Værktøjskasse: Rekruttering og samarbejde med nydanskere

Værktøjskassen guider jer igennem fem faser i ansættelsen af en nydansker. I kommer omkring både behov, forberedelse, opstart, opfølgning og fastholdelse. Uanset, hvilken fase I befinder jer i, har I værktøjerne lige ved hånden. 

Hvem kan bruge værktøjskassen?

Værktøjskassen med redskaber til rekruttering og samarbejde med nydanskere på arbejdspladsen kan både bruges af ledere, mellemledere og kolleger i forberedelsen, ved introduktionen og undervejs i mødet med nydanske medarbejdere.

Værktøjer til virksomhedskonsulenter

Jobcenteransatte kan også bruge værktøjerne målrettet i samarbejdet med virksomhederne. Vi opfordrer til, at medarbejderne sætter sig grundigt ind i værktøjskassens delelementer, og bringer de værktøjer i anvendelse, der er mest relevante i samarbejdet med den konkrete virksomhed.

- Det kan ikke helt undgås, at man støder ind i små og større udfordringer i hverdagen, når man tager imod nydanskere på arbejdspladsen. Men den tid, man bruger på at komme fint fra start, kommer godt igen senere hen. Jeg ville gerne ha’ kendt til værktøjskassen, da vi startede med at tage flygtninge ind på vores virksomhed.

Marianne Pedersen, produktionsleder på Combi-Therm

Find værktøjerne

""


Muligheder og økonomi

Få overblik over de muligheder og ordninger, virksomheder har for at ansætte eller åbne dørene for nydanske medarbejdere i kortere eller længere perioder - og få indblik i økonomien bag. Læs om:

 • Ordinær ansættelse
 • Virksomhedspraktik
 • Løntilskud
 • IGU

Få overblik over mulighederne

""


Modtagelse på arbejdspladsen

En god forberedelse og en god introduktion er genvejen til vellykkede forløb, når virksomheder rekrutterer arbejdskraft blandt nydanske borgere. Her finder du tips til, hvordan I kan gribe opgaven an på virksomheden. Læs om:

 • Tips til forberedelsen
 • Mentor
 • Andre netværk

Find værktøjerne til den gode modtagelse

""


Kompetencer og vejen frem

Nydanske medarbejdere skal udvikle de faglige kompetencer og blive bedre til det danske sprog, mens de er på virksomheden. Her får du tips og forskellige dialog- og kortlægningsværktøjer til at skabe tydelighed omkring den enkelte medarbejders mål, fremskridt og udviklingspunkter. Læs om:

 • Tips til tydelighed
 • Trappemodellen
 • Nødvendige kompetencer
 • Kompetencekort
 • AMU for to-sprogede

Gå til værktøjerne om kompetenceudvikling

""


Sikkerhed

Sikkerhed er et vigtigt tema på alle danske arbejdspladser. Men hvordan introducerer man nydanske medarbejdere, som har en anden sproglig og kulturel baggrund, til sikkerhedsrutiner og procedurer på virksomheden? Læs om:

 • Tips til, hvordan man introducerer til sikkerhed
 • Se videoer om sikkerhed på arbejdspladsen

Gå til værktøjerne om sikkerhed på arbejdspladsen

""


Sprog og kultur

Når man ansætter og samarbejder tæt med kandidater med en anden kulturel baggrund, kan det give nogle særlige udfordringer både i forhold til sproget og de kulturelle opfattelser, man har med sig.

Du kan her hente tips til, hvor de typiske misforståelser opstår (og hvorfor), og hvordan du som leder eller kollega kan understøtte den sproglige indlæring undervejs. Læs om:

 • Tips til at træne sprog i hverdagen
 • Huskelister om sprog til opslagstavlen
 • Sådan bruger I tolk
 • Metoder til at lære nye ord
 • Videoer om kulturmøder og om at lære dansk

Find værktøjerne om sprog og kultur

12 rigtige til integration på arbejdspladsen

Print en af de 4 plakater med tips til integration på arbejdspladsen
1. Forskellen på Ulla og Abdullah
2. Månedens medarbejder
3. Det er ikke så svært, som du tror
4. Når man har gået gennem syv lande

undefined

 

Værktøjerne er udviklet som en del af Projekt Task Force til Industrien i et samarbejde mellem Industriens Fond, Cabi, Favrskov Kommune og Silkeborg Kommune.

Værktøjer til dig, der arbejder med fordrevne fra Ukraine

På baggrund af situationen i Ukraine, er værktøjskassen i 2022 blevet opdateret, så den også understøtter virksomheder og kommuners arbejde med at indsluse ukrainske fordrevne på det danske arbejdsmarked.

Opdateringen er sket i et samarbejde med Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål.

Find yderligere information og værktøjer til at guide ukrainere ind på det danske arbejdsmarked her:

Vores konsulenter har stor indsigt og praktisk erfaring med nydanske medarbejdere. Kontakt konsulenterne, og få en dialog om mulighederne på din virksomhed.

Metode og værktøj

AMU-uddannelser for to-sprogede

Udbyderne af AMU-kurser har særlige tilbud til to-sprogede, som tager højde for de sproglige udfordringer, nydanske medarbejdere kan have.

Læs mere om AMU-uddannelser for to-sprogede
Viden og baggrund

Til dig i kommunen

Hent viden og værktøjer til dit arbejde med at få nydanskere i job og arbejdskraft til virksomhederne.

Læs mere