end sorte tal på bundlinjen. Det handler om purpose, om at have et formål ud over det at tjene penge. Om at give noget tilbage og skabe værdi for andre mennesker, for kloden og for samfundet. Det handler om indflydelse, om at være autentisk, relevant og differentieret fra de andre. Virksomhedsbrands uden purpose, der efterleves i det daglige, får næppe en gylden fremtid. Forbrugerne, særligt den købestærke generation Y, skruer forventningerne op og sorterer de virksomheder fra, der ikke indfrier forventningerne.

Generation Y (født mellem 1978-1989) er den største generation i verden i dag, og 92% af den mener, at virksomheders succes skal måles på andet end profit. Virksomhederne må gerne tjene penge, men de skal give noget tilbage til det samfund, de er en del af.  Flere undersøgelser viser desuden, at et purpose, der har fokus på andet end profit, har fordele i både rekrutterings- og salgsøjemed. Ifølge Deloitte vælger 77% fra Generation Y arbejdsplads ud fra virksomhedens formål.

Purpose – som supplement til elementerne i den tredobbelte bundlinje - people, planet og profit – vil være et nødvendigt vejledende princip for stort set enhver virksomhed, der vil skabe fortsat forretning. En indsats for at forbedre indstillingen om bæredygtighed kan give betydelig afkast i form af lavere omkostninger, en styrket konkurrenceposition, forbedret produktkvalitet og et mere tiltalende virksomhedsbrand - et efterlevet purpose.

Cabi vil inspirere til at tage socialt ansvar

I Cabi tror vi på, at det giver værditilvækst, styrket konkurrenceposition, stolthed og begejstring i en virksomhedskultur at tage socialt ansvar. Cabi inspirerer og hjælper virksomheder og kommuner til at komme fra ord til handling og få flere i job gennem social ansvarlighed. 

Læs mere om tage et socialt ansvar

Metode og værktøj

CSR

At tage socialt ansvar er også en del af CSR. Vil du bruge CSR som branding, skal du huske at fortælle omverdenen, at du gør en forskel.

Få mere viden om CSR
Viden og baggrund, Metode og værktøj

Alternativ rekruttering

Tænk i alternativer, når I ansætter. Både nu og langsigtet. Gør strategisk rekruttering af ledige, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, til en del af jeres samlede rekruttering.

Læs om alternativ rekruttering

Bliv medlem af netværket

VirksomhedsnetværkCabi er for dig, der arbejder med personale og trivsel på arbejdspladsen - hvad enten det er som ejer, leder, HR-chef, HR-medarbejder, løn- og økonomimedarbejder eller som tillidsvalgt. Medlemskabet er gratis, og vi har netværkgrupper i både Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark/Fyn, Sjælland og Hovedstaden/Bornholm.

Læs mere om medlemskabet